e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přijímací řízení
Den otevřených dveří
na Fakultě architektury VUT v Brně, Poříčí 5 se uskuteční dne 23. října 2018 od 15:00 hodin. Všichni zájemci o studium jsou zváni.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: