e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ukončené projekty

Název projektu
Studie k zachování a revitalizaci stávajících církevních staveb v Dolním Rakousku a na jižní Moravě
Registrační číslo
AEDECC M00273
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Evropská unie (Programy Evropského fondu pro regionální rozvoj + další)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Obnova Malých a středních měst v Dolním Rakousku a Jmk
Registrační číslo
CZ0246
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.02.2013 - 30.06.2013
Poskytovatel/program
Evropská unie (Programy Evropského fondu pro regionální rozvoj + další)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Cesty na zkušenou
Registrační číslo
CZ.1.07/2.4.00/31.0239
Řešitel
Meixner Miloslav, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.08.2012 - 31.07.2014
Poskytovatel/program
Evropská unie (OP VK - Oblast podpory 2.4 - Partnerství a sítě (2. výzva))
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území
Registrační číslo
GA17-26104S
Řešitel
Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.
Období řešení
01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Grantová agentura České republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Ústav urbanismuNázev projektu
Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj
Registrační číslo
GA15-05237S
Řešitel
Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Grantová agentura České republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Fond vzdělávací politiky
Registrační číslo
PV 2013/F
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
01.05.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Program rozvoje vzdělávání)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí
Registrační číslo
DF13P01OVV019
Řešitel
Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.04.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo kultury ČR (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů
Registrační číslo
WD-69-07-4
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.04.2007 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo pro místní rozvoj (Výzkum pro řešení regionálních dispartit)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Suburbanizace - hrozba fungování malých měst
Registrační číslo
WB-20-05
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.09.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel/program
Ministerstvo pro místní rozvoj (Výzkum pro potřeby regionů)
Pracoviště
Ústav teorie urbanismuNázev projektu
Moderní architektura jako nový fenomén cestovního ruchu
Registrační číslo
WB-19-05
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
30.09.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel/program
Ministerstvo pro místní rozvoj (Výzkum pro potřeby regionů)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Rekonverze a revitalizace vojenských areálů v urbánním a sociálně-ekonomickém prostředí našich měst
Registrační číslo
WB-43-04
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.09.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel/program
Ministerstvo pro místní rozvoj (Výzkum pro potřeby regionů)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního cestovního ruchu
Registrační číslo
WB-42-04
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.09.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel/program
Ministerstvo pro místní rozvoj (Výzkum pro potřeby regionů)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Podpora činnosti české pobočky DOCOMOMO International
Registrační číslo
1P05LA264
Řešitel
Kynčl Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
28.01.2005 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (INGO (1998-2005))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Metody komunikace při urbanistickém rozvoji města
Registrační číslo
GA103/03/1008
Řešitel
Kostroň Lubomír, doc., PhDr.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel/program
Grantová agentura České republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města
Registrační číslo
WB-44-04
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.09.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel/program
Ministerstvo pro místní rozvoj (Výzkum pro potřeby regionů)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Podpora činnosti české pobočky mezinárodní organizace DOCOMOMO
Registrační číslo
LA 086
Řešitel
Kynčl Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.03.2000 - 01.03.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (INGO (1998-2005))
Pracoviště
Ústavy fakulty architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Podpora činnosti české pobočky DOCOMOMO International
Registrační číslo
LA 155
Řešitel
Kynčl Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (INGO (1998-2005))
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Výstavba bydlení pro seniory.
Registrační číslo
GA103/03/0222
Řešitel
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel/program
Grantová agentura České republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Stav a perspektivy výrobních území průmyslových měst České republiky
Registrační číslo
GA103/02/1375
Řešitel
Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel/program
Grantová agentura České republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Spolupráce s ASCP - Association of Collegiate Schools of Planning včetně účasti na konferenci a prezentace vědeckých výsledků FA VUT Brno
Registrační číslo
LA 091
Řešitel
Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.
Období řešení
01.01.2000 - 31.12.2000
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (INGO (1998-2005))
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Konference Habitus 2000
Registrační číslo
LA 090
Řešitel
Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.
Období řešení
01.01.2000 - 31.12.2000
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (INGO (1998-2005))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Veřejné prostory v územně plánovacím procesu
Registrační číslo
GP103/01/D140
Řešitel
Šilhánková Vladimíra, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.09.2001 - 31.08.2003
Poskytovatel/program
Grantová agentura České republiky (Postdoktorandské granty)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Kongres AESOP v Norsku, vykonávání národního zástupce v této organizaci, práce ve výboru reprezentantů
Registrační číslo
LA 061
Řešitel
Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.
Období řešení
01.01.1999 - 31.12.2000
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (INGO (1998-2005))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Ulice v urbanistické struktuře
Registrační číslo
GA103/99/1596
Řešitel
Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.
Období řešení
01.01.1999 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Grantová agentura České republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Strategie rozvoje města po povodni
Registrační číslo
GA103/99/0780
Řešitel
Konvička Miloslav, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.1999 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Grantová agentura České republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Sociální bydlení
Registrační číslo
GA103/98/0351
Řešitel
Ruller Ivan, prof. Ing. arch.
Období řešení
01.01.1998 - 31.12.2000
Poskytovatel/program
Grantová agentura České republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Brněnský funkcionalismus
Registrační číslo
PK99P04OPP030
Řešitel
Sedlák Jan, prof. PhDr., CSc.
Období řešení
01.01.1999 - 31.12.1999
Poskytovatel/program
Ministerstvo kultury ČR (Výzkum a vědecké zhodnocení kulturních hodnot prostředí, identifikace, ochrana, zpracování a prezentace památkového fondu)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Výzkum industriálních a technických areálů a objektů
Registrační číslo
PK96P05OPP001
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.1996 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo kultury ČR (Výzkum a vědecké zhodnocení kulturních hodnot prostředí, identifikace, ochrana, zpracování a prezentace památkového fondu)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Apheleia - Integrated Cultural Landscape Management for Local and Global Sustainability
Registrační číslo
2014-1-PT1-KA203_001082
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.02.2015 - 30.11.2017
Poskytovatel/program
Evropská unie (Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace)
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Praxe v oboru architektura /Leonardo da Vinci/
Registrační číslo
CZ/12/LLP-LdV/PLM/134036
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
01.07.2013 - 31.05.2014
Poskytovatel/program
Evropská unie (Leonardo)
Pracoviště
Ústav stavitelství

WWW stránky projektuNázev projektu
Systém bydlení v extrémním světě (nejen) Antarktidy
Registrační číslo
FA-S-20-6498
Řešitel
Kaftan Martin, B.Arch., MSc, Ph.D.
Období řešení
01.03.2020 - 28.02.2021
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Stavební vývoj a ochrana památek moderní architektury v kontextu veletržního areálu
Registrační číslo
FA-J-20-6469
Řešitel
Štěpánková Lenka, Ing. arch.
Období řešení
01.03.2020 - 28.02.2021
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Budoucnost venkova
Registrační číslo
FA-J-20-6391
Řešitel
Kuznetcova Anna, Ing. arch.
Období řešení
01.03.2020 - 28.02.2021
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Dočasné využití nevyužívaných objektů - elektronická databáze projektů
Registrační číslo
FA-J-20-6365
Řešitel
Joja Marie, Ing. arch.
Období řešení
01.03.2020 - 28.02.2021
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Návrh modulárního dřevěného konstrukčního systému typu gridshell
Registrační číslo
FA-J-20-6473
Řešitel
Kuda Daniel, Ing. arch.
Období řešení
01.03.2020 - 28.02.2021
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Charakteristiky evropských výstavních a veletržních areálů
Registrační číslo
FA/FAST-J-19-5903
Řešitel
Štěpánková Lenka, Ing. arch.
Období řešení
01.03.2019 - 28.02.2020
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Priority vzdělávání architektů na FA VUT v Brně
Registrační číslo
FA-S-18-5556
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.03.2018 - 29.02.2020
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Strategie developmentu pro rekonverzi industriálnich objektů v ČR a modifikace modelů hodnocení jejich ekonomické efektivnosti
Registrační číslo
FA/FP-J-16-3557
Řešitel
Kozelský Tomáš, Bc., MSc
Období řešení
01.03.2016 - 28.02.2017
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
100. výročí vzdělávání architektů na Fakultě architektury VUT v Brně
Registrační číslo
FA-S-16-3727
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.03.2016 - 28.02.2018
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Metodológia architektonického návrhu v kontexte bionickej architektúry Antona Vranku
Registrační číslo
FA-J-15-2884
Řešitel
Novák Jakub, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Veřejné proStory - Příběhy z města
Registrační číslo
FA-J-15-2836
Řešitel
Čermáková Markéta, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Meziválečná sakrální architektura v regionu Jižní Morava
Registrační číslo
FA-J-15-2610
Řešitel
Obrtlík Jan, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
FA a FaVU – místa, lidé, historie.
Registrační číslo
FA/FAVU-S-15-2826
Řešitel
Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Proměny města
Registrační číslo
FA-J-14-2508
Řešitel
Volnohradský Radan, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
České architektonické myšlení mezi světovými válkami jako zdroj orientace pro dnešní situaci
Registrační číslo
FA-J-13-2094
Řešitel
Obrtlík Jan, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Umění a architektura jako nástroje konstrukce veřejného prostoru v období socialismu a jejich reflexe v současném umění
Registrační číslo
FA/FAVU-S-13-1898
Řešitel
Zálešák Jan, doc. Mgr., Ph.D.
Období řešení
01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Druhé město
Registrační číslo
FA-J-12-1
Řešitel
Březovská Markéta, Ing. arch. MArch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
ARCHITEKTONICKÁ INTERPRETACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ NAŠÍ HISTORIE
Registrační číslo
FA-S-11-1
Řešitel
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.04.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Výzkum lidové architektury - archivní podoba a stávající stav
Registrační číslo
FA-S-10-1
Řešitel
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Vysoké učení technické v Brně (Vnitřní projekty VUT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Společná výstava tří škol architektury s doprovodným programem na téma Výuka architektury
Registrační číslo
RP_VS/2019/7
Řešitel
Toman Radek, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav experimentální tvorbyNázev projektu
Konference doktorského studia 2019
Registrační číslo
RP_VS/2019/6
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav prostorové tvorby

WWW stránky projektuNázev projektu
100 let vzdělávání architektů na brněnské technice -stavba auditoria
Registrační číslo
RP_VS/2019/5
Řešitel
Kristek Jan, Ing.arch. MArch, Ph.D.
Období řešení
01.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav urbanismuNázev projektu
Barevný trenažér pro studenty architektury v Brně
Registrační číslo
RP_VS/2019/4
Řešitel
Gabrielová Milada, akad. mal.
Období řešení
01.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
Architektonické dědictví globalizovaného světa
Registrační číslo
RP_VS/2019/3
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Ročenka Fakulty architektury
Registrační číslo
RP_VS/2019/2
Řešitel
Toman Radek, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav experimentální tvorbyNázev projektu
Implementace systému BIM (Informační model budovy) do výuky FA VUT, část 2
Registrační číslo
RP_VS/2019/1
Řešitel
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Výpočetní centrumNázev projektu
Konference doktorského studia
Registrační číslo
RP_VS/2018/12
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav prostorové tvorbyNázev projektu
Workshop návrhu a realizace skládaných struktur 2018
Registrační číslo
RP_VS/2018/11
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav prostorové tvorbyNázev projektu
Tradicionalismus v architektuře a sochařství
Registrační číslo
RP_VS/2018/10
Řešitel
Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Století sakrální architektury - Výstava sakrální architektury brněnské diecéze
Registrační číslo
RP_VS/2018/9
Řešitel
Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péčeNázev projektu
Rozvoj městských center Berlína: Analýza rozdílných kulturních vlivů s dopadem na změny urbánního prostředí
Registrační číslo
RP_VS/2018/8
Řešitel
Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péčeNázev projektu
Inovace technických předmětů BSP – III přístrojové vybavení
Registrační číslo
RP_VS/2018/7
Řešitel
Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Současná architektura na hraně
Registrační číslo
RP_VS/2018/6
Řešitel
Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Architektonické struktury
Registrační číslo
RP_VS/2018/5
Řešitel
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péčeNázev projektu
Implementace systému BIM (Informační model budovy) do výuky na FA VUT
Registrační číslo
RP_VS/2018/4
Řešitel
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Výpočetní centrumNázev projektu
Dřevo v tradiční architektuře a stavitelství
Registrační číslo
RP_VS/2018/3
Řešitel
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péčeNázev projektu
Proměna Brownfieldu v urbanistické struktuře města - nové funkční využití areálu Kolben - Daněk v Praze
Registrační číslo
RP_VS/2018/2
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péčeNázev projektu
Teorie památkové péče ve 21. století
Registrační číslo
RP_VS/2018/1
Řešitel
Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Bilance zahraničních exkurzí Řecko v rámci výukového procesu - aktualizace 2017
Registrační číslo
RP_VS/2017/10
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Outdoorová fotolaboratoř/kresba prostoru vs. kresba prostorem
Registrační číslo
RP_VS/2017/9
Řešitel
Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav prostorové tvorbyNázev projektu
700 let Řádu rytířů Kristových
Registrační číslo
RP_VS/2017/8
Řešitel
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péčeNázev projektu
Multimediální pavilon realizace experimetnálních konstrukcí
Registrační číslo
RP_VS/2017/7
Řešitel
Kaftan Martin, B.Arch., MSc, Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav experimentální tvorbyNázev projektu
ZOO Brno - hledání identity
Registrační číslo
RP_VS/2017/6
Řešitel
Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péčeNázev projektu
Inovace technických předmětů BSP - II
Registrační číslo
RP_VS/2017/5
Řešitel
Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Soudobé přístupy k výuce humanitních disciplín v architektuře
Registrační číslo
RP_VS/2017/4
Řešitel
Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Konference doktorského studia 2017
Registrační číslo
RP_VS/2017/3
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav prostorové tvorbyNázev projektu
Průmyslové dědictví Moravy
Registrační číslo
RP_VS/2017/2
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péčeNázev projektu
Teorie architektury a památkové péče
Registrační číslo
RP_VS/2017/1
Řešitel
Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Ročenka 2015/2016 - nezávislé periodikum Fakulty architektury
Registrační číslo
RP_VS/2016/8
Řešitel
Šmídek Petr, MgA. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Chrámy na dlani - chrámy v srdci
Registrační číslo
RP_VS/2016/7
Řešitel
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péčeNázev projektu
Karel IV. - Sakrální architektura
Registrační číslo
RP_VS/2016/6
Řešitel
Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péčeNázev projektu
Za hranicemi pharmakonu. Výstava studentských prací ateliéru Kristek – Sedlák.
Registrační číslo
RP_VS/2016/5
Řešitel
Kristek Jan, Ing.arch. MArch, Ph.D.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav urbanismu

WWW stránky projektuNázev projektu
Urbanistická konference "URBANITY"
Registrační číslo
RP_VS/2016/4
Řešitel
Františák Luboš, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav urbanismu

WWW stránky projektuNázev projektu
Inovace technických předmětů BSP - restart
Registrační číslo
RP_VS/2016/3
Řešitel
Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
6. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA A SYMPOZIUM SPECIFICKÉHO VÝZKUMU FA VUT V BRNĚ 2016
Registrační číslo
RP_VS/2016/2
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péče

WWW stránky projektuNázev projektu
Nové funkční využití uvolněných objektů - CONVERSION OF ABANDONED BUILDINGS
Registrační číslo
RP_VS/2016/1
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péčeNázev projektu
Workshop navrhovania a realizácie skladaných štruktúr v architektúre
Registrační číslo
RP_VS/2015/11
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Na hraně architektury
Registrační číslo
RP_VS/2015/10
Řešitel
Mikulášek David, Ing. arch.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhováníNázev projektu
Letní škola architektury
Registrační číslo
RP_VS/2015/9
Řešitel
Kratochvíl Jan, Ing. arch.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
Panská sídla jižní Moravy - historie, potenciál a limity využití - část Litenčická pahorkatina
Registrační číslo
RP_VS/2015/8
Řešitel
Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Mediální databáze autorských přednášek - implementace do výuky
Registrační číslo
RP_VS/2015/7
Řešitel
Šmídek Petr, MgA. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhováníNázev projektu
Prezentace architektury pomocí 3D zobrazovacích metod
Registrační číslo
RP_VS/2015/6
Řešitel
Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhováníNázev projektu
Digitální databáze strukturálních modelů
Registrační číslo
RP_VS/2015/5
Řešitel
Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Workshop doktorandů FA VUT v Brně 2015
Registrační číslo
RP_VS/2015/4
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Architektura do galerií a škol
Registrační číslo
RP_VS/2015/3
Řešitel
Kratochvíl Jan, Ing. arch.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
Přípravné kurzy k talentovým zkouškám
Registrační číslo
RP_VS/2015/2
Řešitel
Kratochvíl Jan, Ing. arch.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
Moderní vývoj a teorie urbanismu I: Vývoj měst v 19. stol. a výchozí koncepty moderního plánování
Registrační číslo
RP_VS/2015/1
Řešitel
Kristek Jan, Ing.arch. MArch, Ph.D.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhováníNázev projektu
RP 3. 4. - Podpora mezinárodní spolupráce VUT v Brně
Registrační číslo
RP 3.4.
Řešitel
Šmídek Petr, MgA. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
RP - Vnitřní soutěž
Registrační číslo
RP Vnitřní soutěž
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Nové trendy v urbanismu - od kompaktního města k SMART CITY, výměna zkušeností Graz-Brno
Registrační číslo
Aktion1
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.02.2015 - 23.11.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (AKTION Česká republika - Rakousko)
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Corbusier, Sharoun, Mies, Gropius, Libeskind, Koolhaas
Registrační číslo
IRP 7/2014
Řešitel
Bímová Marta, Ing. arch.
Období řešení
25.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Specifické postupy v procesu navrhování objektů generované propojením tématu taktického urbanismu a origamické architektury
Registrační číslo
IRP 6/2014
Řešitel
Stříteský Pavel, Ing. arch.
Období řešení
25.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Hodnocení veřejných prostranství
Registrační číslo
IRP 5/2014
Řešitel
Zdražilová Jana, Ing. arch.
Období řešení
25.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Mezinárodní studentský workshop FA VUT v Brně s MSA Münster, ve spolupráci s COPA
Registrační číslo
IRP 4/2014
Řešitel
Havlík Darina, Ing. arch.
Období řešení
25.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Brněnská architektura od roku 1918 po současnost
Registrační číslo
IRP 2/2014
Řešitel
Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
Období řešení
25.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Tým specializovaného modulu Architektura města Tým specializovaného modulu Architektura města
Registrační číslo
IRP 1/2014
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
25.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Institucionální rozvojový program
Registrační číslo
IRP
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
01.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Mezinárodní mobilita studentů VUT v Brně
Registrační číslo
RP 2.6
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Mezinárodní spolupráce VUT v Brně
Registrační číslo
RP 2.4
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
01.02.2014 - 01.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníků VUT v Brně
Registrační číslo
RP 2.5
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
01.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Podpora talentovaných studentů
Registrační číslo
RP 1.7
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Spolupráce VUT v Brně se základními, středními a vyššími odbornými školami
Registrační číslo
RP 2.3
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Aktuální rozvoj měst Brno a Graz z hledisek udržitelnosti a energetické šetrnosti - II
Registrační číslo
Aktion 69p16
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.02.2014 - 31.10.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (AKTION Česká republika - Rakousko)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníků VUT v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 2.5/2013
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
14.05.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Je možné spojit rozvojové záměry města s ochranou průmyslového dědictví?
Registrační číslo
Aktion 66p22
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.02.2013 - 30.06.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (AKTION Česká republika - Rakousko)
Pracoviště
Ústav navrhování VI.Název projektu
Aktuální rozvoj měst Brno a Graz z hledisek udržitelnosti a energetické šetrnosti
Registrační číslo
Aktion 65p7
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.02.2013 - 31.10.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (AKTION Česká republika - Rakousko)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Nové digitální techniky v architektonickém navrhování
Registrační číslo
Aktion
Řešitel
Kratochvíl Jan, Ing. arch.
Období řešení
13.04.2013 - 19.04.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (AKTION Česká republika - Rakousko)
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
Podpora talentovaných studentů na VUT v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 1.6/2013
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Podpora zřízení nové fakulty
Registrační číslo
BC MŠMT 1.10/2013
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Mezinárodní spolupráce VUT v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 2.4/2013
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Aktuální rozvoj měst Brno a Graz z hledisek udržitelnosti a energetické šetrnosti
Registrační číslo
Aktion 64p8
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.10.2012 - 31.10.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (AKTION Česká republika - Rakousko)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Je možné spojit rozvojové záměry města s ochranou průmyslového dědictví?
Registrační číslo
Aktion 63p8
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.03.2012 - 28.02.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (AKTION Česká republika - Rakousko)
Pracoviště
Ústav navrhování VI.Název projektu
Rozšíření modelového centra o velkoformátový laserový řezací stroj
Registrační číslo
FRVŠ 1093 A/a
Řešitel
Kratochvíl Jan, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
Podpora talentovaných studentů na VUT v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 1.6/2012
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Mezinárodní spolupráce VUT v Brně v oblasti vysokoškolského vzdělávání architektů
Registrační číslo
BC MŠMT 2.4/2012
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Mezinárodní mobilita studentů VUT v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 2.6/2012
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012
Registrační číslo
RP
Řešitel
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Kaviár Brno - Kino, Video a Architektura
Registrační číslo
FRVŠ 895/G2
Řešitel
Udžan Rastislav, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování III.Název projektu
Mezinárodní tým modulu Architektura města
Registrační číslo
FRVŠ 715/F2c
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Podpora působení akademických pracovníků FA VUT v zahraničí
Registrační číslo
BC MŠMT 25/17/2011
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Podpora stipendijního fondu pro talentované studenty z oblasti bývalého Sovětského svazu
Registrační číslo
BC MŠMT 25/18/2011
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Soutěž o nejlepší diplomovou práci a nejlepší doktorskou disertační práci na FA VUT v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 25/92011
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se centralizovaného rozvojového programu
Registrační číslo
BC MŠMT C41b/2011
Řešitel
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Mezinárodní spolupráce Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 25/15/2011
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a Metodika hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti
Registrační číslo
BC MŠMT C1/2010
Řešitel
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Feng Shui pro architekty
Registrační číslo
FRVŠ 2189/G2/2011
Řešitel
Holá Magda, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Koncept návrhu energeticky soběstačných budov
Registrační číslo
FRVŠ 2319/G1/2011
Řešitel
Hlavsa Tomáš, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Mezinárodní tým modulu Architektura města
Registrační číslo
FRVŠ 2760/F2/2011
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Inovace předmětu Prostor a světlo v architektuře
Registrační číslo
FRVŠ 2739/F2a/2011
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Parametrický (algoritmický) design jako inovace studijního předmětu "Design v architektuře"
Registrační číslo
FRVŠ 2521/F2a/2011
Řešitel
Kratochvíl Jan, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
Podpora významných zahraničních akademických pracovníků
Registrační číslo
BC MŠMT 25/5 2009
Řešitel
Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Mood for wood - Neighborhood- international design workshop
Registrační číslo
21930314
Řešitel
Šmídek Petr, MgA. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
20.01.2020 - 30.11.2020
Poskytovatel/program
Ministerstvo zahraničních věcí ČR ()
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Mobilita studentů na FA VUT v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 258/2007
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Aplikace expertního databázového systému v teoretických disciplínách v architektuře
Registrační číslo
BC MŠMT 270/2007
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Nové metody architektonického navrhování
Registrační číslo
BC MŠMT 268/2007
Řešitel
Makovský Zdeněk, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
GRAFO
Registrační číslo
BC MŠMT 254/2b/2008
Řešitel
Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Podpora profesorských a habilitačních řízení na FA VUT v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 253/2a/2008
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Příprava mezinárodních programů a podpora zahraničních lektorů na FA VUT v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 251/1a/2008
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Program na podporu rozvoje internacionalizace na VUT
Registrační číslo
BC MŠMT 251/2008
Řešitel
Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Podpora mezinárodních vztahů v doktorském studijním programu
Registrační číslo
BC MŠMT 254/2008
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Mobilita studentů na FA VUT v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 252/2008
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Mezinárodní spolupráce FA VUT v Brně v oblasti vysokoškolského vzdělávání architektů
Registrační číslo
BC MŠMT 25/2a/2010
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Mobilita studentů na FA VUT v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 25/5d 2010
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
GRAFO
Registrační číslo
BC MŠMT 25/10 2007
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Podpora profesorských a habilitačních řízení
Registrační číslo
BC MŠMT 25/13 2009
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Soutěž bakalářských, diplomových a doktorských prací v oboru architektura a urbanismus
Registrační číslo
BC MŠMT 25/11 2009
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Příprava a realizace mezinárodní vědecké konference, příprava a realizace mezinárodních studentských workshopů v oboru architektura a urbanismus
Registrační číslo
BC MŠMT 25/4 2009
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Analýza restrukturalizace studijních programů FA VUT v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 25/3 2009
Řešitel
Poslušná Iva
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Podpora působení významných zahraničních akademických pracovníků na FA VUT v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 25/3 2010
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Podpora mezinárodní mobility studentů FA
Registrační číslo
BC MŠMT 25/7 2009
Řešitel
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
E-learningový kurz: Typologie I - Obytné stavby
Registrační číslo
FRVŠ 790/2010
Řešitel
Křeček David, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Organická architektura v bydlení druhé poloviny 20. století a 21. století
Registrační číslo
FRVŠ 1260/2010
Řešitel
Čábelková Nahorniaková Marcela, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Hlína v architektuře
Registrační číslo
FRVŠ 1635/2010
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Mezinárodní tým modulu Architektura města
Registrační číslo
FRVŠ 783/2010
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
E-learning ve výuce "počítačové podpory architektonické tvorby"
Registrační číslo
FRVŠ 1335/2009
Řešitel
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Výpočetní centrumNázev projektu
E-learningový kurz - Vliv barev a Feng Shui na zdraví a psychickou pohodu člověka v architektuře
Registrační číslo
FRVŠ 1399/2009
Řešitel
Holá Magda, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Mizející dědictví II
Registrační číslo
FRVŠ 1337/2009
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Architektura ekofarem
Registrační číslo
FRVŠ 881/2009
Řešitel
Pohanková Lucie, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
E-learningová výuka nosných konstrukcí 1 na FA
Registrační číslo
FRVŠ 486/2009
Řešitel
Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Estetika veřejných prostranství - studijní materiál
Registrační číslo
FRVŠ 6
Řešitel
Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav teorie architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Analýza slovinské architektury
Registrační číslo
FRVŠ 224
Řešitel
Šmídek Petr, MgA. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
E-learningový kurz - Novodobé stavby ze dřeva a z hlíny
Registrační číslo
FRVŠ 532
Řešitel
Novák Petr, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Objektivizace potřeby městské zeleně z pohledu ekonomicko-společenských dopadů současné doby
Registrační číslo
FRVŠ 586/2008
Řešitel
Hrubanová Denisa, Ing., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Viniční hospodářství s ekologickými aspekty
Registrační číslo
FRVŠ 1046
Řešitel
Pohanková Lucie, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Multimediální podpora výuky stavební mechaniky II
Registrační číslo
FRVŠ 477
Řešitel
Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Ateliéry zahraničních odborníků v magisterském studijním programu
Registrační číslo
FRVŠ 1930
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
E-learning ve výuce CAD systémů
Registrační číslo
FRVŠ 1703
Řešitel
Koutná Hana, RNDr., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Výpočetní centrumNázev projektu
Dokumentování a restaurování původní tibetské architektury v Ladakhu, severní Indii
Registrační číslo
MK 15.815/2006
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo kultury ČR (Výzkum a vědecké zhodnocení kulturních hodnot prostředí, identifikace, ochrana, zpracování a prezentace památkového fondu)
Pracoviště
Ústav navrhování VI.Název projektu
Nové funkční využití průmyslových zón ve Zlíně
Registrační číslo

Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
20.10.2001 - 30.06.2002
Poskytovatel/program
(Socrates - Erasmus)
Pracoviště
Ústav navrhování IV.Název projektu
Nové funkční využití průmyslových areálů v Ostravě
Registrační číslo

Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
20.10.2000 - 30.06.2001
Poskytovatel/program
(Socrates - Erasmus)
Pracoviště
Ústav navrhování IV.Název projektu
Architektonická stavebnice
Registrační číslo
FRVŠ 1853/2007
Řešitel
Mohelník Ladislav, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Mizející dědictví
Registrační číslo
FRVŠ 1508/2007
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Ateliéry zahraničních odborníků v magisterském studijním programu
Registrační číslo
FRVŠ 955/2007
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Mapování a shromažďování informací o vojenských objektech v pohraniční oblasti Dolního Rakouska a jižní Moravy
Registrační číslo
32p24 Aktion
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.07.2001 - 01.07.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu (Národní program výzkumu))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Multimediální podpora výuky stavební mechniky
Registrační číslo
FRVŠ 1360
Řešitel
Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Modernizace a inovace výuky oboru architektura
Registrační číslo
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0286
Řešitel
Meixner Miloslav, doc. Ing., CSc.
Období řešení
27.06.2006 - 26.06.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Lidské zdroje)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Implementace systémového hlediska do vzdělávání při přechodu k udržitelnému rozvoji
Registrační číslo
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0151
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.11.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Lidské zdroje)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Vytvoření podmínek pro integraci vybraných studijních programů fakulty architektury a fakulty stavební VUT v Brně
Registrační číslo
BC MŠMT 398/2003
Řešitel
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Architektura podzemních ekologických staveb
Registrační číslo
FRVŠ 2381
Řešitel
Bidlo Karel, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
ateliéry zahraničních odborníků v magisterském studijním programu
Registrační číslo
FRVŠ 2517
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
ateliéry zahraničních odborníků v magisterském studijním programu
Registrační číslo
FRVŠ1720
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Aplikace lidské figury pro obor architekt
Registrační číslo
FRVŠ 953
Řešitel
Pokorný Karel, akad. malíř
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Rozvojový projekt pro mikroregion Toulcovy Maštale
Registrační číslo
FRVŠ 952
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Vztah nízkoenergetické architektury k prostředí
Registrační číslo
FRVŠ 955
Řešitel
Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Zavedení nového předmětu "Prezentace architektonické tvorby"
Registrační číslo
FRVŠ 1992
Řešitel
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Specializovaná pracoviště pro počítačovou grafiku
Registrační číslo
FRVŠ 1993
Řešitel
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Sociální bydlení - netradiční materiálová řešení - dřevěné konstrukce
Registrační číslo
FRVŠ 1980
Řešitel
Sochor Jan, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Ateliér architektury města - propojení s teorií na problematice praxe
Registrační číslo
FRVŠ 1990
Řešitel
Stehlík Milan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Technologické centrum - výpočetní a modelové
Registrační číslo
FRVŠ 1970
Řešitel
Rujbr Oldřich, akad. soch.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Konstrukce sakrálních staveb
Registrační číslo
FRVŠ 1977
Řešitel
Vaverka Jiří, prof. Ing., DrSc.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Nové funkční využití smíšených zemědělských farem
Registrační číslo
FRVŠ 1985
Řešitel
Dýr Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Výukový film Architektura zemědělských staveb
Registrační číslo
FRVŠ- 1991
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Aktuální problémy teorie architektury
Registrační číslo
FRVŠ 1972
Řešitel
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Architektonická forma sociálního bydlení osob v postproduktivním věku
Registrační číslo
FRVŠ 1984
Řešitel
Navrkal Martin, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Studentský mezinárodní workshop - ekologická vesnice Hostětín
Registrační číslo
FRVŠ 1981
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Rodinné domy - průzkum, analýza a dokumentace
Registrační číslo
FRVŠ 951
Řešitel
Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Architektonické tvarosloví
Registrační číslo
FRVŠ 934
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Inovace předmětu Soudobá architektura I, II a III
Registrační číslo
FRVŠ 943
Řešitel
Doležel Karel, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Modernizace výuky předmětů Aplikovaná ekologie a Tvorba a ochrana krajiny
Registrační číslo
FRVŠ 939
Řešitel
Culek Martin, RNDr., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.01.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Architektura ekologických výrobních staveb v krajině - videofilm
Registrační číslo
FRVŠ 931
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Podpora výuky ateliéru
Registrační číslo
FRVŠ 936
Řešitel
Kynčl Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Estetika inženýrských staveb
Registrační číslo
FRVŠ 932
Řešitel
Dýr Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Charakteristické obory průmyslového dědictví Jižní Moravy
Registrační číslo
FRVŠ 1752
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Architektonický ateliér švýcarských odborníků Doc. Kolečka a Doc. Oplatka
Registrační číslo
FRVŠ 094
Řešitel
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Jak stárnou novostavby
Registrační číslo
FRVŠ 2451
Řešitel
Kostiha Petr, Ing.
Období řešení
01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
"Po pěti letech"
Registrační číslo
FRVŠ 0935
Řešitel
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
ateliéry zahraničních odborníků v magisterském studijním programu
Registrační číslo
FRVŠ1760
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
bydlení ve výškových budovách - stav a perspektivy po 11.září 2001
Registrační číslo
FRVŠ 938
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
ateliéry zahraničních odborníků v magisterském studijním programu
Registrační číslo
FRVŠ 942
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Zavedení nového předmětu "3D počítačová grafika"
Registrační číslo
FRVŠ 0933
Řešitel
Koutná Hana, RNDr., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Vyhledávací databáze staveb publikovaných v odborném tisku
Registrační číslo
FRVŠ 1983
Řešitel
Kynčl Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Průmyslové zóny města Brna v nové situaci
Registrační číslo
FRVŠ 218
Řešitel
Dýr Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Rodinné domy-průzkum, analyza a dokumentace
Registrační číslo
FRVŠ 217
Řešitel
Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Inovace předmětu CAD systémy v architektuře
Registrační číslo
FRVŠ 0018
Řešitel
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Stanové, lanové a membránové konstrukce - výukový film
Registrační číslo
FRVŠ 110
Řešitel
Herzanová Pavla, Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Aktuální problémy kompozice architektury
Registrační číslo
FRVŠ 216
Řešitel
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Regulování rozvojového území a typy regulativů
Registrační číslo
FRVŠ 0109
Řešitel
Františák Luboš, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Základy urbanistické tvorby
Registrační číslo
FRVŠ 0108
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 21.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Dendrologie pro architekty
Registrační číslo
FRVŠ 026
Řešitel
Čablová Markéta, Ing.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Architektura technické civilizace - nový kurz
Registrační číslo
FRVŠ 0215
Řešitel
Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Inovace výuky předmětu Nosné konstrukce na FA VUT
Registrační číslo
FRVŠ 0016
Řešitel
Žabičková Ivana, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Česká architektura a urbanismus v nové situaci
Registrační číslo
MSM 264100016
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
01.01.1999 - 31.12.2004
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC))
Pracoviště
Fakulta architektury© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: