e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Publikace

2020
ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P.; PALACKÝ, J.; VAŠUT, R. Characteristics of Walking Behaviour in the Public Space – Determination of the Number and Speed of Pedestrians Using Wi-Fi Signals from Mobile Devices Transmitted around Control Points. TRANSPORTATION RESEARCH RECORD, ISSN TRANSPORTATION RESEARCH RECORD, 2020, roč., č., s.1-15. (článek v časopise - ostatní, Jost)
 
2019
KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M.; KILNAROVÁ, P.; KUČERA, P.; FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K.; ŠIMARA, E.; HÝLOVÁ, A.; MATYÁŠOVÁ, J.; LEITMANNOVÁ, A.; VAISHAR, A.; JENČKOVÁ, B.; HOFMAN, P.; OBRŠÁL, N. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, Případové studie Brno–Ostrava–Zlín.Brno: Akademické nakladatelství CERM©, s.r.o., 2019. ISBN 978-80-7623-007-1. (kniha odborná)
ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Zahradní výstavy a výstavy bydlení v současném Německu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2019, roč., č.2019/04, s.40-49. (článek v časopise - ostatní, Jost)
ŠLAPETA, V. Leningrad, 1925. Erich Mendelsohn : Kraftwerk der Fabrik "Krasnoe Znamja". Stadt Bauwelt, ISSN Stadt Bauwelt, 2019, roč.2019, č.26, s.60-61. (článek v časopise - ostatní, Jost)
HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury.Brno: VUTIUM, 2019. ISBN 978-80-214-5768-3. (kniha odborná)
OBRTLÍK, J. Mies van der Rohe 1886-1969. Půlstoletí od úmrtí jedné z otcovských figur modernismu.. Kontexty , ISSN Kontexty , 2019, roč.XI., č.6, s.21-27. (článek v časopise - ostatní, Jost)
ŠMÍDEK, P. Nové domy pro Bauhaus. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2019, roč.19, č.6, s.12-17. (článek v časopise - ostatní, Jost)
NEUMAYEROVÁ, E. Building with earth in the Czech Republic, Survey on the level of awareness of professional and lay public on earth and other natural building materials  In Architecture and sustainable development 18. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019, s.98-110. ISBN 978-80-01-06648-5. (článek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Od brownfieldu k ekologické a energetické efektivnosti. Energeticky soběstačné budovy, ISSN Energeticky soběstačné budovy, 2019, roč.7, č.4, s.16-21. (článek v časopise - ostatní, Jost)
HORÁČEK, M. Göbekli Tepe (Turecko).Praha: ČVUT, 2019, s.1-2. ISSN . (přednáška)
ŠLAPETA, V. Rozloučení s Růženou Žertovou.Praha: ČKA, 2019, s.12-13. ISSN 1804-2066. (různé)
VRABELOVÁ, R.; ŠLAPETA, V. Brno moderní II. Velký průvodce po architektuře 1949-2000.Praha: Nakladatelství Paseka, 2019. ISBN 978-80-7432-920-3. (kniha odborná)
HÝLOVÁ, A. MUNNIS 2020 ,,Druhá šance pro BROWNFIELDY,,. Brno: Ústav územního rozvoje, 2019. ISSN . (redakční článek)
ZÍKA, V. typologie jihlavských historických domů z pohledu architektury.: , 2019. ISSN . (přednáška)
MATYÁŠOVÁ, J. Urbanistická struktura jako determinant spokojenosti obyvatel.Města budoucnosti, 7. brněnská konference urbánních studií, Fakulta sociálních studií Brno, MUNI: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)
ZÍKA, V. Aktivity a průběžné výsledky projektu COL - Centrum obnovy společného kulturního dědictví.: , 2019. ISSN . (přednáška)
MATYÁŠOVÁ, J.; BOUŠKOVÁ, L. Obytné soubory a spokojenost obyvatel.Brno: , 2019. ISBN 978-80-214-5800-0. (kniha odborná)
ADAMEC, E. The Inheritance and Innovation of Sustainable Development of the Traditional Architecture and Sculpture in Today's Globalization.Guangxi Arts University: Emil Adamec - ADAMEC studio Ltd., 2019, s.1-17. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HORÁČEK, M. City Planning According to Artistic (and Preservationists’) Principles.Nanning: Guangxi Arts University, 2019, s.1-7. ISSN . (přednáška)
VAŠUT, R.; ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P. Změny v rychlosti pohybu chodců městským prostorem v závislosti na charakteru veřejného prostranství.: , 2019. ISSN . (prezentace, poster)
BOUŠKOVÁ, L. Legislativa a veřejné prostranství  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: , 2019, s.63-68. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku)
OBRŠÁL, N. Možnosti technologie blockchain v územním plánování  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: , 2019, s.6-10. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku)
SMRŽOVÁ, K.; HAJŠMANOVÁ, A.; JAVŮRKOVÁ, T.; ŠPERLOVÁ, Z. et al. Primary Architecture.: , 2019. ISSN . (prezentace, poster)
STRUHAŘÍK, D. The adaptation of industrial heritage in the context of existing urban structures  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.38-53. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku)
BAŽÍK, L. Jazyk lidové hliněné architektury  In 8. Mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.135-143. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku)
VAŠUT, R.; ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P. Změny v rychlosti pohybu chodců městským prostorem v závislosti na charakteru veřejného prostranství  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.11-19. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019.Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-214-5802-4. (konferenční sborník (ne článek))
NEUMAYEROVÁ, E. Soudobé technologie hliněných konstrukcí: Limity a perspektivy v Česku  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. : Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.128-134. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku)
JENČKOVÁ, B. Formování nových struktur v suburbánním prostředí   In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: vysoké učení technické v Brně, 2019, s.20-27. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku)
ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Charakteristiky evropských veletržních areálů  In 8th Annual Conference on Architecture and Urban Design. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Architecture, 2019, s.96-104. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku)
ŠLAPETA, V. 30 let svobody / 30 Years of Freedom. Kapitola: Od normalizace k sametové revoluci a za ni.Praha: Karel Kerlický - KANT, 2019, s.158-169. ISBN 978-80-7437-302-2. (kapitola v knize)
KUDA, D. Modular Timber Frame Structures.: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)
KUDA, D.; PETŘÍČKOVÁ, M. Modular Timber Frame Structures  In . : , 2019. (článek ve sborníku)
MATYÁŠOVÁ, J. Urbanistická struktura jako determinant spokojenosti obyvatel.: , 2019, s.17-17. ISSN . (abstrakt)
MUSÁLEK, F. Dopady kolektivizace na obce v podhůří Beskyd  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.86-95. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku)
STRUHAŘÍK, D. Šetrná hala s ocelovou konstrukcí. Konstrukce, ISSN Konstrukce, 2019, roč.18, č.4, s.65-68. (článek v časopise - ostatní, Jost)
HORÁČEK, M. City Planning According to Artistic (and Preservationists’) Principles, or, Some Nineteenth-Century Lessons for the Twenty-First Century.Tunis: Academie des sciences des lettres et des arts, 2019, s.1-7. ISSN . (přednáška)
ŠLAPETA, V. Testament – Manifest Památník Tomáše Bati. Kapitola: Baťa a Zlín.Zlín: Statutární město Zlín, 2019, s.24-41. ISBN 9788087766170. (kapitola v knize)
ADAMEC, E. Architektonické navrhování ve stylu tradicionalismu a Beaux-Arts: výuka, workshopy, letní školy, stavební praxe a akreditace oboru klasická architektura  In 11th Architecture in Perspective. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s.58-76. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku)
KNAPIKOVÁ, B., OSIKA, R. Město Karviná v procesu smršťovaní  In Architecture in perspective. Ostrava: , 2019, s.91-93. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku)
KNAPIKOVÁ, B. SEMIOTIKA ARCHITEKTONICKéHO ELEMENTU - STENY, JEJ PôVOD A VÝZNAM.  In Architecture in perspective. Ostrava: , 2019, s.50-52. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku)
MAŠKOVÁ, K. Sociální struktura městského obyvatelstva v 19. století a dnes ilustrovaná na bytové kultuře Králova Pole  In 11th Architecture in Perspective 2019 / 11. Architektura v perspektivě 2019. Ostrava: , 2019, s.169-173. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku)
ŠTĚPÁNKOVÁ, L.; WITTMANN, M.; BĚLOVSKÝ, M. Odkaz světových výstav v poválečném urbanismu evropských měst  In 11. Architektura v perspektivě 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s.137-140. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku)
KINNERT, F. Architektonický obraz jako nositel významu  In 11th Architecture in perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2019, s.53-57. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku)
ZÍKA, V. Digital documentation of cultural heritage.: , 2019. ISSN . (přednáška)
CHYBÍK, J. Přírodní materiály - složka udržitelného stavebnictví. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2019, roč.13, č.3, s.36-40. (článek v časopise - ostatní, Jost)
HÝLOVÁ, A. Promo MUNISS.Brno: Brno TV 1, 2019. ISSN . (interview)
OBRTLÍK, J. Úplná amputace tradice. Sakrální stavební kultura jako trvalá oběť komunistické perzekuce v letech 1948-1989. .: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)
CHYBÍK, J. Lidé si nesprávně myslí, že přírodní stavitelství je jednodušší. .Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.1-4. ISSN . (interview)
CHYBÍK, J. ŠIMEČEK, O. Poptávka po slaměných domech.Brno: Česká televize, 2019, s.1-1. ISSN . (interview)
MOGGERT, M. Proměňují přistěhovalci podobu Berlína? Na to se ve svém výzkumu ptá doktorandka Fa VUT.: , 2019. ISSN . (interview)
CHROBOCZKOVÁ, A. Transformace urbanistických struktur ve městech Leipzig a Graz. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2019, roč.3, č.3, s.27-33. (článek v časopise - ostatní, Jost)
ŠLAPETA, V. Mein ´68´ . Aufbruch nach Europa. Kapitola: Dubček konnte lachen wie ein normaler Mensch.Dresden : Sandstein Verlag , Saechsische Akademie der Kuenste Dresden 2019, 2019, s.178-185. ISBN 978-3-95498-493-0. (kapitola v knize)
WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G. Ovlivňuje urbanistická struktura ekonomii územního rozvoje? Případové studie v Brně, Ostravě a Zlíně. . Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2019, roč., č.2, s.66-77. (článek v časopise - ostatní, Jost)
HORÁČEK, M. Památky jako rezervace života, rezervace jako památky na život?.Krems, Donau-Universität: , 2019, s.1-2. ISSN . (přednáška)
ADAMEC, E. Stavba - Making dystopia: The strange rise and survival of architectural barbarism Vytváření dystopie: Podivný vzestup a přežívání architektonického barbarství. Architekt, ISSN Architekt, 2019, roč.3, č.2019, s.1-2. (článek v časopise - ostatní, Jost)
CHROBOCZKOVÁ, A. NEJEN STUDENTI SE JELI INSPIROVAT DO VÍDNĚ.Brno: Ústav územního rozvoje, 2019, s.37-37. ISSN . (redakční článek)
JENČKOVÁ, B. ADAPTABILITA SÍDELNÍ STRUKTURY SUBURBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ .: , 2019, s.1-35. ISSN . (teze Ph.D. práce)
ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Transformace evropských výstavních a veletržních areálů.Brno: VUT Brno, 2019, s.1-20. ISSN . (teze Ph.D. práce)
CHYBÍK, J. Hodnocení interního prostředí v pasivních domech z pohledu generací.Štrbské pleso: , 2019, s.1-45. ISSN . (přednáška)
MINIBERGEROVÁ, K. Bytový architekt: Jak ušetří Váš čas i peníze?.: , 2019. ISSN . (přednáška)
MINIBERGEROVÁ, K. Požadavky a doporučení na rozsah projektové dokumentace interiérů staveb.: , 2019. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
CHYBÍK, J. Hodnocení interního prostředí v pasivních domech z pohledu generací  In Tepelná ochrana budov 2019. Bratislava: Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, 2019, s.192-197. ISBN 978-80-973356-0-1. (článek ve sborníku)
ZÍKA, V. Aktivity a průběžné výsledky projektu COL - Centrum obnovy společného kulturního dědictví.: , 2019. ISSN . (přednáška)
DOBROVOLNÝ, P. Návrh experimentálního objektu z betonu s recyklovaným kamenivem  In Recycling 2019. Recyklace a využití stavebních odpadů jako druhotných surovin. : , 2019, s.128-133. ISBN 978-80-214-5728-7. (článek ve sborníku)
HORÁČEK, M. World Heritage Sites in the Czech Republic.Istanbul, Yildiz Technical University: , 2019, s.1-2. ISSN . (přednáška)
CHROBOCZKOVÁ, A. Východiska pro tvorbu dlouhodobé vize obce.Velké Němčice: , 2019. ISSN . (přednáška)
CHROBOCZKOVÁ, A. TRANSFORMACE vodní plochy.: , 2019. ISSN . (přednáška)
HOLOPÍRKOVÁ, L. IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.Brno: , 2019, s.1-40. ISSN . (teze Ph.D. práce)
HOLOPÍRKOVÁ, L. IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.Brno: , 2019, s.1-129. ISSN . (dizertace)
HOLOPÍRKOVÁ, L. Interní obhajoba dizertační práce: IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)
ZÍKA, V. Principy vývoje měst na území české republiky.: , 2019. ISSN . (teze Ph.D. práce)
KUDA, D. Aspekty konstrukčního systému v kontextu architektonického návrhu.: , 2019. ISSN . (teze Ph.D. práce)
PALACKÝ, J. Posudek knihy: Šárka Malošíková, Navrhni a postav. Výuka design-build projektů na školách architektury.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019, s.1-7. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
CHROBOCZKOVÁ, A. STRATEGIE BYDLENÍ pro FSS .Brno: , 2019. ISSN . (přednáška)
DOBROVOLNÝ, P. Specifika návrhu budov z recyklovaných stavebních hmot.: , 2019. ISSN . (přednáška)
HORÁČEK, M. Památková péče v asijských zemích.Praha: ČVUT, 2019, s.1-2. ISSN . (přednáška)
CHYBÍK, J. Přírodní materiály a energeticky úsporné domy.Praha: , 2019, s.1-154. ISSN . (přednáška)
OBRTLÍK, J. Sbory Církve československé husitské - architektonické dědictví našich regionů. Kapitola: Náměšť nad Oslavou. Husův sbor..Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2019, s.177-178. ISBN 978-80-01-06509-9. (kapitola v knize)
OBRTLÍK, J. Sbory Církve československé husitské - architektonické dědictví našich regionů. Kapitola: Dilema monumentality. Rozmanitost architektonického výrazu sborů Církve československé v meziválečném období.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2019, s.55-58. ISBN 978-80-01-06509-9. (kapitola v knize)
RYŠKOVÁ, M. Specifické problémy ochrany průmyslového dědictví. Otázky autenticity průmyslové architektury na dvou příkladech. .Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave , 2019, s.167-176. ISSN 2453-9759. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)
ŠLAPETA, V. Adolf Rading in Breslau. Neues Bauen in der Weimarer Republik.. Kapitola: Adolf Rading , der Lehrer und seine Schueler.Oldenburg: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, s.137-164. ISBN 978-3-11-059718-9. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Adolf Rading in Breslau. Neues Bauen in der Weimarer Republik. . Kapitola: Adolf Rading und Oskar Schlemmer , Haus Dr.Rabe - Mensch und Raum .Oldenburg: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, s.109-136. ISBN 978-3-11-059718-9. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Adolf Rading. Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy. Kapitola: Adolf Rading nauczyciel i jego uczniowie.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, s.137-164. ISBN 978-83-65730-11-4. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Adolf Rading. Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy. Kapitola: Adolf Rading i Oskar Schlemmer - willa dokrora Rabego, czlowiek i przestrzen .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, s.109-135. ISBN 978-83-65730-11-4. (kapitola v knize)
CHYBÍK, J. Pozice energeticky úsporných domů v systému chytrých - inteligentních staveb.Brno: , 2019, s.1-43. ISSN . (přednáška)
WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic  In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 102061. Bristol: IOP Publishing, 2019, s.1-12. (článek ve sborníku)
HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2019 je Maurice Culot.Brno: Archiweb, 2019, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
MOGGERT, M. Berlín - Analýza rozdílných kulturních vlivů s dopadem na změny urbánního prostředí.: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)
CHYBÍK, J. Pasivní, nulové, aktivní domy. Kapitola: Kvalita vnitřního prostředí v pasivním domě.Praha: PRO VOBIS, s.r.o., 2019, s.152-155. ISBN 978-80-906891-7-6. (kapitola v knize)
KILNAROVÁ, P. MUNISS 2019 - Zahušťování.: , 2019. ISSN . (přednáška)
MOGGERT, M. Berlin- An analysis of different cultural influences with an impact on urban changes.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-214-5711-9. (kniha odborná)
HORÁKOVÁ, E. Otevřená veřejná data v městském plánování.Brno: FA VUT v Brně, 2019. ISSN . (různé)
 
2018
ŽABIČKOVÁ, I. Vrstvené hliněné stěny. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2018, roč., č.1, s.59-62. (článek v časopise - ostatní, Jost)
WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A.; PETROVÁ KAFKOVÁ, M.; KILNAROVÁ, P. Different Courtyards - Different Influence on the Quality of Life of the Local Residents? Analysis in the Post-Socialist City of Brno, Czech Republic..Bucharest: Editura Universitatii din Bucuresti, 2018, s.177-198. ISSN 2068-9969. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)
ŠLAPETA, V. Bruno Taut - Visionär und Weltbürger herausgegeben von Deutschen Werkbund Berlin. Kapitola: Bruno Taut - Visionär und Weltbürger herausgegeben von Deutschen Werkbund Berlin.Berlin: Verlag Klaus Wagenbach , 2018, s.47-52. ISBN 978-3-8031-3676-3. (kapitola v knize)
HORÁČEK, M.; HRUBÝ, J.; ADAMEC, E.; KŘÍŽOVÁ, I. Databáze studentských výtvarných děl ze seminářů Ústavu teorie architektury, FA VUT v Brně.Brno: FA VUT v Brně, 2018. ISSN . (multimédia)
ZEMÁNKOVÁ, H.; ČERNEYOVÁ, N.; FORMÁNEK, J.; KURIC, A.; ZATLOUKALOVÁ, D. Nové funkční využití areálu Kolben-Daněk v Praze, Vysočanech.Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5690-7. (kniha (jiná než odborná))
BAŽÍK, L. Přehled mechanických vlastností nepálené hlíny. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč.-, č.-, s.---. (článek v časopise - ostatní, Jost)
NEUMAYEROVÁ, E. Spolupráce architektů na sociálních projektech v jižní Asii.Praha: Ústav navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze, 2018, s.45-52. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
CHROBOCZKOVÁ, A. Rozhovor na téma Smart City.Brno: , 2018. ISSN . (interview)
VÍTEK, J. Horizonty v české architektuře 2018  In 10th Architecture in perspective 2018. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, 2018, s.38-41. ISBN 978-80-248-4236-3. (článek ve sborníku)
KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P. Schopnost různých typů urbanistických struktur středoevropských měst ovlivňovat teplotu vzduchu  In 10th Architecture in perspective 2018. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2018, s.256-260. ISBN 978-80-248-4236-3. (článek ve sborníku)
HORÁKOVÁ, E.; PALACKÝ, J. Komparativní analýza dynamických dat mobilního operátora a strategických dat čsú v režimu otevřených dat na příkladu města Brna  In 10 th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , 2018, s.248-251. ISBN 978-80-248-4236-3. (článek ve sborníku)
KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E.; PALACKÝ, J. Hodnocení kvality života u dvou vybraných náměstí pomocí metody intenzity pohybu osob ve městě Brně, České republice  In 10th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , 2018, s.252-255. ISBN 978-80-248-4236-3. (článek ve sborníku)
UŘÍDILOVÁ, M. OD ŘADOVÉ ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ K LOW RISE-HIGH DENSITY Z POHLEDU FENOMENOLOGIE I TRVALE UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY  In 10th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE. Ostrava: VŠB-TUO, 2018, s.34-37. ISBN 978-80-248-4236-3. (článek ve sborníku)
OBRTLÍK, J. Česká sakrální architektura v letech 1900-1950 v mezinárodním kontextu.Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury., 2018. ISSN . (dizertace)
OBRTLÍK, J. Česká sakrální architektura v letech 1900-1950 v mezinárodním kontextu.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. ISSN . (teze Ph.D. práce)
HORÁČEK, M. Prince Charles: Harmony, and Nikos A. Salingaros, Unified Architectural Theory.London: INTBAU World Congress, 2018, s.1-1. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HORÁČEK, M. Prince Charles: Harmony, and Nikos A. Salingaros, Unified Architectural Theory.Poundbury: INTBAU World Congress, 2018, s.1-1. ISSN . (audiovizuální tvorba)
PETŘÍČKOVÁ, M.; KUDA, D. Tendence současné architektury v ve strukturálním pojetí díla   In 10th Architecture in Perspektive 2018. : , 2018, s.30-33. ISBN 978-80-248-4236-3. (článek ve sborníku)
NEUMAYEROVÁ, E. Tradiční hliněné stavby a konstrukční zásady snižující rizika jejich destrukce. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč.-, č.-, s.---. (článek v časopise - ostatní, Jost)
ŠLAPETA, V. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Forum a česko-slovenska moderna  In Forum & česko-slovenská moderna. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018, s.51-59. ISBN 978-80-7204-992-9. (článek ve sborníku)
ADAMEC, E. Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: FA VUT v Brně, 2018, s.70-76. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku)
HOLOPÍRKOVÁ, L. Mikroklima interiéru budov  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2018, s.83-91. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku)
JENČKOVÁ, B. Elasticita sídelní struktury a rozvoj sídel do krajiny: podíl zastavěného území a zastavitelných ploch v krajině  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018, s.12-19. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku)
KUDA, D. Tendence současné architektury ve strukturálním pojetí díla  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s.92-102. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku)
MOGGERT, M. VÝVOJ MĚSTSKÝCH CENTER: ANALÝZA ROZDÍLNÝCH KULTURNÍCH VLIVŮ S DOPADEM NA ZMĚNU URBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ NA PŘÍKLADU BERLÍNA  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018, s.36-41. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku)
ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Prostorové kvality veletržních areálů v České republice  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018, s.53-60. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku)
MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v různých urbanistických strukturách  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s.28-35. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2018.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. (konferenční sborník (ne článek))
ZÍKA, V. Jak na problematické vizualizace.: , 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)
ŠLAPETA, V. Forum & česko-slovenská moderna  In Forum & česko-slovenská moderna. Bratislava: Katedra architektúry SvF STU Bratislava, 2018, s.51-59. ISBN 978-80-7204-992-9. (článek ve sborníku)
URBÁŠKOVÁ, H. Výstavba dřevostaveb rodinných domů v České republice. Eurostav Brat, ISSN Eurostav Brat, 2018, roč., č.11/2018, s.22-25. (článek v časopise - ostatní, Jost)
FRÝBOVÁ, P.; GADAS, P.; PŘICHYSTAL, A.; VŠIANSKÝ, D.; HADACZ, R.; HLAVSA, P. The provenance of serpentinite tools in the Corded Ware culture of Moravia (Czech Republic).: , 2018, s.563-578. ISSN 1641-7291. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)
HORÁČEK, M. Recenze článku o obnově památky pro Zprávy památkové péče.Praha: Národní památkový ústav, 2018, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
HORÁČEK, M. Recenze článku pro Opuscula Historiae Artium.Brno: Masarykova univerzita, 2018, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
RYŠKOVÁ, M. Textilní továrny z pohledu památkové péče.: , 2018. ISSN . (přednáška)
ADAMEC, E. Za krásnější svět. Architekt, ISSN Architekt, 2018, roč.2018, č.4, s.20-21. (článek v časopise - ostatní, Jost)
MOGGERT,M. VÝVOJ MĚSTSKÝCH CENTER: ANALÝZA ROZDÍLNÝCH KULTURNÍCH VLIVŮ S DOPADEM NA ZMĚNU URBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ NA PŘÍKLADU BERLÍNA.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (audiovizuální tvorba)
MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v různých urbanistických strukturách.Brno: , 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (audiovizuální tvorba)
ADAMEC, E. Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: Urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design.Brno: FA VUT v Brně, 2018, s.1-1. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (audiovizuální tvorba)
ZÍKA, V. Vliv fortifikací na utváření a vývoj měst v ČR.: , 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)
SMRŽOVÁ, K. Možnosti využití málo frekventovaných oblastí železniční infrastruktury  In PhD RESEARCH SYMPOZIUM 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s.47-52. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku)
HOLOPÍRKOVÁ, L. Mikroklima interiéru budov.: , 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)
ŽABIČKOVÁ, I. Moderní konstrukce z dusané hlíny. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2018, roč.18, č.9/2018, s.38-43. (článek v časopise - ostatní, Jost)
OBRŠÁL, N. Východiska flexibilního územního plánování  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s.42-46. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku)
HORÁKOVÁ, E. Sociologická a urbanistická analýza města použitím dat mobilních operátorůí  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s.6-11. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku)
KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E. Získávání dat pro hodnocení kvality veřejných prostranství.Brno: , 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)
KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E. Získávání dat pro hodnocení kvality veřejných prostranství  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s.20-27. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku)
KUDA, D. Tendence současné architektury ve strukturálním pojetí díla.: , 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (audiovizuální tvorba)
STRUHAŘÍK, D. VÝVOJ TYPOLOGIE OTEVŘENÉHO BYTOVÉHO DOMU V ČESKÉM PROSTŘEDÍ VE 20. STOLETÍ V KONTEXTU EVROPSKÝCH PROJEKTŮ  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s.111-117. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku)
BAŽÍK, L. Trvale udržitelná hliněná architektura  In PhD Research Sympozium 2018. : , 2018, s.77-82. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku)
FORETNÍK, J.; STÝBLO, J. Performing Jaroslavice.Wien: Technische Universität Wien, 2018. ISBN 978-3-902816-55-9. (kniha (jiná než odborná))
ZÍKA, V. Knihovny a veřejný prostor.: , 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Nanning: Guangxi Arts University, 2018, s.1-90. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Shanghai: Tongji University, College of Architecture and Urban Planning, 2018, s.1-90. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Hong Kong: The University of Hong Kong, Architectural Conservation Laboratory, 2018, s.1-90. ISSN . (audiovizuální tvorba)
ZÍKA, V. Broschure Denkmalpflege in Niederosterreich Band 59. , ISSN , 2018, roč., č., s.48-51. (článek v časopise - ostatní, Jost)
OBRTLÍK, J. Dilema monumentality. Rozmanitost architektonického výrazu sborů Církve československé v meziválečném období..Praha: , 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)
CHYBÍK, J. Energetická hlediska současné architektury. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2018, roč.12, č.4, s.48-52. (článek v časopise - ostatní, Jost)
KAFTAN, M.; PREISLER, A.; WENIN, J.; SAUTTER, S.; SCHLAGER, T.; RENNHOFER, M.; SELKE, T. Vitality - design rules for building integrated photovoltaics in the early project development stage.: , 2018, s.32-39. ISSN . (článek ve sborníku bez ISBN a ISSN)
ŠLAPETA, V. The old Town Hall. Kapitola: The Old Town Hall.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.164-189. ISBN 978-80-88258-08-7. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Staroměstská radnice. Kapitola: Staroměstská radnice.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.164-189. ISBN 978-80-88258-07-0. (kapitola v knize)
HORÁČEK, M. Conservation Area or Integrated Development? The Cases of Český Krumlov and Třebíč.Nîmes: Scientific Symposium Heritage and Sustainable City, CIVVIH ICOMOS, 2018, s.1-10. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HOFMAN, P.; KOPÁČIK, G. Posuzování denního osvětelní urbanistických situací  In 42. setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České aSlovenské republiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95. 602 00 Brno, 2018, s.29-33. ISBN 978-80-214-5715-7. (článek ve sborníku)
HORÁČEK, M. Pustevny v mezičase. ERA 21, ISSN ERA 21, 2018, roč.2018, č.4, s.16-17. (článek v časopise - ostatní, Jost)
ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Kapitola: Vila ředitele Růžičky.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.69-70. ISBN 978-80-88258-11-7. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Kapitola: Štrupplova vila.Praha: Foibos book s.r.o., 2018, s.67-68. ISBN 978-80-88258-11-7. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Kapitola: Vila doktora Čelakovského.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.65-66. ISBN 978-80-88258-11-7. (kapitola v knize)
MOGGERT,M. The Local Centers' Development of Berlin: Analyzing Different Cultural Influences with Impact on Urban Changes.: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2018. ISSN 1307-6892. (abstrakt)
ŽABIČKOVÁ, I. Únosnost pilířů a stěn, vliv vlhkosti na pevnost cihel.: , 2018. ISSN . (multimédia)
OBRTLÍK, J. The young Czechoslovakia among avant-garde of Europe.Wroclaw: Museum of Architecture, 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)
ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Kapitola: Dům s pečovatelskou službou Úvaly.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.158-159. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Kapitola: Rezidence Mukařov.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.148-151. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Kapitola: Sídliště Rozdělov.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.126-128. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Kapitola: Gravitační přehradní nádrž a úpravna pitné vody na Klíčavě.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.123-125. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Kapitola: Okresní hospodářská záložna v Benátkách nad Jizerou.Praha: Foibos books, s.r.o., 2018, s.107-109. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Kapitola: Rodinný dům Anny a Václava Holých.Praha: Foibos Books s.r.o., 2018, s.100-103. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Kapitola: Zdymadlo, jez a vodní elektrárna v Brandýse nad Labem.Praha: Foibos books .s.r.o., 2018, s.79-81. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918 - 2018. Kapitola: Úvod.Praha: Foibos Books s.r.o., 2018, s.6-17. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)
CHYBÍK, J. Vyhodnocení spokojenosti uživatelů pasivního bytového domu pro seniory. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč.1, č.8, s.1-11. (článek v časopise - ostatní, Jost)
KILNAROVÁ, P. METODIKA A HODNOCENÍ KVALITY NÁMĚSTÍ STŘEDOEVROPSKÝCH MĚST.: , 2018, s.1-39. ISSN . (teze Ph.D. práce)
NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. Origloo - Bringing Human-Scale Origamic Structures, Design, and Fabrication to the Architectural Masses.Oxford: Department of Engineering Science, University of Oxford, 2018, s.82-83. ISSN . (abstrakt)
VÍTEK, J. Hladce pruhované město.Bratislava: Historický ústav Slovenská akadémia vied, 2018, s.228-239. ISSN 0044-8680. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)
DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; WITTMANN, M. Rozvoj a plánování soudobých měst 2.: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5630-3. (kniha (jiná než odborná))
HORÁČEK, M. Reflection on the Venice Charter: Questionnaire for the European Committees of ICOMOS: Czechia.Paris-Charenton: ICOMOS, 2018, s.1-13. ISSN . (audiovizuální tvorba)
CHYBÍK, J. Nové administrativní centrum Lesů ČR. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč.6, č.6, s.1-7. (článek v časopise - ostatní, Jost)
WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic.: , 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)
VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANĚREK, J. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů netodou spřažení. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč., č.1, s.1-7. (článek v časopise - ostatní, Jost)
WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures. Sustainability surveys in Brno, Czech Republic..Praha: , 2018, s.859-859. ISSN . (abstrakt)
BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. a kol. Století sakrální architektury.Brno: FA VUT v Brně, 2018. ISBN 978-80-214-5637-2. (kniha (jiná než odborná))
ADAMEC, E. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita (Recenze) Stavba 2/2018. Architekt, ISSN Architekt, 2018, roč., č.2/2018, s.88-89. (článek v časopise - ostatní, Jost)
ZÍKA, V. Využití 3D scanu města při rekonstrukci zaniklých staveb ve Znojmě.Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2018, s.83-83. ISBN 978-80-7581-007-6. ISSN . (abstrakt)
CHYBÍK, J. Moderní administrativní centrum Lesů ČR. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč.1, č.1, s.1-7. (článek v časopise - ostatní, Jost)
ŽABIČKOVÁ, I. Únosnost pilířů a stěn, vliv vlhkosti na pevnost cihel  In Zdravé domy 2018. Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2018, s.7-14. ISBN 978-80-904593-5-9. (článek ve sborníku)
NEUMAYEROVÁ, E. Tradiční hliněné stavby a jejich nízká odolnost vůči otřesům, konstrukční zásady snižující rizika destrukce staveb.Brno: Sdružení hliněného stavitelství, z.s., 2018, s.82-89. ISBN 9788090459359. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
BAŽÍK, L. Přehled mechanických vlastností hliněného stavebního materiálu.: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2018, s.76-81. ISBN 9788090459359. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
ŠLAPETA, V. Urbanismus a územní rozvoj. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2018, roč.2018, č.2, s.3-4. (článek v časopise - ostatní, Jost)
ŠLAPETA, V. ERA. ERA 21, ISSN ERA 21, 2018, roč., č.2, s.11-11. (článek v časopise - ostatní, Jost)
VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANĚREK, J. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů - metoda spřažení dřevo-materiál na bázi dřeva   In Dřevostavby 2018. Volyně: , 2018, s.259-267. ISBN 978-80-86837-90-1. (článek ve sborníku)
HORÁČEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat.Tallinn: Tallinn University of Applied Sciences, 2018, s.1-80. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HORÁČEK, M. Posudek knihy Pavla Kaliny Hluboké město.Praha: Academia, 2018, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
CHYBÍK, J. Lesy v lese  In Dřevostavby 2018. Volyně: , 2018, s.23-28. ISBN 978-80-86837-90-1. (článek ve sborníku)
HORÁČEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury.Praha: ČVUT, 2018, s.1-70. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HORÁČEK, M. „Duchovní organismus prostoupený uměním“: Rudolf Eitelberger a stavba měst podle uměleckých zásad. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2018, roč.78, č.2, s.124-129. (článek v časopise - ostatní, Jost)
PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Místa bez vědomí. Strategie obnovy jihomoravského pohraničí. Zlatý řez, ISSN Zlatý řez, 2018, roč., č.40, s.60-67. (článek v časopise - ostatní, Jost)
ŽABIČKOVÁ, I. Earth Construction & Tradition . Kapitola: Earth Construction & Tradition .Vienna: IVA Institut für vergleichende Architekturforschung; 1st edition (March 1, 2018), 2018, s.105-121. ISBN 978-3-900265-37-3. (kapitola v knize)
LEITMANNOVÁ, A. Creative spaces, The reuse of empty spaces by the creative industry  In Proceedings CA2RE Conference for Artistic and Architectural Research. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 2018, s.195-206. ISBN 978-961-7032-03-1. (článek ve sborníku)
HORÁČEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury.Brno: VUTIUM, 2018, s.1-7. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HORÁČEK, M. Recenze článku o Rudolfu Eitelbergerovi pro Zprávy památkové péče.Praha: Národní památkový ústav, 2018, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
HORÁČEK, M. Historické prostředí a současná architektura: Verze 2017. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2018, roč.77, č.6, s.633-642. (článek v časopise - ostatní, Jost)
ADAMEC, E. Nikos Salingaros - odkaz pro Wikipedii v českém jazyce.: , 2018. ISSN . (encyklopedie)
KOPÁČIK, G. Urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně v dobových souvislostech.: , 2018. ISSN . (přednáška)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B.; NOVÁK, J. Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2018. ISSN . (přednáška)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B. Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2018. (kniha (jiná než odborná))
KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území.: , 2018. ISSN . (přednáška)
HORÁČEK, M. Posudek knihy: Jan Galeta ed., Architektura mezi myšlenkou a skutečností.Brno: Masarykova univerzita, 2018, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
LEITMANNOVÁ, A. Kultúrne priestory - priestor pre kultúru. Využitie prázdnych prieszorov pre kreatívny priemysel.Bratislava: Miesta pre ľudí, o.z., 2018, s.1-73. ISSN . (zpráva odborná)
CHYBÍK, J. Prostředí v energeticky úsporném domě. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2018, roč.12, č.01-02, s.32-35. (článek v časopise - ostatní, Jost)
JOJA, M. Proceedings of the CA2RE conference at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 8-11 September 2017  In Proceedings of the CA2RE conference at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 8-11 September 2017. : , 2018, s.87-96. ISBN 978-961-7032-03-1. (článek ve sborníku)
TOMAN, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách v Číně; na městských formách záleží, kulturní a politické aspekty vývoje čínských měst.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav urbanismu, 2018. ISBN 978-80-214-5626-6. (kniha odborná)
HORÁČEK, M. Držiteli Driehausovy ceny 2018 jsou Marc Breitman a Nada Breitman-Jakov. Archiweb, ISSN Archiweb, 2018, roč.2018, č.leden, s.1-2. (článek v časopise - ostatní, Jost)
 
2017
KILNAROVÁ, P.; WITTMANN, M. Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria)  In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2017, s.1-12. (článek ve sborníku)
BOHÁČ, I. ZOO in the 21st century  In Education, training and communication in cultural Management of Lanscape. Macao - Portugalsko: IPT Tomar, 2017, s.129-144. ISBN 978-989-99131-4-1. (článek ve sborníku)
BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; LEHAROVÁ, A.; ADAMEC, E. Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy.Brno: Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2017. ISBN 978-80-214-5597-9. (konferenční sborník (ne článek))
CHYBÍK, J. Modřice, dějiny města. Kapitola: Farnost při kostele sv. Gotharda po roce 1990.Brno: , 2017, s.817-824. ISBN 978-80-7275-103-7. (kapitola v knize)
OBRTLÍK, J. Socialistická architektura trpěná a trpící. Kontexty , ISSN Kontexty , 2017, roč.IX. (2017), č.6, s.23-27. (článek v časopise - ostatní, Jost)
BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J. ZOO Brno - hledání identity.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5570-2. (kniha (jiná než odborná))
PETŘÍČKOVÁ, M. Studentská architektonická soutěž BETON A ARCHITEKTURA 2017. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2017, roč.2017, č.6, s.80-83. (článek v časopise - ostatní, Jost)
RYŠKOVÁ, M. Textilní továrny Moravy a Slezska  In Průmyslové dědictví Moravy. Industrial Patrimony of Moraviae.. Brno: VUT v Brně , 2017, s.22-23. ISBN 978-80-214-5580-1. (článek ve sborníku)
HORÁČEK, M. Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites.Delhi: ICOMOS, 2017, s.1-1. ISSN . (audiovizuální tvorba)
ZEMÁNKOVÁ, H.; RYŠKOVÁ, M. Industrial Patrimony of Moravia.Brno: VUTIUM , 2017. ISBN 978-80-214-5580-11. (konferenční sborník (ne článek))
HORÁKOVÁ, E. Jaká data města nejčastěji sbírají a otvírají.Praha: , 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HORÁKOVÁ, E. Jaká data města nejčastěji sbírají a otvírají  In 7. mezinárodní konference Architektura a urbanismus, Současný výzkum. Praha: , 2017, s.59-62. ISBN 978-80-01-06318-7. (článek ve sborníku)
HRABEC, J.; BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. Památková péče v praxi - metody-řemesla-technologie.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5568-9. (kniha (jiná než odborná))
WITTMANN, M. a kol. Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj. .Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017, s.1-351. ISBN 978-80-7204-955-4. (kniha odborná)
MOSLER, Š. HISTORICKÝ PIVOVAR – POTENCIONÁL REGIONÁLNÍHO ROZVOJE  In Kniha Průmyslové dědictví Moravy, Industrial patrimony of Moravie. : , 2017, s.19-20. ISBN 978-80-214-5580-1. (článek ve sborníku)
HORÁČEK, M. Cesta za Plečnikem 2017. Kapitola: Výjimečná hodnota díla Josipa Plečnika v kontextu architektury humanismu ve 20. a 21. století.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2017, s.40-51. ISBN 978-80-214-5534-4. (kapitola v knize)
HORÁČEK, M. Cesta k Bodamskému jezeru 2017. Kapitola: Architektura a umění na rozhraní Německa, Švýcarska a Rakouska.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2017, s.8-13. ISBN 978-80-214-5533-7. (kapitola v knize)
PETŘÍČKOVÁ, M. Beton a architektura 2017.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5550-4. (kniha (jiná než odborná))
JOJA, M.; PETŘÍČKOVÁ, M. Pop-up:Aktivace nevyužívaných prostorů  In PhD Research Sympozium 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s.67-73. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku)
ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Geoprostorová analýza veletržních areálů  In PhD Research Sypmozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s.61-66. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku)
KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor  In PhD Research Sympozium, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. Brno: Vysokéučení technické v Brně, 2017, s.82-88. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku)
SEDLÁK, J. Paneland největší československý experiment. Kapitola: Občanská dovybavenost.Brno: , 2017, s.199-213. ISBN 978-80-7027-312-8. (kapitola v knize)
KRISTEK, J.; KUPKOVA, M. Paneland, největší československý experiment.. Kapitola: Televize v paneláku – panelák v televizi. Reflexe sídlištní výstavby 70. let v československé televizní produkci..Brno, Moravská galerie: , 2017, s.45-63. ISBN 978-80-7027-312-8. (kapitola v knize)
SMRŽOVÁ, K. Železnice - Alternativní možnosti pro architekturu  In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, s.95-100. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku)
SERENČKO, I. Vizuální komunikace ve veřejném prostoru  In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, s.1-6. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2017.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. ISBN 978-80-214-5549-8. (konferenční sborník (ne článek))
KOKOLIA KŘÍŽOVÁ, I. Výrazové prvky současné architektury   In PhD Research Sympozium 2017. Brno: , 2017, s.74-81. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku)
JEŽKOVÁ, T. VLIV VEŘEJNÉHO A DEVELOPERSKÉHO ZÁJMU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, s.21-26. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku)
MATYÁŠOVÁ, J. Rozbor tří obytných souborů ve městě Vídeň  In PhD Research Sympozium. Brno: , 2017, s.54-60. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku)
LEITMANNOVÁ, A., Priestor pre kreativitu, Využitie prázdnych priestorov miest pre kreatívny priemysel  In PhD Research Sympozium 2017. Brno: FA VUT, Brno, 2017, s.40-45. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku)
KUDA, D. Architektonická studie interiéru klenotnictví Coralium.: , 2017. ISSN . (studie)
ZÍKA, V. Světové vizualizace.: , 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)
KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území.: , 2017. ISSN . (přednáška)
HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I. Řecko - základy evropské architektury - bilance zahraničních exkurzí.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5569-6. (kniha (jiná než odborná))
HORÁČEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat.Sofia: , 2017. ISSN . (přednáška)
JOJA, M.; PETŘÍČKOVÁ, M. POP-UP/Aktivace nevyužívaných prostorů  In 9th Architecture in Perspective 2017. Ostrava: VŠB Ostrava Fakulta architektury, 2017, s.47-50. ISBN 978-80-248-4058-1. (článek ve sborníku)
JENČKOVÁ, B. Elasticita jako určující faktor přirozené obnovy sídelní struktury  In PhD Research Sympozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017, s.13-20. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku)
CHROBOCZKOVÁ, A. Brownfields a město.: , 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)
KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor.: , 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HORÁKOVÁ, E. Potenciál využití otevřených dat v městském plánování.: , 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)
KILNAROVÁ, P. Vyhodnocování dat o kvalitě veřejných prostranství  In PhD Research Symposium, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. Brno: Vysoké učení technivké v Brně, 2017, s.27-33. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku)
KILNAROVÁ, P. Vyhodnocování dat o kvalitě veřejných prostranství.Brno: Vysoké učení technivké v Brně, 2017, s.1-1. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HORÁKOVÁ, E. Potenciál využití otevřených dat v městském plánování  In PhD Research Sympozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s.6-12. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku)
LIČKOVÁ, N. Rozdílné přístupy států k hospodaření s dešťovými vodami  In Sborník PhD Research Sympozia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s.34-41. ISBN 978-80-214-4994-7. (článek ve sborníku)
DOČEKALOVÁ, L. Hidden Values of the Residential Group of Family Houses in Břeclav-Poštorná  In Architecture In Perspective 2017. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, s.195-198. ISBN 978-80-248-4058-1. (článek ve sborníku)
HORÁKOVÁ, E. Využití a interpretace otevřených a veřejných městských dat.Ostrava: Vysoá škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, s.121-125. ISSN . (audiovizuální tvorba)
ADAMEC, E. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (3. část).Brno, Fakulta Architektury VUT: ADAMEC studio - klasické sochařství, architektura a urbanismus, 2017. ISBN 978-80-7537-065-5. (kniha (jiná než odborná))
HORÁKOVÁ, E. Využití a interpretace otevřených a veřejných městských dat  In Architektura v perspektivě 2017. Ostrava: Vysoá škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, s.121-125. ISBN 978-80-248-4058-1. (článek ve sborníku)
OBRTLÍK, J. Growth and Identity as Basic Principles of City Planning  In Territori Competitivi e Progetti di Reti / Competitive Territories and Design of Networks. Roma: INU Edizioni, 2017, s.184-186. ISBN 978-88-7603-174-8. (článek ve sborníku)
HORÁČEK, M. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita.Brno: VUTIUM, 2017, s.1-402. ISBN 978-80-7485-138-4. (kniha odborná)
MOSLER, Š. HISTORICAL BREWERY – POTENTIAL FOR REGIONAL DEVELOPMENT.: , 2017. ISSN . (článek ve sborníku bez ISBN a ISSN)
MOSLER, Š. HISTORICAL BREWERY – POTENTIAL FOR REGIONAL DEVELOPMENT.: , 2017. ISSN . (přednáška)
KRISTEK, J. Architektura bez architekta.Bratislava: ARCH o architektúre a inej kultúre, odborno-vedecký časopis, EUROSTAV, s.r.o., 2017, s.50-55. ISSN . (redakční článek)
CHYBÍK, J. Interní prostředí v energeticky úsporných domech. HOMO PROFIS, ISSN HOMO PROFIS, 2017, roč.2., č.2., s.40-41. (článek v časopise - ostatní, Jost)
ZEMÁNKOVÁ, H.; BOHÁČ, I. Průmyslové dědictví Moravy.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5580-1. (konferenční sborník (ne článek))
ŠLAPETA, V. BRUTALISM architecture of Everyday Culture, Poetry and Theory. Kapitola: BRUTALISM architecture of Everyday Culture, Poetry and Theory.Stuttgart: Park Books AG Zuerich and Wuestenrot Foundation, 2017, s.145-152. ISBN 978-3-03860-075-6. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. SOS Brutalismus . Kapitola: The Czechoslovakian Embassy in East Berlin. A building and its political context in Cold War times..Stuttgart : Park Books AG Zuerich and Wuestenrot Foundation , 2017, s.145-152. ISBN 978-3-03860-075-6. (kapitola v knize)
TOMAN, R. Configurative urbanism; the forgotten theory for our urban future .Tianjin, China: Tianjin University, 2017. ISSN . (článek ve sborníku bez ISBN a ISSN)
VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů. TZB-info, ISSN TZB-info, 2017, roč., č.1, s.1-7. (článek v časopise - ostatní, Jost)
ŠMÍDEK, P.; SLÁDEČEK, S. Cesta za Plečnikem.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5534-4. (kniha (jiná než odborná))
PALACKÝ, J. Origami From an Architects's and Teacher's Point of View.Praha: , 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)
KUDA, D. Luxusní vila Weinhaus.: , 2017. ISSN . (studie)
KILNAROVÁ, P. The Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria).Prague: , 2017, s.1-1. ISSN . (audiovizuální tvorba)
URBÁŠKOVÁ, H. Využitie tradičných prírodných materiálov na vidieku.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch IV: Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017, s.142-148. ISBN 978-80-552-1707-9. (článek ve sborníku)
KUDA, D. Bytový dům Kořenského.: , 2017. ISSN . (studie)
OBRTLÍK, J. Growth and Identity as Basic Principles of City Planning.Napoli: INU - Italian Institute of Urban Planning, 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HORÁČEK, M. Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries. Kapitola: The architectural rhythm of a small town ... is very familiar to as. A Small Town as an Aesthetic Ideal of the Twentieth Century..Praha: Karolinum press, 2017, s.52-73. ISBN 978-80-246-3645-0. (kapitola v knize)
ZÍKA, V. Rekonstrukce středověké podoby Znojemského hradu a jeho vliv na počátky města.: , 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HORÁČEK, M. Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti: Poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2017, roč.77, č.1, s.155-164. (článek v časopise - ostatní, Jost)
KRATOCHVÍL, J. Sexy balvan pod Starým vrchem. ARCH, ISSN ARCH, 2017, roč., č.6/2017, s.40-42. (článek v časopise - ostatní, Jost)
OBRTLÍK, J. Historie vzniku sboru Církve československé husitské v Náměšti nad Oslavou a jeho architektonicky významné budovy. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně AB AC , ISSN Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně AB AC , 2017, roč.LXIX/2017, č.2, s.149-157. (článek v časopise - ostatní, Jost)
KUDA, D. Interiér Cafeteria ASADO.: , 2017. ISSN . (studie)
PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Realizační principy, udržitelnost a společenský kontext. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč.2017, č.2, s.22-29. (článek v časopise - ostatní, Jost)
CHYBÍK, J. Tepelná ochrana budov 2017. Kapitola: Monolitické konstrukce s restringovaným vedením tepla.Bratislava: BB Print, s.r.o., 2017, s.94-99. ISBN 978-80-89627-07-3. (kapitola v knize)
LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P. Karel IV.- sakrální architektura  In Karel IV. - sakrální architektura. Brno: VUT FA v Brně, 2017, s.12-15. ISBN 978-80-214-5327-2. (článek ve sborníku)
ŠMÍDEK, P.; HORÁČEK, M. Cesta k Bodamskému jezeru .Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5533-7. (kniha (jiná než odborná))
ŽABIČKOVÁ, I.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví – novostavby.: , 2017. ISSN . (multimédia)
ZEMÁNKOVÁ, H. Macao, Notes on the charming village.Portugalsko, Macao: Apheleia, 2017. ISBN 978-80-214-5481-1. (kniha (jiná než odborná))
PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Chytrý design v kontextu udržitelného rozvoje. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč.2017, č.1, s.17-27. (článek v časopise - ostatní, Jost)
ŠŤASTA, J. Kvantitativní hodnocení intenzity denního osvětlení v sakrální architektuře a využití v praxi, Sborník konference Věda Výzkum Inovace 2017  In Sborník konference Věda Výzkum Inovace. Zlín: VVVI,s.r.o., 2017, s.5-11. ISBN 9788090669727. (článek ve sborníku)
KOZELSKÝ, T. Nový typ: Hybrid  In Rozvoj měst: sborník interního kolokvia DSP FA VUT v Brně. Brno: VUTIUM, VUT v Brně, 2017, s.80-92. ISBN 978-80-214-5478-1. (článek ve sborníku)
STEHLÍK, O.; URBÁŠKOVÁ, H.; CHROBOCZKOVÁ, A.; LEITMANNOVÁ, A.; KILNAROVÁ, P.; KOZELSKÝ, T.; VYLETELOVÁ, S. Rozvoj měst .Brno: VUTIUM, FA VUT v Brně, Ústav urbanismu, 2017, s.1-65. ISBN 978-80-214-5478-1. (konferenční sborník (ne článek))
ŽABIČKOVÁ, I.; STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví – historické stavby.: , 2017. ISBN 978-80-86837-72-7. ISSN . (multimédia)
ŠŤASTA, J. DENNÍ OSVĚTLENÍ V PRVNÍ REALIZOVANÉ NOVOSTAVBĚ KOSTELA ST. FRONLEICHNAM OD ARCHITEKTA RUDOLFA SCHWARZE   In Sborník abstraktů. : , 2017, s.49-49. ISBN 9788021454620. (článek ve sborníku)
ŠŤASTA, J. Orientace kostelů po druhém vatikánském koncilu na území brněnské diecéze  In Sborník abstraktů. : , 2017, s.24-24. ISBN 9788021454620. (článek ve sborníku)
KOZELSKÝ, T. Sociální reaktor.Praha: Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2017. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
TOMAN, R. Tools to contemplate on space and structure .Nanjing: GKStudio, 2017, s.60-61. ISSN . (článek ve sborníku bez ISBN a ISSN)
ŠŤASTA, J. O vhodném množství světla v sakrální architektuře. Světlo, ISSN Světlo, 2017, roč.20, č.1, s.18-20. (článek v časopise - ostatní, Jost)
 
2016
PALACKÝ, J. New York: Tvorba a rozvoj veřejného městského prostoru. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2016, roč.2016, č.6, s.11-23. (článek v časopise - ostatní, Jost)
LEITMANNOVÁ, A. Aktivizmus vo verejnom priestore  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.59-63. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku)
HAVLIŠ, K. 5+5 Stadterneuerung - obnova malých a středních měst v Dolním Rakousku a na jižní Moravě  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.12-16. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku)
HAVLIŠ, K. Koncepce výuky urbanismu na FA VUT v Brně  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.9-11. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku)
FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K. a kol. URBANITY.Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN 978-80-214-5452-1. (konferenční sborník (ne článek))
FRANTIŠÁK, L. Návraty k městskému domu  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.40-43. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku)
KOPÁČIK, G. Výzvy soudobého urbanismu  In Urbanity. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2016, s.17-20. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku)
KOZELSKÝ, T. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Kapitola: Strategie developmentu pro konverzi industriálních objektů v ČR a modifikace modelů jejich ekonomické náročnosti.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, s.79-92. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)
KOPÁČIK, G.; KRISTEK, J.; LIČKOVÁ, N. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Kapitola: Urbanismus na FA VUT v Brně v dobových souvislostech.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, s.34-49. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Kapitola: Mapování podstatných studentských aktivit a sběr autentických příběhů absolventů školy architektury brněnské techniky od roku 1919 až po současnost.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, s.50-78. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, s.1-94. ISBN 978-80-7204-947-9. (kniha odborná)
KILNAROVÁ, P. Udržitelnost v urbanistické teorii a praxi - Udržitelný urbanismus  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.64-67. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Jubilant Ivan Ruller. Bulletin České komory architektů, ISSN Bulletin České komory architektů, 2016, roč.23, č.4, s.16-17. (článek v časopise - ostatní, Jost)
BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KŘÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Kapitola: Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně.Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.7-33. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)
ZEMÁNKOVÁ, H. Conversion of Abandoned Buildings and Areas.Brno: FA VUT Brno, 2016, s.1-91. ISBN 978-80-214-5448-4. (kniha odborná)
ŠMÍDEK, P.; KRATOCHVÍL, J.; FRANTIŠÁK, L. Cesta do Holandska .Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN 978-80-214-5423-1. (kniha (jiná než odborná))
FRANTIŠÁK, L. CESTA DO HOLANDSKA 2016. Kapitola: Holandská centra, necentra, předměstí a periferie.Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.14-17. ISBN 978-80-214-5423-1. (kapitola v knize)
KOPÁČIK, G.; HAVLIŠ, K.; KRISTEK, J.; KILNAROVÁ, P. Urbanismus na FA VUT v Brně v dobových souvislostech.: , 2016. ISSN . (přednáška)
BOHÁČ, I. Pedagogové oboru architektura na VUT v Brně.Brno: , 2016. ISBN 978-80-7204-947-9. ISSN . (přednáška)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2016. ISSN . (přednáška)
BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KŘÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně.Brno: , 2016. ISSN . (audiovizuální tvorba)
SVOBODA, F.; PONEŠOVÁ, B.; MARKEL, M.; HOMOLA, A.; CZAJKOWSKI, P. Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo..Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016. ISBN 978-80-87967-08-9. (kniha odborná)
HOMOLA, A. a kol. Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy.Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016. ISBN 978-80-87967-09-6. (kniha odborná)
CHROBOCZKOVÁ, A.; HAVLIŠ, K. Smart City Graz. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2016, roč., č.4, s.78-79. (článek v časopise - ostatní, Jost)
KRISTEK, J. Globalizace, města, migrace. Rozhovor se Saskií Sassen..Brno: Smart Cities Media s. r. o., 2016, s.54-56. ISSN . (interview)
KRISTEK, J.; PLÁŠKOVÁ, K. Od integrace k rozmanitosti. Rozhovor Jana Kristka a Karolíny Pláškové s Ursulou Struppe..Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, s.32-34. ISSN . (interview)
HORÁČEK, M. Max Dvořák: Katechismus památkové péče pro 20. a 21. století?.Praha: ICOMOS, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)
SVOBODOVÁ, P.; ŠLAPETA, V.; VRABELOVÁ, R. Brno moderní : Velký průvodce po architektuře 1890-1948.Praha: Paseka, 2016. ISBN 978-80-7432-748-3. (kniha odborná)
OBRTLÍK, J. Ztišení v sousedství křižovatky. ASB, ISSN ASB, 2016, roč.XIII., č.6/2016, s.40-42. (článek v časopise - ostatní, Jost)
BELÁČKOVÁ, K. Nove? moz?nosti vyuz?itia industria?lnych objektov a pra?ca komunity Re–FACT  In 6th Annual Conference on Archutecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, s.6-13. ISBN 978-80-214-5418-7. (článek ve sborníku)
HLAVSA, T. SB Tool jako nástroj tvorby konceptu energeticky soběstačných budov  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Architektury, 2016, s.29-41. ISBN 978-80-214-5418-7. (článek ve sborníku)
PALACKÝ, J.; HORÁKOVÁ, E.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; JENČKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, Galerie Mini, 2016. ISSN . (audiovizuální tvorba)
HORÁČEK, M. O selektivnosti ochrany památek, aneb Život v rezervaci.Praha: České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)
KUBÍNOVÁ, Š. Analýza volných prostorů Brněnských panelových sídlišť  In 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2016. Brno: Vysoké učení techncké v Brně, 2016, s.107-112. ISBN 9788021454187. (článek ve sborníku)
NOVÁK, J. Čaro premeny plochy - Štúdia bionických modelov architekta Antona Vranku  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, s.57-71. ISBN 9788021454187. (článek ve sborníku)
LIČKOVÁ, N. Metody zadržování vody v urbánní krajině  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016, s.113-124. ISBN 978-80-214-5418-7. (článek ve sborníku)
KILNAROVÁ, P. Multikriteriání hodnocení v urbanismu - Souhrnný článek  In 6th Annual Conference on Archutecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, s.94-100. ISBN 978-80-214-5418-7. (článek ve sborníku)
CHROBOCZKOVÁ, A. Graz - procesy a transformace  In 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016, s.87-93. ISBN 978-80-214-5418-7. (článek ve sborníku)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016. ISBN 9788021454187. (konferenční sborník (ne článek))
KOPÁČIK, G. Výzvy soudobého urbanismu.Brno: , 2016. ISSN . (přednáška)
FRANTIŠÁK, L. Návraty k městskému domu.Brno: , 2016. ISSN . (přednáška)
CHROBOCZKOVÁ, A. Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz  In URBANITY. Brno: , 2016, s.55-58. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku)
ADAMEC, E. ??????????????.Hong Kong: Hong Kong Observatory, 2016, s.1-43. ISBN 0000000000000. ISSN . (různé)
ADAMEC, E. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (2. část).Frýdek-Místek: KB Grafik - Grafické a reklamní studio, 2016, s.1-50. ISBN 978-80-7537-028-0. (kniha (jiná než odborná))
OBRTLÍK, J. Polemika: Brněnské nádraží jako válka světů. Přesun nádraží je reziduem socialistického plánování.. Respekt, ISSN Respekt, 2016, roč.XXVII, č.44/2016, s.42-42. (článek v časopise - ostatní, Jost)
HORÁČEK, M. Tradicionalismus v současné architektuře.Praha: České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)
ŠLAPETA, V. První republika 1918-1938 : Dějiny.Osobnosti.Denní život. . Kapitola: Méně je více – Vila Tugendhat.Praha: Extra Publishing s.r.o., 2016, s.116-116. ISBN 978-80-7525-014-8. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. První republika 1918-1938 : Dějiny. Osobnosti. Denní život.. Kapitola: Otevřete okna do Evropy.Praha: Extra Publishing s.r.o., 2016, s.112-115. ISBN 978-80-7525-014-8. (kapitola v knize)
OBRTLÍK, J. Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu  In 8th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2016, s.13-14. ISBN 978-80-248-3940-0. (článek ve sborníku)
HORÁČEK, M. A View of Current Classical Architecture in Europe and the USA.South Bend, Indiana, USA: University Notre Dame, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)
CHYBÍK, J. Revitalizace průmyslového areálu. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2016, roč.19, č.5, s.6-12. (článek v časopise - ostatní, Jost)
WITTMANN, M. Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Případové studie ve městě Brně.. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, roč., č.03, s.55-67. (článek v časopise - ostatní, Jost)
HORÁČEK, M. Moderní architektura a historické prostředí: Pět (a mnoho dalších) otázek.Brno: Metodické centrum moderní architektury MCMA, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)
WITTMANN, M.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. The influence of open space on the sustainable development of a residential area. Three time periods – three case studies in the City of Brno (Czech Republic).  In Sustainable City 2016. Southampton: Wit Press, 2016, s.807-819. ISBN 978-1-78466-103-8. (článek ve sborníku)
ŠLAPETA, V. Památková obnova vilové architektury 20. a 30.let 20.století. . Kapitola: Vilová architektura 20. a 30.let v mezinárodních souvislostech.Brno: NPU Brno , 2016, s.11-13. ISBN 978-80-7480-036-8. (kapitola v knize)
HORÁČEK, M. Tradiční architektura a obraz města ve 20. a 21. století.Jihlava: INTBAU Czechia, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)
WITTMANN, M. Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Případové studie ve městě Brně..Hradec Králové: PRO GOČÁR z.s., konference Vnitrobloky, 2016. ISSN . (přednáška)
KRISTEK, J. Architektovy cesty aneb Moci, kde jsi?.Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, s.20-22. ISSN . (redakční článek)
KRISTEK, J. Může architektura zabíjet? O morálce, profesní etice a lidských právech. Rozhovor Jana Kristka s Michaelem Kimmelmanem..Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, s.26-27. ISSN . (interview)
PETŘÍČKOVÁ, M.; JOJA, M. Interpretace tradičních strukturálních principů v soudobé architektuře  In 8 th Architecture in Perspective 2016. Ostrava: , 2016, s.217-220. ISBN 978-80-248-3940-0. (článek ve sborníku)
EYER, D. Baubiologie in Tschechien III.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2016, roč.2016, č.160, s.16-17. (článek v časopise - ostatní, Jost)
KRISTEK, J.; PLÁŠKOVÁ, K. Architektura sedmého dne. Rozhovor s Kubou Snopkem..Brno: Archiweb, s.r.o., 2016. ISSN . (interview)
KMOŠEK, V.; KRAUT, J. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury . Kapitola: Koncepce obnovy zděné usedlosti čp. 56 v Trstěnici.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, s.140-151. ISBN 978-80-87210-57-4. (kapitola v knize)
KRAUT, J.; KMOŠEK, V. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury . Kapitola: Koncepce transferu a obnovy roubeného domu čp.97 z Čisté.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, s.122-137. ISBN 978-80-87210-57-4. (kapitola v knize)
KRAUT, J.; KMOŠEK, V.; KMOŠEK, J. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury . Kapitola: Koncepce transferu a obnovy roubené polygonální stodoly čp.97 z Čisté.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, s.104-119. ISBN 978-80-87210-57-4. (kapitola v knize)
KRAUT, J.; KMOŠEK, V. Průzkum a dokumentace památek lidové architektury. Kapitola: Stavebnětechnická dokumentace lidových staveb - zaměření a dokumentace polygonální stodoly a roubeného domu usedlosti čp. 97 v Čisté a roubeného domu usedlosti čp. 2 v Trstěnici.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, s.116-137. ISBN 978-80-87210-56-7. (kapitola v knize)
KMOŠEK, J.; KŘENKOVÁ, Z.; KMOŠEK, V.; KRAUT, J. Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury. Kapitola: Koncepce udržitelné péče a prezentace lidového kulturního dědictví českomoravského pomezí - obec Trstěnice.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, s.122-135. ISBN 978-80-87210-58-1. (kapitola v knize)
KAFTAN, M. Exploration of Optimal Solutions in Architecture. Intenational Journal od Contemporary Architecture "The New ARCH", ISSN Intenational Journal od Contemporary Architecture "The New ARCH", 2016, roč.3, č.2, s.20-27. (článek v časopise - ostatní, Jost)
DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; WITTMANN, M. Rozvoj a plánování soudobých měst .: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2016. ISBN ISBN 978-80-214-5333. (kniha (jiná než odborná))
CHYBÍK, J. Stopa brněnské Fakulty architektury na EXPO 2015. Energeticky soběstačné budovy, ISSN Energeticky soběstačné budovy, 2016, roč.2016, č.2, s.15-16. (článek v časopise - ostatní, Jost)
CHYBÍK, J. Dřevo a udržitelnost. Energeticky soběstačné budovy, ISSN Energeticky soběstačné budovy, 2016, roč.5, č.2, s.9-14. (článek v časopise - ostatní, Jost)
CHYBÍK, J. 150. výročí Spolku inženýrů a architektů. Bulletin České komory architektů, ISSN Bulletin České komory architektů, 2016, roč.2016, č.2, s.94-95. (článek v časopise - ostatní, Jost)
GUZDEK, A. Boj o havířovské nádraží.Ostravské muzeum: , 2016. ISSN . (přednáška)
CHYBÍK, J. Role dřeva na světové výstavě EXPO 2015 - 2. část. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2016, roč.22, č.5, s.32-35. (článek v časopise - ostatní, Jost)
CHYBÍK, J. Uplatnění dřeva ve výstavních pavilonech na EXPO 2015. TZB-info, ISSN TZB-info, 2016, roč.16, č.16, s.1-4. (článek v časopise - ostatní, Jost)
NOVÁK, F.; CHYBÍK, J. Mezi exponáty na EXPO 2015 se zařadily také samotné pavilony některých zemí. Dřevařský magazín, ISSN Dřevařský magazín, 2016, roč.17, č.6, s.24-27. (článek v časopise - ostatní, Jost)
BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J. Karel IV. - sakrální architektura.Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN 978-80-214-5327-2. ISSN . (příručka)
CHYBÍK, J. Role dřeva na světové výstavě EXPO 2015 - 1. část. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2016, roč.22, č.4, s.38-41. (článek v časopise - ostatní, Jost)
MOGGERT,M. PUBLIC CITY SPACE – ZNOJMO TOWN – RIVER EMBANKMENT OF DYJE  In Sustainability Dilemmas, Transdisciplinary contributions to integrated cultural landscape management. Tomar, Portugalsko: Instituto Terra e Memória, 2016, s.341-349. ISBN 978-989-99131-2-7. (článek ve sborníku)
BELÁČKOVÁ, K. Sustainability Dilemmas Transdisciplinary contributions to Integrated Cultural Landscape Management  In Sustainability Dilemmas Transdisciplinary contributions to Integrated Cultural Landscape Management. Tomar , Portugalsko: ARKEOS – perspectivas em diálogo, n? 38-39, 2016, s.405-418. ISBN 978-989-99131-2-7. (článek ve sborníku)
DOBROVOLNÝ, P. Opatření k předcházení vzniku odpadů ve stavebnictví.: , 2016. ISSN . (přednáška)
ŽABIČKOVÁ, I. Časté případy poruch hliněného zdiva a možnosti sanace  In Zdravé domy 2016. Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2016, s.79-92. ISBN 978-80-904593-3-5. (článek ve sborníku)
GUZDEK, A. Sídliště Lesná v kontextu času.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016. ISSN . (dizertace)
FERENC, K.; FERENC, J. Bavorská suburbanizace a územní plánování.Ostrava: Mytago, 2016, s.1-80. ISBN 978-80-87761-20-5. (kniha odborná)
ŠLAPETA, V. Droga ku nowoczesnosci. Osiedla wekbundu 1927 - 1932. Kapitola: Droga ku nowoczesnosci. Osiedla wekbundu 1927 - 1932.Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, s.222-258. ISBN 978-83-89262-89-9. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates.. Kapitola: A Way to Modernity. The Werkbund Estates..Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, s.222-258. ISBN 978-83-89262-93-6. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932. Kapitola: Vzorové sídliště Werkbundu Baba v Praze (1932.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016, s.218-229. ISBN 978-83-89262-91-2. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Der Weg zur Moderne.Werkbund-Sieldungen 1927-1932. Kapitola: Die Werkbundsiedlung Baba in Prag-Dejvice 1932 .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016, s.234-258. ISBN 978-83-89262-92-9. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Droga ku nowoczesnosci . Osiedla Werkbundu 1927-1932. Kapitola: Wzorowe osiedle Werkbundu Baba w Pradzie (1932) .Wroclaw : Muzeum architektury Wroclaw , 2016, s.222-233. ISBN 978-83-89262-89-9. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates 1927-1932. Kapitola: Baba Model Housing Estate in Prague (1932) .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw , 2016, s.234-258. ISBN 978-83-89626-93-6. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity . The Werkbund Estates 1927-1932. Kapitola: Baba Model Housing Estate in Prague (1932) .Wroclaw: Muzeum architektutry Wroclaw , 2016, s.222-233. ISBN 978-83-89262-93-6. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932. Kapitola: Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932.Wroclaw : Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, s.222-258. ISBN 978-83-89262-91-2. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates.. Kapitola: Der Weg zur Moderne. Werkbung-siedlungen 1927-1932.Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, s.222-258. ISBN 978-83-89262-92-9. (kapitola v knize)
CHYBÍK, J. Dřevo - konstrukční materiál pavilonů EXPO 2015  In Dřevostavby 2016. Volyně: VOŠ SPŠ Volyně, 2016, s.3-10. ISBN 978-80-86837-84-0. (článek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Inženýrská komora 2016. Kapitola: Stavební podstata českého pavilonu nasvětové výstavě EXPO 2015.Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 2016, s.4-17. ISBN 978-80-87438-74-9. (kapitola v knize)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot z pohledu architekta.Plzeň: , 2016. ISSN . (přednáška)
CHYBÍK, J. Úloha technických disciplín ve vzdělávání architektů  In Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem. : , 2016, s.55-65. ISBN 978-80-214-5337-1. (článek ve sborníku)
KRATOCHVÍL, J. Hledání současné ornamentiky. ARCH, ISSN ARCH, 2016, roč., č.3, s.47-48. (článek v časopise - ostatní, Jost)
CHYBÍK, J. Municipality směřují k energeticky úsporné výstavbě. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2016, roč.01-16, č.1, s.61-63. (článek v časopise - ostatní, Jost)
ZEMÁNKOVÁ, H. Bringing architectural, heritage, urban needs and mobility, through refunctionalising structures and spaces  In Sustainability Dilemmas. Tomar, Portugalsko: ITM e Instituto Politecnico de Tomar, 2016, s.185-191. ISBN 978-989-99131-2-7. (článek ve sborníku)
URBÁŠKOVÁ, H.; VOLNOHRADSKÝ, R.; ZHURAVLYOVA, Y. Proměny města Astany. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2016, roč., č.2/2016, s.62-67. (článek v časopise - ostatní, Jost)
BOHÁČ, I.; ZÁMEČNÍK, M.; DRÁPAL, J.; FRANKOVÁ, T.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; PETROVÁ, M.; VALENTOVÁ, V. Panská sídla jižní Moravy, historie, potenciál a limity využití (část Litenčická pahorkatina).Brno: VUT v Brně, 2016, s.1-218. ISBN 978-80-214-5329-6. (kniha odborná)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko při návrhu budovy.: , 2016. ISSN . (audiovizuální tvorba)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko při návrhu budovy - optimalizace konstrukcí budovy  In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016, s.375-375. ISBN 9788021453128. (článek ve sborníku)
KRATOCHVÍL, J. Labyrint světa a ráj srdce. ARCH, ISSN ARCH, 2016, roč., č.1-2, s.40-42. (článek v časopise - ostatní, Jost)
EYER, D.; POLÁK, V. Waldorfkindergarten in Sluštice bei Prag. Ein verstecktes Juwel. . Mench + Architektur, ISSN Mench + Architektur, 2016, roč.2016, č.85/86, s.14-17. (článek v časopise - ostatní, Jost)
 
2015
BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; ČERMÁKOVÁ, M. FA + FAVU, ÚSTAVY TEORIE. Kapitola: FA + FaVU, ústavy teorie.Brno: Fakulta architektury a Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, 2015, s.1-160. ISBN 978-80-214-5296-1. (kapitola v knize)
KLODOVÁ, L.; KOHOUTKOVÁ, K.; FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B. Prostorový akt, jevy a tělesnost prostoru jako pojítko mezi umělci a architekty.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5303-6. (kniha odborná)
ŠLAPETA, V. 7 x ANTONÍN RAYMOND. Kapitola: 7 x ANTONÍN RAYMOND.Praha: Galerie Jaroslava Frágnera, 2015, s.32-41. ISBN 978-80-905782-9-6. (kapitola v knize)
BANZETOVÁ, M. Umění, veřejný prostor a propagace. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum v Olomouci AB EF , ISSN Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum v Olomouci AB EF , 2015, roč.310/2015, č.310, s.143-149. (článek v časopise - ostatní, Jost)
PETŘÍČKOVÁ, M. Beton a architektura 2015.Brno: VUT FA Brno, 2015, s.1-50. ISBN 978-80-214-5277-0. (kniha (jiná než odborná))
ŽABIČKOVÁ, I. Poznej hlínu - Evropský systém vzdělávání v oboru hliněných staveb.: , 2015. ISSN . (přednáška)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko při návrhu budov.: , 2015. ISSN . (přednáška)
GUZDEK, A. Moje město.Městská knihovna Havířov: , 2015. ISSN . (přednáška)
OBRTLÍK, J.; CHYBÍK, J. Funkcionalismus a energeticky úsporné stavění na příkladu vily Tugendhat. ASB, ISSN ASB, 2015, roč.XII., č.6, s.50-54. (článek v časopise - ostatní, Jost)
WITTMANN, M.; URBÁNEK, L.; KUBÍNOVÁ, Š.; KRIŠTOF, M. Volný prostor jakou součást města, vliv volného prostoru na udržitelný urbánní rozvoj..Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, 2015. ISSN . (abstrakt)
ŽABIČKOVÁ, I. Obnova hliněného kulturního dědictví a další možnosti jeho využití..: , 2015. ISSN . (přednáška)
TOMAN, R. Chinese and European cultural differences and their influence on urban forms  In International Conference on East Asian Architectural Culture. Gwangju: Korean Association of Architectural History, 2015, s.253-257. (článek ve sborníku)
TOMAN, R. Smrt a život amerických velkoměst, Nestárnoucí klasika. ERA 21, ISSN ERA 21, 2015, roč., č.5, s.10-10. (článek v časopise - ostatní, Jost)
KRISTEK, J. Příjemně snesitelná lehkost projektilu.Brno: Era21, 2015, s.16-16. ISSN . (různé)
DOFKOVÁ, J. Český architekt v SSSR.. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, ISSN Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 2015, roč.LXI, č.4/5, s.132-133. (článek v časopise - ostatní, Jost)
NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. Origami ako určujúca metóda priestorovej architektonickej tvorby  In 7th Architecture in Perspective 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2015, s.75-77. ISBN 978-80-248-3802-1. (článek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Carbon dioxide as idicator of quality of indoor environment.Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, s.118-121. ISBN 978-80-248-3802-1. (konferenční sborník (ne článek))
PETŘÍČKOVÁ, M.; DRÁPAL, J. Tradiční strukturální modely a 3D modelování  In 7th Architecture in Perspektive 2015. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2015, s.78-80. ISBN 978-80-248-3802-1. (článek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Energeticky úsporné domy v Českej republike. Eurostav Brat, ISSN Eurostav Brat, 2015, roč.21, č.9, s.10-14. (článek v časopise - ostatní, Jost)
KRISTEK, J. Rozhovor s Michaelem Sorkinem.Brno: Pixl-e, 2015, s.54-57. ISSN . (interview)
KRISTEK, J. Spravedlivě, udržitelně a krásně.Brno: Archiweb, 2015. ISSN . (interview)
WITTMANN, M. Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj.. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2015, roč.2015, č.3, s.23-25. (článek v časopise - ostatní, Jost)
WITTMANN, M.; KUBÍNOVÁ, Š. Vliv volných prostorů na udržitelný rozvoj měst - teoretické souvislosti výzkumu, problematika panelových sídlišť. Životné prostredie, ISSN Životné prostredie, 2015, roč.2015, č.2, s.87-93. (článek v časopise - ostatní, Jost)
PALACKÝ, J.; WITTMANN, M.; FRANTIŠÁK, L. Evaluation of Urban Open Spaces Sustainability  In Book of Proceedings AESOP Prague Annual Congress 2015 Definite Space – Fuzzy Responsibility. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, s.701-715. ISBN 978-80-01-05782-7. (článek ve sborníku)
FERENC, K. Analýza suburbanizace v kontextu příměstkých vesnic  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké účení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.36-39. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
FERENC, J. Proměna příměstkých venkovských sídel  In Sborník příspěvků PhD Worskhop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.32-35. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
ŠŤASTA, J. Aspekty světla v sakrální architektuře  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.80-83. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
OBRTLÍK, J. Výzvy k transformaci: Česká sakrální architektura v první polovině dvacátého století.  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.64-67. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
ČERMÁKOVÁ, M. Společenské determinanty architektury měst - New York dnešní v odrazu Benátek minulých  In PhD Workshop 2015: Sborník příspěvků doktorského workshopu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.20-23. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
BÍMOVÁ, M. Vývoj typologie bydlení: Sociální bydlení - formy komunitního bydení  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.16-19. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
DOFKOVÁ, J. Českoslovenští architekti v SSSR  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. : , 2015, s.28-31. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení a bytové výstavby  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.40-43. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
PALACKÝ, J. Člověk a prostor ve středu zájmu  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.8-11. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
PALACKÝ, J.; STŘÍTESKÝ, P. PhD Workshop studentů doktorského studia 2015.Fakulta architektury VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2015, s.1-106. ISBN 978-80-214-5217-6. (konferenční sborník (ne článek))
Toman, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách, definované na základě analýzy a pozorování čínských měst  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.84-87. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
DOBROVOLNÝ, P. Navrhování budov s ohledem na recyklaci  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.24-27. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
WITTMANN, M.; KUBÍNOVÁ, Š. Budoucnost panelových sídlišť  In PhD Workshop 2015. Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.48-51. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
NOVÁK, J. Súdobé metódy v architektonickom navrhovaní  In PhD WORKSHOP Sborník doktorského workshopu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2015, s.60-63. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
LIČKOVÁ, N. Hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích  In Sborník příspěvků PhD workshop 2015. : , 2015, s.1-25. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
GUZDEK, A. Panelová sídliště.nádraží ČD Havířov: , 2015. ISSN . (přednáška)
GUZDEK, A. Stopy funkcionalismu.nádraží ČD Havířov: , 2015. ISSN . (přednáška)
EYER, D. Tvorba vitálního architektonického prostředí. Domov, ISSN Domov, 2015, roč.2015, č., s.90-93. (článek v časopise - ostatní, Jost)
EYER, D. Baubiologie in Tschechien II.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2015, roč.2015, č.155, s.12-13. (článek v časopise - ostatní, Jost)
KAFTAN, M.; KRAKHOFERAND, S. Augmented Reality Design Decision Support Engine for the Early Building Design Stage  In CAADRIA 2015 - 20th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia: Emerging Experiences in the Past, Present and Future of Digital Architecture. : , 2015, s.231-240. ISBN 978-988-19026-6-5. (článek ve sborníku)
KAFTAN, M.; HIRSCHBERG, U.; PAVLÍČEK, J.; HESS, E.; MANAHL, M. Design System for Near Zero Carbon Architecture  In Environment and Architecture, The 2nd International Conference with Exhibition S.ARCH. : , 2015, s.209-209.9. ISBN 978-3-9816624-5-0. (článek ve sborníku)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení  In Zdravé domy - Zdravý interiér 2015. Bratislava, Slovensko: Nakladatelstvo STU Bratislava, 2015, s.83-88. ISBN 978-80-227-4359-4. (článek ve sborníku)
MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MÍRA PENETRACE HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015, s.193-199. ISSN . (bibliografie)
PALACKÝ, J. Posudek knihy zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, 2015, s.1-3. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
WITTMANN, M. Brno - the sustainable development of the city in students projects..Istanbul, Turecko: Yildiz Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul, Turecko, 2015. (přednáška)
VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Dřevěná střešní konstrukce Penny Marketu ve Velké Bystřici. TZB-info, ISSN TZB-info, 2015, roč., č.1, s.1-7. (článek v časopise - ostatní, Jost)
EYER, D. Úvod do stavební biologie. Domov, ISSN Domov, 2015, roč., č.52, s.90-93. (článek v časopise - ostatní, Jost)
CHYBÍK, J.; GUZDEK, A. CO2 jako indikátor kvality vnitřního prostředí. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2015, roč.18, č.2, s.3-6. (článek v časopise - ostatní, Jost)
GUZDEK, A. Socialistické město Havířov.Městská knihovna Havířov: , 2015. ISSN . (přednáška)
ŠLAPETA, V. ALFRED NEUMANN. Kapitola: ALFRED NEUMANN.Ostrava: Kabinet architektury., 2015, s.19-45. ISBN 978-80-905953-1-6. (kapitola v knize)
GUZDEK, A. Jak to bylo a jak to bude.Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity: , 2015. ISSN . (přednáška)
ŽABIČKOVÁ, I.; STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z. Kombinace dřevěné konstrukce a hliněných prvků v současné stavební praxi  In Dřevostavby 2015. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně , 2015, s.49-59. ISBN 978-80-86837-72-7. (článek ve sborníku)
KILNAROVÁ, P.; LELKES, I.; ŠKODA, K.; KUZNETCOVA, E.; VESELY, M. Hodnocení kvality náměstí. Projekt mojenamesti.com. Architektonické listy FA STU Bratislava, ISSN Architektonické listy FA STU Bratislava, 2015, roč.20, č.1, s.40-43. (článek v časopise - ostatní, Jost)
STŘÍTESKÝ, P.; NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. urbanistický kit / přisvoj si město.Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury, 2015, s.1-62. ISBN 978-80-214-5084-4. (kniha (jiná než odborná))
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: