e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Aktuálně řešené projekty

Název projektu
Jihlavské historické domy - vyhodnocení jejich architektonických, urbanistických, historických a prostorových hodnot a prověření možností jejich citlivých adaptací v kontextu současných proměn historického jádra města
Registrační číslo
TL02000310
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel/program
Technologická agentura ČR (Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.)
Pracoviště
Ústav urbanismuNázev projektu
Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území
Registrační číslo
GA17-26104S
Řešitel
Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.
Období řešení
01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Grantová agentura České republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Ústav urbanismuNázev projektu
Charakteristiky evropských výstavních a veletržních areálů
Registrační číslo
FA/FAST-J-19-5903
Řešitel
Štěpánková Lenka, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Priority vzdělávání architektů na FA VUT v Brně
Registrační číslo
FA-S-18-5556
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Společná výstava tří škol architektury s doprovodným programem na téma Výuka architektury
Registrační číslo
RP_VS/2019/7
Řešitel
Toman Radek, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav experimentální tvorbyNázev projektu
Konference doktorského studia 2019
Registrační číslo
RP_VS/2019/6
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav prostorové tvorby

WWW stránky projektuNázev projektu
100 let vzdělávání architektů na brněnské technice -stavba auditoria
Registrační číslo
RP_VS/2019/5
Řešitel
Kristek Jan, Ing.arch. MArch, Ph.D.
Období řešení
01.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav urbanismuNázev projektu
Barevný trenažér pro studenty architektury v Brně
Registrační číslo
RP_VS/2019/4
Řešitel
Gabrielová Milada, akad. mal.
Období řešení
01.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
Architektonické dědictví globalizovaného světa
Registrační číslo
RP_VS/2019/3
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Ročenka Fakulty architektury
Registrační číslo
RP_VS/2019/2
Řešitel
Toman Radek, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav experimentální tvorbyNázev projektu
Implemantace systému BIM (Informační model budovy) do výuky FA VUT, část 2
Registrační číslo
RP_VS/2019/1
Řešitel
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Výpočetní centrum© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: