e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Workshop specifického výzkumu 2015
27. listopadu 2015 od 10:00 hod, v posluchárně A118, FA VUT v Brně

Cílem workshopu je seznámit akademickou obec Fakulty architektury s dosavadními výsledky projektů specifického vysokoškolského výzkumu.

Workshop bude rozdělen do dvou částí.

První část v bude věnována představení všech čtyř mezifakultních projektů specifického vysokoškolského výzkumu, které byly na fakultě zahájeny k 1. lednu 2015. Prezentace provedou řešitelé projektů.

Druhá část workshopu bude věnována představení tří juniorských projektů specifického vysokoškolského výzkumu, které byly na fakultě zahájeny k 1. lednu 2015. Prezentace provedou studenti doktorského studijního programu – řešitelé projektů.

Srdečně zváni jsou všichni akademičtí pracovníci a studenti Fakulty architektury VUT v Brně.

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: