e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Konference
Událost (stalo se)
SYMPOZIUM SPECIFICKÉHO VÝZKUMU FA VUT V BRNĚ 2016
vložil/a Palacký Jiří, doc.Ing.arch. Ph.D. | 05.12.16

2. prosince 2016, A118, sympozium
11.  11. – 18. 11. 2016, galerieMINI, výstava

Sympozium specifického výzkumu, uspořádané 2. prosince 2016 Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně, si klade za cíl seznámit akademickou obec s dosavadními výsledky projektů specifického vysokoškolského výzkumu, jejichž řešení bylo na Fakultě architektury zahájeno 1. března 2016. Sympozium vytváří platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky a je tematicky rozděleno do dvou bloků.
První blok sympozia se věnuje prezentaci řešitele první etapy řešení standardního víceletého projektu FA-S-16-3727 s názvem: 100. výročí vzdělávání architektů na Fakultě architektury VUT v Brně.
Druhý blok sympozia se věnuje prezentaci řešitele juniorského mezifakultního projektu FA/FP-J-16-3557, řešeného ve spolupráci s Fakultou podnikatelskou VUT v Brně, s názvem: Strategie developmentu pro rekonverzi industriálních objektů v ČR a modifikace modelů hodnocení jejich ekonomické efektivnosti.
Sympozium doprovází v době 11.–18. listopadu 2016 výstava posterů. Letošní ročník sympozia navazuje na Workshop specifického výzkumu, pořádaný v roce 2015 Fakultou architektury.
Rádi bychom poděkovali všem autorům za jejich příspěvky do akademické diskuse. Pořádání sympozia, výstavy a vydání doprovodné odborné publikace je podpořeno z prostředků Institucionálního rozvojového projektu RP9062300102 – 6. mezinárodní konference doktorského studia a sympozium specifického výzkumu FA VUT v Brně 2016.

PROGRAM
8:30 - registrace
9:00 - zahájení sympozia
9:30 - příspěvky sympozia, diskuse na závěr každého bloku
11:00 konec sympozia

Projekt: 100. výročí vzdělávání architektů na Fakultě architektury VUT v Brně
Hlavní řešitel: doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (FA VUT v Brně)

Projekt: Strategie developmentu pro rekonverzi industriálních objektů v ČR a modifikace modelů hodnocení jejich ekonomické efektivnosti
Hlavní řešitel: Bc. Tomáš Kozelský, MSc (FA VUT v Brně)

Vědecký výbor sympozia
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D

Poster sympozia [.PDF] | Fotogalerie [Flickr]


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: