e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Doktorské studium

Doktorský studijní program:
Konference a doktorské workshopy pořádané na FA VUT v Brně. Sborníky konferencí [.html]
Aktuální přehled konferencí, přednášek, workshopů a call for papers [.html]
On-line prezentace výsledků výzkumných projektů řešených na FA VUT v Brně [.html]
Podpora publikační činnosti na FA [.html]
Interní grantová soutěž - Specifický VŠ výzkum na VUT v Brně - 2015 [.html]
Interní grantová soutěž - Specifický VŠ výzkum na VUT v Brně - 2016 [.html]
Databáze disertačních prací [.html]

Vnitřní předpisy a dokumenty pro studium v DSP v akademickém roce 2019/2020
Pravidla zahraniční výměny studentů 2019/20 [.pdf]
Stanovení výše stipendia studentům prezenční formy DSP, mimořádné stipendium v DSP (pro období od 01.02.2019 do 31.08.2019) 2019/20 [.pdf]

Vnitřní předpisy a dokumenty pro studium v DSP v akademickém roce 2018/2019
Žádost o povolení obhajoby disertační práce [.doc]
Žádost o státní doktorskou zkoušku [.doc]
Směrnice děkana č.6/2018 pro studium v doktorském studijním programu 2018/19 [.pdf]
Příloha č.1 doplňující směrnici děkana č.6/2018 pro studium v DSP 2018/19 [.pdf]
Směrnice děkana č. 7/2018 pro udělování stipendií pro období 01.09.2018 – 31.08.2019 [.pdf]
Rozhodnutí děkana č.7/2018 - Stanovení výše stipendia studentům prezenční formy DSP, mimořádné stipendium v DSP [.pdf]
Pravidla zahraniční výměny studentů 2018/19 [.pdf]

Vnitřní předpisy a dokumenty pro studium v DSP v akademickém roce 2017/2018
Směrnice č.9 děkana FA VUT pro studium v doktorském studijním programu 2017/18 [.pdf]
Příloha č.1 doplňující směrnici č.9 děkana FA VUT pro studium v DSP 2017/18 [.pdf]
Směrnice č.10 děkana FA VUT pro udělování stipendiím pro období 1.9.2017-31.8.2018 [.pdf]
Pravidla zahraniční výměny studentů 2017/18 [.pdf]

Vnitřní předpisy a dokumenty pro studium v DSP v akademickém roce 2016/2017
Směrnice č.7 děkana FA VUT pro studium v doktorském studijním programu 2016/2017 [.pdf]
Příloha č.1 doplňující směrnici č. 7 děkana FA VUT pro studium v DSP 2016/17 [.pdf]
Pravidla zahraniční výměny studentů 2016/2017 [.pdf]
Formulář A/ Hodnocení studenta doktorského studia školitelem za rok 2016/2017 [.docx]
Formulář B/ Sebehodnocení studenta doktorského studia za letní semestr (pololetní supervize) akademického roku 2016/2017 [.xlsx]

Vnitřní předpisy a dokumenty pro studium v DSP v akademickém roce 2015/2016
Směrnice č.3/2015 děkana FA VUT – Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do DSP na FA VUT v Brně pro akad.rok 2016/2017 [.pdf]
Dodatek č. 1 Směrnice č. 5 děkana FA VUT v Brně pro studium v doktorském studijním programu 2015/2016, datum vydání: 13.10.2015 [.pdf]
Úplné znění směrnice č. 5 – Směrnice děkana FA VUT v Brně pro studium v doktorském studijním programu 2015/2016 ve znění dodatku č. 1, datum vydání: 13.10.2015 [.pdf]
Směrnice č.5 děkana FA VUT pro studium v doktorském studijním programu 2015/2016 [.pdf]
Pravidla zahraniční výměny studentů 2015/2016 [.pdf]
Jednací řád oborových rad DSP na FA VUT v Brně [.pdf]
Formulář A/ Hodnocení studenta doktorského studia školitelem za rok 2015/2016 [.docx]
Formulář B/ Sebehodnocení studenta doktorského studia za období 1.9.2015–30.4.2016 (pololetní supervize) akademického roku 2015/2016 [.xlsx]
Individuální studijní plán studenta doktorského studijního programu [.doc]
Zásady pro vypracování závěrečné disertační práce (VŠKP) pro akademický rok 2015/2016 [.pdf]

Vnitřní předpisy a dokumenty pro studium v DSP v akademickém roce 2014/2015
Směrnice č.5 děkana FA VUT pro studium v doktorském studijním programu [.pdf]
Pravidla zahraniční výměny studentů 2014/2015 [.pdf]
Směrnice č.6 děkana FA VUT pro udělování stipendií [.pdf]
Jednací řád oborových rad DSP na FA VUT v Brně [.pdf]
Formulář B/ Sebehodnocení studenta doktorského studia za rok 2014/2015 [.xlsx]


Nástěnka - Plán akcí DSP
Kontakty na odborníky z oblasti památkové péče NPÚ v Praze
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: