e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Aktuálně řešené projekty

Název projektu
Hans Scharoun – Lubomír Šlapeta , přátelství přes železnou oponu
Registrační číslo

Řešitel
Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
Období řešení
21.09.2020 - 31.12.2021
Poskytovatel/program
Neveřejný sektor (Česko-německý fond budoucnosti (Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds))
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Jihlavské historické domy - vyhodnocení jejich architektonických, urbanistických, historických a prostorových hodnot a prověření možností jejich citlivých adaptací v kontextu současných proměn historického jádra města
Registrační číslo
TL02000310
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel/program
Technologická agentura ČR (Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.)
Pracoviště
Ústav urbanismuNázev projektu
Hlína pro lidi. Ekologické a ekonomicky příznivé komunitní stavby z nepálené hlíny.
Registrační číslo
FA-S-21-7541
Řešitel
Vejpustek Zdeněk, Ing., Ph.D.
Období řešení
01.03.2021 - 29.02.2024
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Berlín Kreuzberg a Neuköln - Analýza architektonických a urbánních změn vlivem přistěhovaleckých komunit.
Registrační číslo
FA-S-21-7500
Řešitel
Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.03.2021 - 28.02.2022
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Mechanický řád a celistvost v architektonickém jazyku
Registrační číslo
FA-J-21-7451
Řešitel
Kinnert Filip, Ing. arch.
Období řešení
01.03.2021 - 28.02.2022
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Studium vlivu stavebních konstrukcí na procesy klimatické změny
Registrační číslo
FA-J-21-7300
Řešitel
Horenský Dominik, Ing. arch.
Období řešení
01.03.2021 - 28.02.2022
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Rozvojový potenciál středoevropských regionů Dolní Rakousko - Jihomoravský kraj
Registrační číslo

Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.02.2020 - 30.11.2020
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (AKTION Česká republika - Rakousko)
Pracoviště
Ústav urbanismu© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: