e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
PhD WORKSHOP 2015
3 – 10 června 2015, galerie MINI, FA VUT v Brně

PhD Workshop byl setkáním studentů doktorského studia, uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků. Poprvé se uskutečnil ve dnech 3.–10. června 2015 v prostoru galerii MINI na Fakultě architektury VUT v Brně a byl doprovázen výstavou autorských posterů. Studenti ve dvou tematických okruzích Architektura a Urbanismus prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce.
Uspořádání workshopu, výstavy a vydání sborníku bylo podpořeno z prostředků Institucionálního rozvojového projektu RP9052100105 Workshop doktorandů FA VUT v Brně 2015.

The doctoral workshop that took place at the Faculty of Architecture, Brno University of Technology in June created a new discussion platform for our PhD students. While our focus was on people and the spaces in which they live, the variety of urban and architectural topics under discussion provided intersections and overlaps into a number of related fields. The workshop was an opportunity for scientific exploration, where new perspectives could be compared with the students’ own experiences and common Czech architectural practices. Some presentations inspired comparisons, others pointed to potential crises, and still others warned of the possible long-term impact of problems which have been neglected or overlooked in recent history.

Sborník příspěvků PhD Workshopu 2015, zveřejněný v Digitální knihovně VUT v Brně prostřednictvím Open Access, je indexován v databázích Google Scholar a OpenDOAR.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: