e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Pracoviště
Ústav teorie architektury
doc. Ing. arch. Hrubý Jan, CSc.
Ústav urbanismu
doc. Ing. arch. Havliš Karel
Ústav stavitelství
doc. Ing. Petříčková Monika, Ph.D.
Ústav zobrazování
MgA. Jan Šebánek, Ph.D.

Ústav navrhování
doc. Ing. arch. Kiszka Josef
Ústav památkové péče
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
Ústav prostorové tvorby
doc. Ing. arch. Palacký Jiří, Ph.D.
Ústav experimentál.tvorby
M.Sc. Martin Kaftan, Ph.D.

Knihovna FA
Výpočetní centrum
Modelové centrum
Galerie Mini
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: