e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Aktuálně řešené projekty

Název projektu
Jihlavské historické domy - vyhodnocení jejich architektonických, urbanistických, historických a prostorových hodnot a prověření možností jejich citlivých adaptací v kontextu současných proměn historického jádra města
Registrační číslo
TL02000310
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel/program
Technologická agentura ČR (Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.)
Pracoviště
Ústav urbanismuNázev projektu
Systém bydlení v extrémním světě (nejen) Antarktidy
Registrační číslo
FA-S-20-6498
Řešitel
Kaftan Martin, B.Arch., MSc, Ph.D.
Období řešení
01.01.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Stavební vývoj a ochrana památek moderní architektury v kontextu veletržního areálu
Registrační číslo
FA-J-20-6469
Řešitel
Štěpánková Lenka, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Budoucnost venkova
Registrační číslo
FA-J-20-6391
Řešitel
Kuznetcova Anna, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Dočasné využití nevyužívaných objektů - elektronická databáze projektů
Registrační číslo
FA-J-20-6365
Řešitel
Joja Marie, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Návrh modulárního dřevěného konstrukčního systému typu gridshell
Registrační číslo
FA-J-20-6473
Řešitel
Kuda Daniel, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Rozvojový potenciál středoevropských regionů Dolní Rakousko - Jihomoravský kraj
Registrační číslo

Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.02.2020 - 30.11.2020
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (AKTION Česká republika - Rakousko)
Pracoviště
Ústav urbanismu© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: