BUT  |  CESA  |  E-mail  |  Intranet  |  Facebook  |  Students' WWW  |  Česká verze
Publikace

2019
CHYBÍK, J. Lidé si nesprávně myslí, že přírodní stavitelství je jednodušší. .Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, p.1-4. ISSN . (interview)
CHYBÍK, J. ŠIMEČEK, O. Poptávka po slaměných domech.Brno: Česká televize, 2019, p.1-1. ISSN . (interview)
MOGGERT, M. Proměňují přistěhovalci podobu Berlína? Na to se ve svém výzkumu ptá doktorandka Fa VUT.: , 2019. ISSN . (interview)
CHROBOCZKOVÁ, A. Transformace urbanistických struktur ve městech Leipzig a Graz. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2019, vol.3, no.3, p.27-33. (journal article)
ŠLAPETA, V. Mein ´68´ . Aufbruch nach Europa. Chapter: Dubček konnte lachen wie ein normaler Mensch.Dresden : Sandstein Verlag , Saechsische Akademie der Kuenste Dresden 2019, 2019, p.178-185. ISBN 978-3-95498-493-0. (book chapter)
WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G. Ovlivňuje urbanistická struktura ekonomii územního rozvoje? Případové studie v Brně, Ostravě a Zlíně. . Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2019, vol., no.2, p.66-77. (journal article)
KILNAROVÁ, P. test česky. TZB-info, ISSN TZB-info, 2019, vol.10, no.1, p.1-10. (journal article)
ADAMEC, E. Stavba - Making dystopia: The strange rise and survival of architectural barbarism Vytváření dystopie: Podivný vzestup a přežívání architektonického barbarství. Architekt, ISSN Architekt, 2019, vol.3, no.2019, p.1-2. (journal article)
CHROBOCZKOVÁ, A. NEJEN STUDENTI SE JELI INSPIROVAT DO VÍDNĚ.Brno: Ústav územního rozvoje, 2019, p.37-37. ISSN . (editorial)
CHYBÍK, J. Hodnocení interního prostředí v pasivních domech z pohledu generací.Štrbské pleso: , 2019, p.1-45. ISSN . (lecture)
MINIBERGEROVÁ, K. Bytový architekt: Jak ušetří Váš čas i peníze?.: , 2019. ISSN . (lecture)
MINIBERGEROVÁ, K. Požadavky a doporučení na rozsah projektové dokumentace interiérů staveb.: , 2019. ISSN . (review)
CHYBÍK, J. Hodnocení interního prostředí v pasivních domech z pohledu generací  In Tepelná ochrana budov 2019. Bratislava: Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, 2019, p.192-197. ISBN 978-80-973356-0-1. (conference paper)
DOBROVOLNÝ, P. Návrh experimentálního objektu z betonu s recyklovaným kamenivem  In Recycling 2019. Recyklace a využití stavebních odpadů jako druhotných surovin. : , 2019, p.128-133. ISBN 978-80-214-5728-7. (conference paper)
CHROBOCZKOVÁ, A. Východiska pro tvorbu dlouhodobé vize obce.Velké Němčice: , 2019. ISSN . (lecture)
CHROBOCZKOVÁ, A. TRANSFORMACE vodní plochy.: , 2019. ISSN . (lecture)
HOLOPÍRKOVÁ, L. IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.Brno: , 2019, p.1-40. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
HOLOPÍRKOVÁ, L. IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.Brno: , 2019, p.1-129. ISSN . (dissertation)
HOLOPÍRKOVÁ, L. Interní obhajoba dizertační práce: IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.: , 2019. ISSN . (presentation)
ZÍKA, V. Principy vývoje měst na území české republiky.: , 2019. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
KUDA, D. Aspekty konstrukčního systému v kontextu architektonického návrhu.: , 2019. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
PALACKÝ, J. Posudek knihy: Šárka Malošíková, Navrhni a postav. Výuka design-build projektů na školách architektury.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019, p.1-7. ISSN . (review)
CHROBOCZKOVÁ, A. STRATEGIE BYDLENÍ pro FSS .Brno: , 2019. ISSN . (lecture)
DOBROVOLNÝ, P. Specifika návrhu budov z recyklovaných stavebních hmot.: , 2019. ISSN . (lecture)
CHYBÍK, J. Přírodní materiály a energeticky úsporné domy.Praha: , 2019, p.1-154. ISSN . (lecture)
OBRTLÍK, J. Sbory Církve československé husitské - architektonické dědictví našich regionů. Chapter: Náměšť nad Oslavou. Husův sbor..Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2019, p.177-178. ISBN 978-80-01-06509-9. (book chapter)
OBRTLÍK, J. Sbory Církve československé husitské - architektonické dědictví našich regionů. Chapter: Dilema monumentality. Rozmanitost architektonického výrazu sborů Církve československé v meziválečném období.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2019, p.55-58. ISBN 978-80-01-06509-9. (book chapter)
RYŠKOVÁ, M. Specifické problémy ochrany průmyslového dědictví. Otázky autenticity průmyslové architektury na dvou příkladech. . Muzeológia a kultúrne dedičstvo, ISSN Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2019, vol.7, no.1, p.167-176. (journal article)
ŠLAPETA, V. Adolf Rading in Breslau. Neues Bauen in der Weimarer Republik.. Chapter: Adolf Rading in Breslau.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, p.137-164. ISBN 978-3-11-059718-9. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Adolf Rading in Breslau. Neues Bauen in der Weimarer Republik. . Chapter: Adolf Rading in Breslau .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, p.109-136. ISBN 978-3-11-059718-9. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Adolf Rading. Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy. Chapter: Adolf Rading. Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, p.137-164. ISBN 9788365730114. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Adolf Rading. Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy. Chapter: Adolf Rading. Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, p.109-135. ISBN 9788365730114. (book chapter)
CHYBÍK, J. Pozice energeticky úsporných domů v systému chytrých - inteligentních staveb.Brno: , 2019, p.1-43. ISSN . (lecture)
WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic  In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 102061. Bristol: IOP Publishing, 2019, p.1-12. (conference paper)
HOFMAN, P.; KOPÁČIK, G. Posuzování denního osvětelní urbanistických situací  In . : , 2019. (conference paper)
MOGGERT, M. Berlín - Analýza rozdílných kulturních vlivů s dopadem na změny urbánního prostředí.: , 2019. ISSN . (presentation)
CHYBÍK, J. Pasivní, nulové, aktivní domy. Chapter: Kvalita vnitřního prostředí v pasivním domě.Praha: PRO VOBIS, s.r.o., 2019, p.152-155. ISBN 978-80-906891-7-6. (book chapter)
KILNAROVÁ, P. MUNISS 2019 - Zahušťování.: , 2019. ISSN . (lecture)
MOGGERT, M. Berlin- An analysis of different cultural influences with an impact on urban changes.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-214-5711-9. (book)
ADAMEC, E. Tradicionalismus v architektuře a sochařství.Brno, Czechia: Fakulta Architektury VUT , 2019, p.1-1. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
HORÁKOVÁ, E. Otevřená veřejná data v městském plánování.Brno: FA VUT v Brně, 2019. ISSN . (miscellaneous)
 
2018
ŽABIČKOVÁ, I. Vrstvené hliněné stěny. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2018, vol., no.1, p.59-62. (journal article)
WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A.; PETROVÁ KAFKOVÁ, M.; KILNAROVÁ, P. Different Courtyards - Different Influence on the Quality of Life of the Local Residents? Analysis in the Post-Socialist City of Brno, Czech Republic.. Journal of Urban and Regional Analysis (electronic), ISSN Journal of Urban and Regional Analysis (electronic), 2018, vol.X, no.2, p.177-198. (journal article)
ŠLAPETA, V. Bruno Taut - Visionär und Weltbürger herausgegeben von Deutschen Werkbund Berlin. Chapter: Bruno Taut - Visionär und Weltbürger herausgegeben von Deutschen Werkbund Berlin.Berlin: Verlag Klaus Wagenbach , 2018, p.47-52. ISBN 978-3-8031-3676-3. (book chapter)
HORÁČEK, M.; HRUBÝ, J.; ADAMEC, E.; KŘÍŽOVÁ, I. Databáze studentských výtvarných děl ze seminářů Ústavu teorie architektury, FA VUT v Brně.Brno: FA VUT v Brně, 2018. ISSN . (multimedia)
ZEMÁNKOVÁ, H.; ČERNEYOVÁ, N.; FORMÁNEK, J.; KURIC, A.; ZATLOUKALOVÁ, D. Nové funkční využití areálu Kolben-Daněk v Praze, Vysočanech.Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5690-7. (book)
BAŽÍK, L. Přehled mechanických vlastností nepálené hlíny. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.-, no.-, p.---. (journal article)
NEUMAYEROVÁ, E. Spolupráce architektů na sociálních projektech v jižní Asii.Praha: Ústav navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze, 2018, p.45-52. ISSN . (review)
CHROBOCZKOVÁ, A. Rozhovor na téma Smart City.Brno: , 2018. ISSN . (interview)
VÍTEK, J. Horizonty v české architektuře 2018  In 10th Architecture in perspective 2018. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, 2018, p.38-41. ISBN 978-80-248-4236-3. (conference paper)
KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P. Schopnost různých typů urbanistických struktur středoevropských měst ovlivňovat teplotu vzduchu  In 10th Architecture in perspective 2018. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2018, p.256-260. ISBN 978-80-248-4236-3. (conference paper)
HORÁKOVÁ, E.; PALACKÝ, J. Komparativní analýza dynamických dat mobilního operátora a strategických dat čsú v režimu otevřených dat na příkladu města Brna  In 10 th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , 2018, p.248-251. ISBN 978-80-248-4236-3. (conference paper)
KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E.; PALACKÝ, J. Hodnocení kvality života u dvou vybraných náměstí pomocí metody intenzity pohybu osob ve městě Brně, České republice  In 10th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , 2018, p.252-255. ISBN 978-80-248-4236-3. (conference paper)
UŘÍDILOVÁ, M. OD ŘADOVÉ ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ K LOW RISE-HIGH DENSITY Z POHLEDU FENOMENOLOGIE I TRVALE UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY  In 10th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE. Ostrava: VŠB-TUO, 2018, p.34-37. ISBN 978-80-248-4236-3. (conference paper)
OBRTLÍK, J. Česká sakrální architektura v letech 1900-1950 v mezinárodním kontextu.Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury., 2018. ISSN . (dissertation)
OBRTLÍK, J. Česká sakrální architektura v letech 1900-1950 v mezinárodním kontextu.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
HORÁČEK, M. Prince Charles: Harmony, and Nikos A. Salingaros, Unified Architectural Theory.London: INTBAU World Congress, 2018, p.1-1. ISSN . (presentation)
HORÁČEK, M. Prince Charles: Harmony, and Nikos A. Salingaros, Unified Architectural Theory.Poundbury: INTBAU World Congress, 2018, p.1-1. ISSN . (presentation)
PETŘÍČKOVÁ, M.; KUDA, D. Tendence současné architektury v ve strukturálním pojetí díla   In 10th Architecture in Perspektive 2018. : , 2018, p.30-33. ISBN 978-80-248-4236-3. (conference paper)
NEUMAYEROVÁ, E. Tradiční hliněné stavby a konstrukční zásady snižující rizika jejich destrukce. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.-, no.-, p.---. (journal article)
ŠLAPETA, V. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Forum a česko-slovenska moderna  In Forum & česko-slovenská moderna. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018, p.51-59. ISBN 978-80-7204-992-9. (conference paper)
ADAMEC, E. Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: FA VUT v Brně, 2018, p.70-76. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
HOLOPÍRKOVÁ, L. Mikroklima interiéru budov  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2018, p.83-91. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
JENČKOVÁ, B. Elasticita sídelní struktury a rozvoj sídel do krajiny: podíl zastavěného území a zastavitelných ploch v krajině  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018, p.12-19. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
KUDA, D. Tendence současné architektury ve strukturálním pojetí díla  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p.92-102. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
MOGGERT, M. VÝVOJ MĚSTSKÝCH CENTER: ANALÝZA ROZDÍLNÝCH KULTURNÍCH VLIVŮ S DOPADEM NA ZMĚNU URBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ NA PŘÍKLADU BERLÍNA  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018, p.36-41. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Prostorové kvality veletržních areálů v České republice  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018, p. 53- 60. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v různých urbanistických strukturách  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p.28-35. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2018.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference proceedings)
ZÍKA, V. Jak na problematické vizualizace.: , 2018. ISSN . (presentation)
ŠLAPETA, V. Forum & česko-slovenská moderna  In Forum & česko-slovenská moderna. Bratislava: Katedra architektúry SvF STU Bratislava, 2018, p.51-59. ISBN 978-80-7204-992-9. (conference paper)
URBÁŠKOVÁ, H. Výstavba dřevostaveb rodinných domů v České republice. Eurostav Brat, ISSN Eurostav Brat, 2018, vol., no.11/2018, p.22 -25. (journal article)
FRÝBOVÁ, P.; GADAS, P.; PŘICHYSTAL, A.; VŠIANSKÝ, D.; HADACZ, R.; HLAVSA, P. The provenance of serpentinite tools in the Corded Ware culture of Moravia (Czech Republic). GEOLOGICAL QUARTERLY, ISSN GEOLOGICAL QUARTERLY, 2018, vol.2018, no.62 (3), p.563-578. (journal article)
HORÁČEK, M. Recenze článku o obnově památky pro Zprávy památkové péče.Praha: Národní památkový ústav, 2018, p.1-2. ISSN . (review)
HORÁČEK, M. Recenze článku pro Opuscula Historiae Artium.Brno: Masarykova univerzita, 2018, p.1-2. ISSN . (review)
RYŠKOVÁ, M. Textilní továrny z pohledu památkové péče.: , 2018. ISSN . (lecture)
ADAMEC, E. Za krásnější svět. Architekt, ISSN Architekt, 2018, vol.2018, no.4, p.20-21. (journal article)
MOGGERT,M. VÝVOJ MĚSTSKÝCH CENTER: ANALÝZA ROZDÍLNÝCH KULTURNÍCH VLIVŮ S DOPADEM NA ZMĚNU URBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ NA PŘÍKLADU BERLÍNA.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (presentation)
MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v různých urbanistických strukturách.Brno: , 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (presentation)
ADAMEC, E. Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: Urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design.Brno: FA VUT v Brně, 2018, p.1-1. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (presentation)
ZÍKA, V. Vliv fortifikací na utváření a vývoj měst v ČR.: , 2018. ISSN . (presentation)
SMRŽOVÁ, K. Možnosti využití málo frekventovaných oblastí železniční infrastruktury  In PhD RESEARCH SYMPOZIUM 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p.47-52. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
HOLOPÍRKOVÁ, L. Mikroklima interiéru budov.: , 2018. ISSN . (presentation)
ŽABIČKOVÁ, I. Moderní konstrukce z dusané hlíny. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2018, vol.18, no.9/2018, p.38-43. (journal article)
OBRŠÁL, N. Východiska flexibilního územního plánování  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p.42-46. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
HORÁKOVÁ, E. Sociologická a urbanistická analýza města použitím dat mobilních operátorůí  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p.6-11. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E. Získávání dat pro hodnocení kvality veřejných prostranství.Brno: , 2018. ISSN . (presentation)
KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E. Získávání dat pro hodnocení kvality veřejných prostranství  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p.20-27. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
KUDA, D. Tendence současné architektury ve strukturálním pojetí díla.: , 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (presentation)
STRUHAŘÍK, D. VÝVOJ TYPOLOGIE OTEVŘENÉHO BYTOVÉHO DOMU V ČESKÉM PROSTŘEDÍ VE 20. STOLETÍ V KONTEXTU EVROPSKÝCH PROJEKTŮ  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p.111-117. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
BAŽÍK, L. Trvale udržitelná hliněná architektura  In PhD Research Sympozium 2018. : , 2018, p.77-82. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
FORETNÍK, J.; STÝBLO, J. Performing Jaroslavice.Wien: Technische Universität Wien, 2018. ISBN 978-3-902816-55-9. (book)
ZÍKA, V. Knihovny a veřejný prostor.: , 2018. ISSN . (presentation)
HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Nanning: Guangxi Arts University, 2018, p.1-90. ISSN . (presentation)
HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Shanghai: Tongji University, College of Architecture and Urban Planning, 2018, p.1-90. ISSN . (presentation)
HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Hong Kong: The University of Hong Kong, Architectural Conservation Laboratory, 2018, p.1-90. ISSN . (presentation)
ZÍKA, V. Broschure Denkmalpflege in Niederosterreich Band 59. , ISSN , 2018, vol., no., p.48-51. (journal article)
OBRTLÍK, J. Dilema monumentality. Rozmanitost architektonického výrazu sborů Církve československé v meziválečném období..Praha: , 2018. ISSN . (presentation)
CHYBÍK, J. Energetická hlediska současné architektury. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2018, vol.12, no.4, p.48-52. (journal article)
KAFTAN, M.; PREISLER, A.; WENIN, J.; SAUTTER, S.; SCHLAGER, T.; RENNHOFER, M.; SELKE, T. Vitality - design rules for building integrated photovoltaics in the early project development stage.: , 2018, p.32-39. ISSN . ()
ŠLAPETA, V. The old Town Hall. Chapter: The Old Town Hall.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.164-189. ISBN 978-80-88258-08-7. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Staroměstská radnice. Chapter: Staroměstská radnice.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.164-189. ISBN 978-80-88258-07-0. (book chapter)
HORÁČEK, M. Conservation Area or Integrated Development? The Cases of Český Krumlov and Třebíč.Nîmes: Scientific Symposium Heritage and Sustainable City, CIVVIH ICOMOS, 2018, p.1-10. ISSN . (presentation)
HORÁČEK, M. Pustevny v mezičase. ERA 21, ISSN ERA 21, 2018, vol.2018, no.4, p.16-17. (journal article)
ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Chapter: Slavné vily Prahy 5 - Barrandov.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.69-70. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Chapter: Slavné vily Prahy 5 - Barrandov.Praha: Foibos book s.r.o., 2018, p.67-68. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Chapter: Slavné vily Prahy 5 - Barrandov.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.65-66. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
MOGGERT,M. The Local Centers' Development of Berlin: Analyzing Different Cultural Influences with Impact on Urban Changes.: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2018. ISSN 1307-6892. (abstract)
ŽABIČKOVÁ, I. Únosnost pilířů a stěn, vliv vlhkosti na pevnost cihel.: , 2018. ISSN . (multimedia)
OBRTLÍK, J. The young Czechoslovakia among avant-garde of Europe.Wroclaw: Museum of Architecture, 2018. ISSN . (presentation)
ŠLAPETA, V. Stavby století středočeského kraje. Chapter: Stavby století Středočeského kraje.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.158-159. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Stavby století středočeského kraje. Chapter: Stavby století Středočeského kraje.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.148-151. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Stavby století středočeského kraje. Chapter: Stavby století Středočeského kraje.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.126-128. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Stavby století středočeského kraje. Chapter: Stavby století Středočeského kraje.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.123-125. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Stavby století středočeského kraje. Chapter: Stavby století Středočeského kraje.Praha: Foibos books, s.r.o., 2018, p.107-109. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Stavby století středočeského kraje. Chapter: Stavby století Středočeského kraje.Praha1: Foibos Books s.r.o., 2018, p.100-103. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Stavby století středočeského kraje. Chapter: Stavby století Středočeského kraje.Praha: Foibos books .s.r.o., 2018, p.79-81. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Stavby století Středočeského kraje. Chapter: Stavby století Středočeského kraje.Praha: Foibos Books s.r.o., 2018, p.6-17. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
CHYBÍK, J. Vyhodnocení spokojenosti uživatelů pasivního bytového domu pro seniory. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.1, no.8, p.1-11. (journal article)
KILNAROVÁ, P. METODIKA A HODNOCENÍ KVALITY NÁMĚSTÍ STŘEDOEVROPSKÝCH MĚST.: , 2018, p.1-39. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. Origloo - Bringing Human-Scale Origamic Structures, Design, and Fabrication to the Architectural Masses.Oxford: Department of Engineering Science, University of Oxford, 2018, p.82-83. ISSN . (abstract)
VÍTEK, J. Hladce pruhované město. Architektúra & urbanizmus, ISSN Architektúra & urbanizmus, 2018, vol.52, no.3-4, p.228-239. (journal article)
DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; WITTMANN, M. Rozvoj a plánování soudobých měst 2.: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5630-3. (book)
HORÁČEK, M. Reflection on the Venice Charter: Questionnaire for the European Committees of ICOMOS: Czechia.Paris-Charenton: ICOMOS, 2018, p.1-13. ISSN . (presentation)
CHYBÍK, J. Nové administrativní centrum Lesů ČR. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.6, no.6, p.1-7. (journal article)
WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic.: , 2018. ISSN . (presentation)
VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANĚREK, J. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů netodou spřažení. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol., no.1, p.1-7. (journal article)
WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures. Sustainability surveys in Brno, Czech Republic..Praha: , 2018, p.859-859. ISSN . (abstract)
BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. a kol. Století sakrální architektury.Brno: FA VUT v Brně, 2018. ISBN 978-80-214-5637-2. (book)
ADAMEC, E. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita (Recenze) Stavba 2/2018. Architekt, ISSN Architekt, 2018, vol., no.2/2018, p.88-89. (journal article)
ZÍKA, V. Využití 3D scanu města při rekonstrukci zaniklých staveb ve Znojmě.Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2018, p.83-83. ISBN 978-80-7581-007-6. ISSN . (abstract)
CHYBÍK, J. Moderní administrativní centrum Lesů ČR. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.1, no.1, p.1-7. (journal article)
ŽABIČKOVÁ, I. Únosnost pilířů a stěn, vliv vlhkosti na pevnost cihel  In Zdravé domy 2018. Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2018, p.7-14. ISBN 978-80-904593-5-9. (conference paper)
NEUMAYEROVÁ, E. Tradiční hliněné stavby a jejich nízká odolnost vůči otřesům, konstrukční zásady snižující rizika destrukce staveb.Brno: Sdružení hliněného stavitelství, z.s., 2018, p.82-89. ISBN 9788090459359. ISSN . (review)
BAŽÍK, L. Přehled mechanických vlastností hliněného stavebního materiálu.: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2018, p.76-81. ISBN 9788090459359. ISSN . (review)
ŠLAPETA, V. Urbanismus a územní rozvoj. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2018, vol.2018, no.2, p.3-4. (journal article)
ŠLAPETA, V. ERA. ERA 21, ISSN ERA 21, 2018, vol., no.2, p.11-11. (journal article)
VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANĚREK, J. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů - metoda spřažení dřevo-materiál na bázi dřeva   In Dřevostavby 2018. Volyně: , 2018, p.259-267. ISBN 978-80-86837-90-1. (conference paper)
HORÁČEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat.Tallinn: Tallinn University of Applied Sciences, 2018, p.1-80. ISSN . (presentation)
HORÁČEK, M. Posudek knihy Pavla Kaliny Hluboké město.Praha: Academia, 2018, p.1-2. ISSN . (review)
CHYBÍK, J. Lesy v lese  In Dřevostavby 2018. Volyně: , 2018, p.23-28. ISBN 978-80-86837-90-1. (conference paper)
HORÁČEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury.Praha: ČVUT, 2018, p.1-70. ISSN . (presentation)
HORÁČEK, M. „Duchovní organismus prostoupený uměním“: Rudolf Eitelberger a stavba měst podle uměleckých zásad. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2018, vol.78, no.2, p.124-129. (journal article)
PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Místa bez vědomí. Strategie obnovy jihomoravského pohraničí. Zlatý řez, ISSN Zlatý řez, 2018, vol., no.40, p.60-67. (journal article)
ŽABIČKOVÁ, I. Earth Construction & Tradition . Chapter: Earth Construction & Tradition .Vienna: IVA Institut für vergleichende Architekturforschung; 1st edition (March 1, 2018), 2018, p.105-121. ISBN 978-3-900265-37-3. (book chapter)
LEITMANNOVÁ, A. Creative spaces, The reuse of empty spaces by the creative industry  In Proceedings CA2RE Conference for Artistic and Architectural Research. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 2018, p.195-206. ISBN 978-961-7032-03-1. (conference paper)
HORÁČEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury.Brno: VUTIUM, 2018, p.1-7. ISSN . (presentation)
HORÁČEK, M. Recenze článku o Rudolfu Eitelbergerovi pro Zprávy památkové péče.Praha: Národní památkový ústav, 2018, p.1-2. ISSN . (review)
HORÁČEK, M. Historické prostředí a současná architektura: Verze 2017. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2018, vol.77, no.6, p.633-642. (journal article)
ADAMEC, E. Nikos Salingaros - odkaz pro Wikipedii v českém jazyce.: , 2018. ISSN . (encyclopedia)
KOPÁČIK, G. Urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně v dobových souvislostech.: , 2018. ISSN . (lecture)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B.; NOVÁK, J. Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2018. ISSN . (lecture)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B. Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2018. (book)
KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území.: , 2018. ISSN . (lecture)
HORÁČEK, M. Posudek knihy: Jan Galeta ed., Architektura mezi myšlenkou a skutečností.Brno: Masarykova univerzita, 2018, p.1-2. ISSN . (review)
LEITMANNOVÁ, A. Kultúrne priestory - priestor pre kultúru. Využitie prázdnych prieszorov pre kreatívny priemysel.Bratislava: Miesta pre ľudí, o.z., 2018, p.1-73. ISSN . (report)
CHYBÍK, J. Prostředí v energeticky úsporném domě. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2018, vol.12, no.01-02, p.32-35. (journal article)
JOJA, M. Proceedings of the CA2RE conference at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 8-11 September 2017  In Proceedings of the CA2RE conference at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 8-11 September 2017. : , 2018, p.87-96. ISBN 978-961-7032-03-1. (conference paper)
TOMAN, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách v Číně; na městských formách záleží, kulturní a politické aspekty vývoje čínských měst.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav urbanismu, 2018. ISBN 978-80-214-5626-6. (book)
HORÁČEK, M. Držiteli Driehausovy ceny 2018 jsou Marc Breitman a Nada Breitman-Jakov. Archiweb, ISSN Archiweb, 2018, vol.2018, no.leden, p.1-2. (journal article)
 
2017
KILNAROVÁ, P.; WITTMANN, M. Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria)  In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2017, p.1-12. (conference paper)
BOHÁČ, I. ZOO in the 21st century  In Education, training and communication in cultural Management of Lanscape. Macao - Portugalsko: IPT Tomar, 2017, p.129-144. ISBN 978-989-99131-4-1. (conference paper)
BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; LEHAROVÁ, A.; ADAMEC, E. Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy.Brno: Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2017. ISBN 978-80-214-5597-9. (conference proceedings)
CHYBÍK, J. Modřice, dějiny města. Chapter: Farnost při kostele sv. Gotharda po roce 1990.Brno: , 2017, p.817-824. ISBN 978-80-7275-103-7. (book chapter)
OBRTLÍK, J. Socialistická architektura trpěná a trpící. Kontexty , ISSN Kontexty , 2017, vol.IX. (2017), no.6, p.23-27. (journal article)
BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J. ZOO Brno - hledání identity.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5570-2. (book)
PETŘÍČKOVÁ, M. Studentská architektonická soutěž BETON A ARCHITEKTURA 2017. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2017, vol.2017, no.6, p.80-83. (journal article)
RYŠKOVÁ, M. Textilní továrny Moravy a Slezska  In Průmyslové dědictví Moravy. Industrial Patrimony of Moraviae.. Brno: VUT v Brně , 2017, p.22-23. ISBN 978-80-214-5580-1. (conference paper)
HORÁČEK, M. Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites.Delhi: ICOMOS, 2017, p.1-1. ISSN . (presentation)
ZEMÁNKOVÁ, H.; RYŠKOVÁ, M. Industrial Patrimony of Moravia.Brno: VUTIUM , 2017. ISBN 978-80-214-5580-11. (conference proceedings)
HORÁKOVÁ, E. Jaká data města nejčastěji sbírají a otvírají.Praha: , 2017. ISSN . (presentation)
HORÁKOVÁ, E. Jaká data města nejčastěji sbírají a otvírají  In 7. mezinárodní konference Architektura a urbanismus, Současný výzkum. Praha: , 2017, p.59-62. ISBN 978-80-01-06318-7. (conference paper)
HRABEC, J.; BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. Památková péče v praxi - metody-řemesla-technologie.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5568-9. (book)
WITTMANN, M. a kol. Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj. .Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017, p.1-351. ISBN 978-80-7204-955-4. (book)
MOSLER, Š. HISTORICKÝ PIVOVAR – POTENCIONÁL REGIONÁLNÍHO ROZVOJE  In Kniha Průmyslové dědictví Moravy, Industrial patrimony of Moravie. : , 2017, p.19-20. ISBN 978-80-214-5580-1. (conference paper)
HORÁČEK, M. Cesta za Plečnikem 2017. Chapter: Výjimečná hodnota díla Josipa Plečnika v kontextu architektury humanismu ve 20. a 21. století.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2017, p.40-51. ISBN 978-80-214-5534-4. (book chapter)
HORÁČEK, M. Cesta k Bodamskému jezeru 2017. Chapter: Architektura a umění na rozhraní Německa, Švýcarska a Rakouska.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2017, p.8-13. ISBN 978-80-214-5533-7. (book chapter)
PETŘÍČKOVÁ, M. Beton a architektura 2017.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5550-4. (book)
JOJA, M.; PETŘÍČKOVÁ, M. Pop-up:Aktivace nevyužívaných prostorů  In PhD Research Sympozium 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, p.67-73. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Geoprostorová analýza veletržních areálů  In PhD Research Sypmozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, p.61-66. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor  In PhD Research Sympozium, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. Brno: Vysokéučení technické v Brně, 2017, p.82-88. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
SEDLÁK, J. Paneland největší československý experiment. Chapter: Občanská dovybavenost.Brno: , 2017, p.199-213. ISBN 978-80-7027-312-8. (book chapter)
KRISTEK, J.; KUPKOVA, M. Paneland, největší československý experiment.. Chapter: Televize v paneláku – panelák v televizi. Reflexe sídlištní výstavby 70. let v československé televizní produkci..Brno, Moravská galerie: , 2017, p.45-63. ISBN 978-80-7027-312-8. (book chapter)
SMRŽOVÁ, K. Železnice - Alternativní možnosti pro architekturu  In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, p.95-100. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
SERENČKO, I. Vizuální komunikace ve veřejném prostoru  In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, p.1-6. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2017.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference proceedings)
KOKOLIA KŘÍŽOVÁ, I. Výrazové prvky současné architektury   In PhD Research Sympozium 2017. Brno: , 2017, p.74-81. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
JEŽKOVÁ, T. VLIV VEŘEJNÉHO A DEVELOPERSKÉHO ZÁJMU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, p.21-26. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
MATYÁŠOVÁ, J. Rozbor tří obytných souborů ve městě Vídeň  In PhD Research Sympozium. Brno: , 2017, p.54-60. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
LEITMANNOVÁ, A., Priestor pre kreativitu, Využitie prázdnych priestorov miest pre kreatívny priemysel  In PhD Research Sympozium 2017. Brno: FA VUT, Brno, 2017, p.40-45. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
KUDA, D. Architektonická studie interiéru klenotnictví Coralium.: , 2017. ISSN . (study)
ZÍKA, V. Světové vizualizace.: , 2017. ISSN . (presentation)
KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území.: , 2017. ISSN . (lecture)
HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I. Řecko - základy evropské architektury - bilance zahraničních exkurzí.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5569-6. (book)
HORÁČEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat.Sofia: , 2017. ISSN . (lecture)
JOJA, M.; PETŘÍČKOVÁ, M. POP-UP/Aktivace nevyužívaných prostorů  In 9th Architecture in Perspective 2017. Ostrava: VŠB Ostrava Fakulta architektury, 2017, p.47-50. ISBN 978-80-248-4058-1. (conference paper)
JENČKOVÁ, B. Elasticita jako určující faktor přirozené obnovy sídelní struktury  In PhD Research Sympozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017, p.13-20. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
CHROBOCZKOVÁ, A. Brownfields a město.: , 2017. ISSN . (presentation)
KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor.: , 2017. ISSN . (presentation)
HORÁKOVÁ, E. Potenciál využití otevřených dat v městském plánování.: , 2017. ISSN . (presentation)
KILNAROVÁ, P. Vyhodnocování dat o kvalitě veřejných prostranství  In PhD Research Symposium, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. Brno: Vysoké učení technivké v Brně, 2017, p.27-33. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
KILNAROVÁ, P. Vyhodnocování dat o kvalitě veřejných prostranství.Brno: Vysoké učení technivké v Brně, 2017, p.1-1. ISSN . (presentation)
HORÁKOVÁ, E. Potenciál využití otevřených dat v městském plánování  In PhD Research Sympozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, p.6-12. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
LIČKOVÁ, N. Rozdílné přístupy států k hospodaření s dešťovými vodami  In Sborník PhD Research Sympozia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, p.34-41. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
HORÁKOVÁ, E. Využití a interpretace otevřených a veřejných městských dat.Ostrava: Vysoá škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, p.121-125. ISSN . (presentation)
ADAMEC, E. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (3. část).Brno, Fakulta Architektury VUT: ADAMEC studio - klasické sochařství, architektura a urbanismus, 2017. ISBN 978-80-7537-065-5. (book)
HORÁKOVÁ, E. Využití a interpretace otevřených a veřejných městských dat  In Architektura v perspektivě 2017. Ostrava: Vysoá škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, p.121-125. ISBN 978-80-248-4058-1. (conference paper)
OBRTLÍK, J. Growth and Identity as Basic Principles of City Planning  In Territori Competitivi e Progetti di Reti / Competitive Territories and Design of Networks. Roma: INU Edizioni, 2017, p.184-186. ISBN 978-88-7603-174-8. (conference paper)
HORÁČEK, M. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita.Brno: VUTIUM, 2017, p.1-402. ISBN 978-80-7485-138-4. (book)
MOSLER, Š. HISTORICAL BREWERY – POTENTIAL FOR REGIONAL DEVELOPMENT.: , 2017. ISSN . ()
MOSLER, Š. HISTORICAL BREWERY – POTENTIAL FOR REGIONAL DEVELOPMENT.: , 2017. ISSN . (lecture)
KRISTEK, J. Architektura bez architekta.Bratislava: ARCH o architektúre a inej kultúre, odborno-vedecký časopis, EUROSTAV, s.r.o., 2017, p.50-55. ISSN . (editorial)
CHYBÍK, J. Interní prostředí v energeticky úsporných domech. HOMO PROFIS, ISSN HOMO PROFIS, 2017, vol.2., no.2., p.40-41. (journal article)
ZEMÁNKOVÁ, H.; BOHÁČ, I. Průmyslové dědictví Moravy.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5580-1. (conference proceedings)
ŠLAPETA, V. BRUTALISM architecture of Everyday Culture, Poetry and Theory. Chapter: BRUTALISM architecture of Everyday Culture, Poetry and Theory.Stuttgart: Park Books AG Zuerich and Wuestenrot Foundation, 2017, p.145-152. ISBN 978-3-03860-075-6. (book chapter)
ŠLAPETA, V. SOS Brutalismus . Chapter: The Czechoslovakian Embassy in East Berlin. A building and its political context in Cold War times..Stuttgart : Park Books AG Zuerich and Wuestenrot Foundation , 2017, p.145-152. ISBN 978-3-03860-075-6. (book chapter)
TOMAN, R. Configurative urbanism; the forgotten theory for our urban future .Tianjin, China: Tianjin University, 2017. ISSN . ()
VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů. TZB-info, ISSN TZB-info, 2017, vol., no.1, p.1-7. (journal article)
ŠMÍDEK, P.; SLÁDEČEK, S. Cesta za Plečnikem.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5534-4. (book)
PALACKÝ, J. Origami From an Architects's and Teacher's Point of View.Praha: , 2017. ISSN . (presentation)
KUDA, D. Luxusní vila Weinhaus.: , 2017. ISSN . (study)
KILNAROVÁ, P. The Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria).Prague: , 2017, p.1-1. ISSN . (presentation)
URBÁŠKOVÁ, H. Využitie tradičných prírodných materiálov na vidieku.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch IV: Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017, p.142-148. ISBN 978-80-552-1707-9. (conference paper)
KUDA, D. Bytový dům Kořenského.: , 2017. ISSN . (study)
OBRTLÍK, J. Growth and Identity as Basic Principles of City Planning.Napoli: INU - Italian Institute of Urban Planning, 2017. ISSN . (presentation)
HORÁČEK, M. Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries. Chapter: The architectural rhythm of a small town ... is very familiar to as. A Small Town as an Aesthetic Ideal of the Twentieth Century..Praha: Karolinum press, 2017, p.52-73. ISBN 978-80-246-3645-0. (book chapter)
ZÍKA, V. Rekonstrukce středověké podoby Znojemského hradu a jeho vliv na počátky města.: , 2017. ISSN . (presentation)
HORÁČEK, M. Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti: Poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2017, vol.77, no.1, p.155-164. (journal article)
KRATOCHVÍL, J. Sexy balvan pod Starým vrchem. ARCH, ISSN ARCH, 2017, vol., no.6/2017, p.40-42. (journal article)
OBRTLÍK, J. Historie vzniku sboru Církve československé husitské v Náměšti nad Oslavou a jeho architektonicky významné budovy. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně AB AC , ISSN Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně AB AC , 2017, vol.LXIX/2017, no.2, p.149-157. (journal article)
KUDA, D. Interiér Cafeteria ASADO.: , 2017. ISSN . (study)
PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Realizační principy, udržitelnost a společenský kontext. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2017, vol.2017, no.2, p.22-29. (journal article)
CHYBÍK, J. Tepelná ochrana budov 2017. Chapter: Monolitické konstrukce s restringovaným vedením tepla.Bratislava: BB Print, s.r.o., 2017, p.94-99. ISBN 978-80-89627-07-3. (book chapter)
LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P. Karel IV.- sakrální architektura  In Karel IV. - sakrální architektura. Brno: VUT FA v Brně, 2017, p.12-15. ISBN 978-80-214-5327-2. (conference paper)
ŠMÍDEK, P.; HORÁČEK, M. Cesta k Bodamskému jezeru .Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5533-7. (book)
ŽABIČKOVÁ, I.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví – novostavby.: , 2017. ISSN . (multimedia)
ZEMÁNKOVÁ, H. Macao, Notes on the charming village.Portugalsko, Macao: Apheleia, 2017. ISBN 978-80-214-5481-1. (book)
PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Chytrý design v kontextu udržitelného rozvoje. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2017, vol.2017, no.1, p.17-27. (journal article)
ŠŤASTA, J. Kvantitativní hodnocení intenzity denního osvětlení v sakrální architektuře a využití v praxi, Sborník konference Věda Výzkum Inovace 2017  In Sborník konference Věda Výzkum Inovace. Zlín: VVVI,s.r.o., 2017, p.5-11. ISBN 9788090669727. (conference paper)
KOZELSKÝ, T. Nový typ: Hybrid  In Rozvoj měst: sborník interního kolokvia DSP FA VUT v Brně. Brno: VUTIUM, VUT v Brně, 2017, p.80-92. ISBN 978-80-214-5478-1. (conference paper)
STEHLÍK, O.; URBÁŠKOVÁ, H.; CHROBOCZKOVÁ, A.; LEITMANNOVÁ, A.; KILNAROVÁ, P.; KOZELSKÝ, T.; VYLETELOVÁ, S. Rozvoj měst .Brno: VUTIUM, FA VUT v Brně, Ústav urbanismu, 2017, p.1-65. ISBN 978-80-214-5478-1. (conference proceedings)
ŽABIČKOVÁ, I.; STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví – historické stavby.: , 2017. ISBN 978-80-86837-72-7. ISSN . (multimedia)
ŠŤASTA, J. DENNÍ OSVĚTLENÍ V PRVNÍ REALIZOVANÉ NOVOSTAVBĚ KOSTELA ST. FRONLEICHNAM OD ARCHITEKTA RUDOLFA SCHWARZE   In Sborník abstraktů. : , 2017, p.49-49. ISBN 9788021454620. (conference paper)
ŠŤASTA, J. Orientace kostelů po druhém vatikánském koncilu na území brněnské diecéze  In Sborník abstraktů. : , 2017, p.24-24. ISBN 9788021454620. (conference paper)
KOZELSKÝ, T. Sociální reaktor.Praha: Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2017. ISSN . (review)
TOMAN, R. Tools to contemplate on space and structure .Nanjing: GKStudio, 2017, p.60-61. ISSN . ()
ŠŤASTA, J. O vhodném množství světla v sakrální architektuře. Světlo, ISSN Světlo, 2017, vol.20, no.1, p.18-20. (journal article)
 
2016
PALACKÝ, J. New York: Tvorba a rozvoj veřejného městského prostoru. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2016, vol.2016, no.6, p.11-23. (journal article)
LEITMANNOVÁ, A. Aktivizmus vo verejnom priestore  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, p.59-63. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference paper)
HAVLIŠ, K. 5+5 Stadterneuerung - obnova malých a středních měst v Dolním Rakousku a na jižní Moravě  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, p.12-16. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference paper)
HAVLIŠ, K. Koncepce výuky urbanismu na FA VUT v Brně  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, p.9-11. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference paper)
FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K. a kol. URBANITY.Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference proceedings)
FRANTIŠÁK, L. Návraty k městskému domu  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, p.40-43. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference paper)
KOPÁČIK, G. Výzvy soudobého urbanismu  In Urbanity. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2016, p.17-20. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference paper)
KOZELSKÝ, T. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Chapter: Strategie developmentu pro konverzi industriálních objektů v ČR a modifikace modelů jejich ekonomické náročnosti.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, p.79-92. ISBN 978-80-7204-947-9. (book chapter)
KOPÁČIK, G.; KRISTEK, J.; LIČKOVÁ, N. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Chapter: Urbanismus na FA VUT v Brně v dobových souvislostech.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, p.34-49. ISBN 978-80-7204-947-9. (book chapter)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Chapter: Mapování podstatných studentských aktivit a sběr autentických příběhů absolventů školy architektury brněnské techniky od roku 1919 až po současnost.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, p.50-78. ISBN 978-80-7204-947-9. (book chapter)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, p.1-94. ISBN 978-80-7204-947-9. (book)
KILNAROVÁ, P. Udržitelnost v urbanistické teorii a praxi - Udržitelný urbanismus  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, p.64-67. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference paper)
CHYBÍK, J. Jubilant Ivan Ruller. Bulletin České komory architektů, ISSN Bulletin České komory architektů, 2016, vol.23, no.4, p.16-17. (journal article)
BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KŘÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Chapter: Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně.Brno: FA VUT v Brně, 2016, p.7-33. ISBN 978-80-7204-947-9. (book chapter)
ZEMÁNKOVÁ, H. Conversion of Abandoned Buildings and Areas.Brno: FA VUT Brno, 2016, p.1-91. ISBN 978-80-214-5448-4. (book)
ŠMÍDEK, P.; KRATOCHVÍL, J.; FRANTIŠÁK, L. Cesta do Holandska .Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN 978-80-214-5423-1. (book)
FRANTIŠÁK, L. CESTA DO HOLANDSKA 2016. Chapter: Holandská centra, necentra, předměstí a periferie.Brno: FA VUT v Brně, 2016, p.14-17. ISBN 978-80-214-5423-1. (book chapter)
KOPÁČIK, G.; HAVLIŠ, K.; KRISTEK, J.; KILNAROVÁ, P. Urbanismus na FA VUT v Brně v dobových souvislostech.: , 2016. ISSN . (lecture)
BOHÁČ, I. Pedagogové oboru architektura na VUT v Brně.Brno: , 2016. ISBN 978-80-7204-947-9. ISSN . (lecture)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2016. ISSN . (lecture)
BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KŘÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně.Brno: , 2016. ISSN . (presentation)
SVOBODA, F.; PONEŠOVÁ, B.; MARKEL, M.; HOMOLA, A.; CZAJKOWSKI, P. Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo..Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016. ISBN 978-80-87967-08-9. (book)
HOMOLA, A. a kol. Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy.Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016. ISBN 978-80-87967-09-6. (book)
CHROBOCZKOVÁ, A.; HAVLIŠ, K. Smart City Graz. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2016, vol., no.4, p.78-79. (journal article)
KRISTEK, J. Globalizace, města, migrace. Rozhovor se Saskií Sassen..Brno: Smart Cities Media s. r. o., 2016, p.54-56. ISSN . (interview)
KRISTEK, J.; PLÁŠKOVÁ, K. Od integrace k rozmanitosti. Rozhovor Jana Kristka a Karolíny Pláškové s Ursulou Struppe..Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, p.32-34. ISSN . (interview)
HORÁČEK, M. Max Dvořák: Katechismus památkové péče pro 20. a 21. století?.Praha: ICOMOS, 2016, p.1-2. ISSN . (lecture)
SVOBODOVÁ, P.; ŠLAPETA, V.; VRABELOVÁ, R. Brno moderní : Velký průvodce po architektuře 1890-1948.Praha: Paseka, 2016. ISBN 978-80-7432-748-3. (book)
OBRTLÍK, J. Ztišení v sousedství křižovatky. ASB, ISSN ASB, 2016, vol.XIII., no.6/2016, p.40-42. (journal article)
BELÁČKOVÁ, K. Nove? moz?nosti vyuz?itia industria?lnych objektov a pra?ca komunity Re–FACT  In 6th Annual Conference on Archutecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, p.6-13. ISBN 978-80-214-5418-7. (conference paper)
HLAVSA, T. SB Tool jako nástroj tvorby konceptu energeticky soběstačných budov  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Architektury, 2016, p.29-41. ISBN 978-80-214-5418-7. (conference paper)
PALACKÝ, J.; HORÁKOVÁ, E.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; JENČKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, Galerie Mini, 2016. ISSN . (presentation)
HORÁČEK, M. O selektivnosti ochrany památek, aneb Život v rezervaci.Praha: České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2016, p.1-2. ISSN . (lecture)
KUBÍNOVÁ, Š. Analýza volných prostorů Brněnských panelových sídlišť  In 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2016. Brno: Vysoké učení techncké v Brně, 2016, p.107-112. ISBN 9788021454187. (conference paper)
NOVÁK, J. Čaro premeny plochy - Štúdia bionických modelov architekta Antona Vranku  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, p.57-71. ISBN 9788021454187. (conference paper)
LIČKOVÁ, N. Metody zadržování vody v urbánní krajině  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016, p.113-124. ISBN 978-80-214-5418-7. (conference paper)
KILNAROVÁ, P. Multikriteriání hodnocení v urbanismu - Souhrnný článek  In 6th Annual Conference on Archutecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, p.94-100. ISBN 978-80-214-5418-7. (conference paper)
CHROBOCZKOVÁ, A. Graz - procesy a transformace  In 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016, p.87-93. ISBN 978-80-214-5418-7. (conference paper)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016. ISBN 9788021454187. (conference proceedings)
KOPÁČIK, G. Výzvy soudobého urbanismu.Brno: , 2016. ISSN . (lecture)
FRANTIŠÁK, L. Návraty k městskému domu.Brno: , 2016. ISSN . (lecture)
CHROBOCZKOVÁ, A. Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz  In URBANITY. Brno: , 2016, p.55-58. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference paper)
ADAMEC, E. Zvláštní vydání dvacátého výročí přátel observatoře. Chapter: ??????????????.Hong Kong: Hong Kong Observatory, 2016, p.1-43. ISBN 0000000000000. (book chapter)
ADAMEC, E. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (2. část).Frýdek-Místek: KB Grafik - Grafické a reklamní studio, 2016, p.1-50. ISBN 978-80-7537-028-0. (book)
OBRTLÍK, J. Polemika: Brněnské nádraží jako válka světů. Přesun nádraží je reziduem socialistického plánování.. Respekt, ISSN Respekt, 2016, vol.XXVII, no.44/2016, p.42-42. (journal article)
HORÁČEK, M. Tradicionalismus v současné architektuře.Praha: České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2016, p.1-2. ISSN . (lecture)
ŠLAPETA, V. První republika 1918-1938 : Dějiny.Osobnosti.Denní život. . Chapter: Méně je více – Vila Tugendhat.Praha: Extra Publishing s.r.o., 2016, p.116-116. ISBN 978-80-7525-014-8. (book chapter)
ŠLAPETA, V. První republika 1918-1938 : Dějiny. Osobnosti. Denní život.. Chapter: Otevřete okna do Evropy.Praha: Extra Publishing s.r.o., 2016, p.112-115. ISBN 978-80-7525-014-8. (book chapter)
OBRTLÍK, J. Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu  In 8th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2016, p.13-14. ISBN 978-80-248-3940-0. (conference paper)
HORÁČEK, M. A View of Current Classical Architecture in Europe and the USA.South Bend, Indiana, USA: University Notre Dame, 2016, p.1-2. ISSN . (lecture)
CHYBÍK, J. Revitalizace průmyslového areálu. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2016, vol.19, no.5, p.6-12. (journal article)
WITTMANN, M. Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Případové studie ve městě Brně.. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, vol., no.03, p.55-67. (journal article)
HORÁČEK, M. Moderní architektura a historické prostředí: Pět (a mnoho dalších) otázek.Brno: Metodické centrum moderní architektury MCMA, 2016, p.1-2. ISSN . (lecture)
WITTMANN, M.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. The influence of open space on the sustainable development of a residential area. Three time periods – three case studies in the City of Brno (Czech Republic).  In Sustainable City 2016. Southampton: Wit Press, 2016, p.807-819. ISBN 978-1-78466-103-8. (conference paper)
ŠLAPETA, V. Památková obnova vilové architektury 20. a 30.let 20.století. . Chapter: Vilová architektura 20. a 30.let v mezinárodních souvislostech.Brno: NPU Brno , 2016, p.11-13. ISBN 978-80-7480-036-8. (book chapter)
HORÁČEK, M. Tradiční architektura a obraz města ve 20. a 21. století.Jihlava: INTBAU Czechia, 2016, p.1-2. ISSN . (lecture)
WITTMANN, M. Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Případové studie ve městě Brně..Hradec Králové: PRO GOČÁR z.s., konference Vnitrobloky, 2016. ISSN . (lecture)
KRISTEK, J. Architektovy cesty aneb Moci, kde jsi?.Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, p.20-22. ISSN . (editorial)
KRISTEK, J. Může architektura zabíjet? O morálce, profesní etice a lidských právech. Rozhovor Jana Kristka s Michaelem Kimmelmanem..Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, p.26-27. ISSN . (interview)
PETŘÍČKOVÁ, M.; JOJA, M. Interpretace tradičních strukturálních principů v soudobé architektuře  In 8 th Architecture in Perspective 2016. Ostrava: , 2016, p.217-220. ISBN 978-80-248-3940-0. (conference paper)
EYER, D. Baubiologie in Tschechien III.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2016, vol.2016, no.160, p.16-17. (journal article)
KRISTEK, J.; PLÁŠKOVÁ, K. Architektura sedmého dne. Rozhovor s Kubou Snopkem..Brno: Archiweb, s.r.o., 2016. ISSN . (interview)
KMOŠEK, V.; KRAUT, J. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury . Chapter: Koncepce obnovy zděné usedlosti čp. 56 v Trstěnici.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, p.140-151. ISBN 978-80-87210-57-4. (book chapter)
KRAUT, J.; KMOŠEK, V. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury . Chapter: Koncepce transferu a obnovy roubeného domu čp.97 z Čisté.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, p.122-137. ISBN 978-80-87210-57-4. (book chapter)
KRAUT, J.; KMOŠEK, V.; KMOŠEK, J. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury . Chapter: Koncepce transferu a obnovy roubené polygonální stodoly čp.97 z Čisté.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, p.104-119. ISBN 978-80-87210-57-4. (book chapter)
KRAUT, J.; KMOŠEK, V. Průzkum a dokumentace památek lidové architektury. Chapter: Stavebnětechnická dokumentace lidových staveb - zaměření a dokumentace polygonální stodoly a roubeného domu usedlosti čp. 97 v Čisté a roubeného domu usedlosti čp. 2 v Trstěnici.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, p.116-137. ISBN 978-80-87210-56-7. (book chapter)
KMOŠEK, J.; KŘENKOVÁ, Z.; KMOŠEK, V.; KRAUT, J. Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury. Chapter: Koncepce udržitelné péče a prezentace lidového kulturního dědictví českomoravského pomezí - obec Trstěnice.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, p.122-135. ISBN 978-80-87210-58-1. (book chapter)
KAFTAN, M. Exploration of Optimal Solutions in Architecture. Intenational Journal od Contemporary Architecture "The New ARCH", ISSN Intenational Journal od Contemporary Architecture "The New ARCH", 2016, vol.3, no.2, p.20-27. (journal article)
DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; WITTMANN, M. Rozvoj a plánování soudobých měst .: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2016. ISBN ISBN 978-80-214-5333. (book)
CHYBÍK, J. Stopa brněnské Fakulty architektury na EXPO 2015. Energeticky soběstačné budovy, ISSN Energeticky soběstačné budovy, 2016, vol.2016, no.2, p.15-16. (journal article)
CHYBÍK, J. Dřevo a udržitelnost. Energeticky soběstačné budovy, ISSN Energeticky soběstačné budovy, 2016, vol.5, no.2, p.9-14. (journal article)
CHYBÍK, J. 150. výročí Spolku inženýrů a architektů. Bulletin České komory architektů, ISSN Bulletin České komory architektů, 2016, vol.2016, no.2, p.94-95. (journal article)
GUZDEK, A. Boj o havířovské nádraží.Ostravské muzeum: , 2016. ISSN . (lecture)
CHYBÍK, J. Role dřeva na světové výstavě EXPO 2015 - 2. část. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2016, vol.22, no.5, p.32-35. (journal article)
CHYBÍK, J. Uplatnění dřeva ve výstavních pavilonech na EXPO 2015. TZB-info, ISSN TZB-info, 2016, vol.16, no.16, p.1-4. (journal article)
NOVÁK, F.; CHYBÍK, J. Mezi exponáty na EXPO 2015 se zařadily také samotné pavilony některých zemí. Dřevařský magazín, ISSN Dřevařský magazín, 2016, vol.17, no.6, p.24-27. (journal article)
BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J. Karel IV. - sakrální architektura.Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN 978-80-214-5327-2. ISSN . (directory)
CHYBÍK, J. Role dřeva na světové výstavě EXPO 2015 - 1. část. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2016, vol.22, no.4, p.38-41. (journal article)
MOGGERT,M. PUBLIC CITY SPACE – ZNOJMO TOWN – RIVER EMBANKMENT OF DYJE  In Sustainability Dilemmas, Transdisciplinary contributions to integrated cultural landscape management. Tomar, Portugalsko: Instituto Terra e Memória, 2016, p.341-349. ISBN 978-989-99131-2-7. (conference paper)
BELÁČKOVÁ, K. Sustainability Dilemmas Transdisciplinary contributions to Integrated Cultural Landscape Management  In Sustainability Dilemmas Transdisciplinary contributions to Integrated Cultural Landscape Management. Tomar , Portugalsko: ARKEOS – perspectivas em diálogo, n? 38-39, 2016, p.405-418. ISBN 978-989-99131-2-7. (conference paper)
DOBROVOLNÝ, P. Opatření k předcházení vzniku odpadů ve stavebnictví.: , 2016. ISSN . (lecture)
ŽABIČKOVÁ, I. Časté případy poruch hliněného zdiva a možnosti sanace  In Zdravé domy 2016. Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2016, p.79-92. ISBN 978-80-904593-3-5. (conference paper)
GUZDEK, A. Sídliště Lesná v kontextu času.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016. ISSN . (dissertation)
FERENC, K.; FERENC, J. Bavorská suburbanizace a územní plánování.Ostrava: Mytago, 2016, p.1-80. ISBN 978-80-87761-20-5. (book)
ŠLAPETA, V. Droga ku nowoczesnosci. Osiedla wekbundu 1927 - 1932. Chapter: Droga ku nowoczesnosci. Osiedla wekbundu 1927 - 1932.Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, p.222-258. ISBN 978-83-89262-89-9. (book chapter)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates.. Chapter: A Way to Modernity. The Werkbund Estates..Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, p.222-258. ISBN 978-83-89262-93-6. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932. Chapter: Vzorové sídliště Werkbundu Baba v Praze (1932.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016, p.218-229. ISBN 978-83-89262-91-2. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Der Weg zur Moderne.Werkbund-Sieldungen 1927-1932. Chapter: Die Werkbundsiedlung Baba in Prag-Dejvice 1932 .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016, p.234-258. ISBN 978-83-89262-92-9. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Droga ku nowoczesnosci . Osiedla Werkbundu 1927-1932. Chapter: Wzorowe osiedle Werkbundu Baba w Pradzie (1932) .Wroclaw : Muzeum architektury Wroclaw , 2016, p.222-233. ISBN 978-83-89262-89-9. (book chapter)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates 1927-1932. Chapter: Baba Model Housing Estate in Prague (1932) .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw , 2016, p.234-258. ISBN 978-83-89626-93-6. (book chapter)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity . The Werkbund Estates 1927-1932. Chapter: Baba Model Housing Estate in Prague (1932) .Wroclaw: Muzeum architektutry Wroclaw , 2016, p.222-233. ISBN 978-83-89262-93-6. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932. Chapter: Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932.Wroclaw : Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, p.222-258. ISBN 978-83-89262-91-2. (book chapter)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates.. Chapter: Der Weg zur Moderne. Werkbung-siedlungen 1927-1932.Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, p.222-258. ISBN 978-83-89262-92-9. (book chapter)
CHYBÍK, J. Dřevo - konstrukční materiál pavilonů EXPO 2015  In Dřevostavby 2016. Volyně: VOŠ SPŠ Volyně, 2016, p.3-10. ISBN 978-80-86837-84-0. (conference paper)
CHYBÍK, J. Inženýrská komora 2016. Chapter: Stavební podstata českého pavilonu nasvětové výstavě EXPO 2015.Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 2016, p.4-17. ISBN 978-80-87438-74-9. (book chapter)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot z pohledu architekta.Plzeň: , 2016. ISSN . (lecture)
CHYBÍK, J. Úloha technických disciplín ve vzdělávání architektů  In Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem. : , 2016, p.55-65. ISBN 978-80-214-5337-1. (conference paper)
KRATOCHVÍL, J. Hledání současné ornamentiky. ARCH, ISSN ARCH, 2016, vol., no.3, p.47-48. (journal article)
CHYBÍK, J. Municipality směřují k energeticky úsporné výstavbě. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2016, vol.01-16, no.1, p.61-63. (journal article)
ZEMÁNKOVÁ, H. Bringing architectural, heritage, urban needs and mobility, through refunctionalising structures and spaces  In Sustainability Dilemmas. Tomar, Portugalsko: ITM e Instituto Politecnico de Tomar, 2016, p.185-191. ISBN 978-989-99131-2-7. (conference paper)
URBÁŠKOVÁ, H.; VOLNOHRADSKÝ, R.; ZHURAVLYOVA, Y. Proměny města Astany. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2016, vol., no.2/2016, p.62-67. (journal article)
BOHÁČ, I.; ZÁMEČNÍK, M.; DRÁPAL, J.; FRANKOVÁ, T.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; PETROVÁ, M.; VALENTOVÁ, V. Panská sídla jižní Moravy, historie, potenciál a limity využití (část Litenčická pahorkatina).Brno: VUT v Brně, 2016, p.1-218. ISBN 978-80-214-5329-6. (book)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko při návrhu budovy.: , 2016. ISSN . (presentation)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko při návrhu budovy - optimalizace konstrukcí budovy  In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016, p.375-375. ISBN 9788021453128. (conference paper)
KRATOCHVÍL, J. Labyrint světa a ráj srdce. ARCH, ISSN ARCH, 2016, vol., no.1-2, p.40-42. (journal article)
EYER, D.; POLÁK, V. Waldorfkindergarten in Sluštice bei Prag. Ein verstecktes Juwel. . Mench + Architektur, ISSN Mench + Architektur, 2016, vol.2016, no.85/86, p.14-17. (journal article)
 
2015
BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; ČERMÁKOVÁ, M. FA + FAVU, ÚSTAVY TEORIE. Chapter: FA + FaVU, ústavy teorie.Brno: Fakulta architektury a Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, 2015, p.1-160. ISBN 978-80-214-5296-1. (book chapter)
KLODOVÁ, L.; KOHOUTKOVÁ, K.; FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B. Prostorový akt, jevy a tělesnost prostoru jako pojítko mezi umělci a architekty.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5303-6. (book)
ŠLAPETA, V. 7 x ANTONÍN RAYMOND. Chapter: 7 x ANTONÍN RAYMOND.Praha: Galerie Jaroslava Frágnera, 2015, p.32-41. ISBN 978-80-905782-9-6. (book chapter)
BANZETOVÁ, M. Umění, veřejný prostor a propagace. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum v Olomouci AB EF , ISSN Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum v Olomouci AB EF , 2015, vol.310/2015, no.310, p.143-149. (journal article)
PETŘÍČKOVÁ, M. Beton a architektura 2015.Brno: VUT FA Brno, 2015, p.1-50. ISBN 978-80-214-5277-0. (book)
ŽABIČKOVÁ, I. Poznej hlínu - Evropský systém vzdělávání v oboru hliněných staveb.: , 2015. ISSN . (lecture)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko při návrhu budov.: , 2015. ISSN . (lecture)
GUZDEK, A. Moje město.Městská knihovna Havířov: , 2015. ISSN . (lecture)
OBRTLÍK, J.; CHYBÍK, J. Funkcionalismus a energeticky úsporné stavění na příkladu vily Tugendhat. ASB, ISSN ASB, 2015, vol.XII., no.6, p.50-54. (journal article)
WITTMANN, M.; URBÁNEK, L.; KUBÍNOVÁ, Š.; KRIŠTOF, M. Volný prostor jakou součást města, vliv volného prostoru na udržitelný urbánní rozvoj..Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, 2015. ISSN . (abstract)
ŽABIČKOVÁ, I. Obnova hliněného kulturního dědictví a další možnosti jeho využití..: , 2015. ISSN . (lecture)
TOMAN, R. Chinese and European cultural differences and their influence on urban forms  In International Conference on East Asian Architectural Culture. Gwangju: Korean Association of Architectural History, 2015, p.253-257. (conference paper)
TOMAN, R. Smrt a život amerických velkoměst, Nestárnoucí klasika. ERA 21, ISSN ERA 21, 2015, vol., no.5, p.10-10. (journal article)
KRISTEK, J. Příjemně snesitelná lehkost projektilu.Brno: Era21, 2015, p.16-16. ISSN . (miscellaneous)
DOFKOVÁ, J. Český architekt v SSSR.. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, ISSN Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 2015, vol.LXI, no.4/5, p.132-133. (journal article)
NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. Origami ako určujúca metóda priestorovej architektonickej tvorby  In 7th Architecture in Perspective 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2015, p.75-77. ISBN 978-80-248-3802-1. (conference paper)
CHYBÍK, J. Carbon dioxide as idicator of quality of indoor environment.Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, p.118-121. ISBN 978-80-248-3802-1. (conference proceedings)
PETŘÍČKOVÁ, M.; DRÁPAL, J. Tradiční strukturální modely a 3D modelování  In 7th Architecture in Perspektive 2015. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2015, p.78-80. ISBN 978-80-248-3802-1. (conference paper)
CHYBÍK, J. Energeticky úsporné domy v Českej republike. Eurostav Brat, ISSN Eurostav Brat, 2015, vol.21, no.9, p.10-14. (journal article)
KRISTEK, J. Rozhovor s Michaelem Sorkinem.Brno: Pixl-e, 2015, p.54-57. ISSN . (interview)
KRISTEK, J. Spravedlivě, udržitelně a krásně.Brno: Archiweb, 2015. ISSN . (interview)
WITTMANN, M. Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj.. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2015, vol.2015, no.3, p.23-25. (journal article)
WITTMANN, M.; KUBÍNOVÁ, Š. Vliv volných prostorů na udržitelný rozvoj měst - teoretické souvislosti výzkumu, problematika panelových sídlišť. Životné prostredie, ISSN Životné prostredie, 2015, vol.2015, no.2, p.87-93. (journal article)
PALACKÝ, J.; WITTMANN, M.; FRANTIŠÁK, L. Evaluation of Urban Open Spaces Sustainability  In Book of Proceedings AESOP Prague Annual Congress 2015 Definite Space – Fuzzy Responsibility. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, p.701-715. ISBN 978-80-01-05782-7. (conference paper)
FERENC, K. Analýza suburbanizace v kontextu příměstkých vesnic  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké účení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, p.36-39. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
FERENC, J. Proměna příměstkých venkovských sídel  In Sborník příspěvků PhD Worskhop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, p.32-35. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
ŠŤASTA, J. Aspekty světla v sakrální architektuře  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, p.80-83. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
OBRTLÍK, J. Výzvy k transformaci: Česká sakrální architektura v první polovině dvacátého století.  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, p.64-67. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
ČERMÁKOVÁ, M. Společenské determinanty architektury měst - New York dnešní v odrazu Benátek minulých  In PhD Workshop 2015: Sborník příspěvků doktorského workshopu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, p.20-23. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
BÍMOVÁ, M. Vývoj typologie bydlení: Sociální bydlení - formy komunitního bydení  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, p.16-19. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
DOFKOVÁ, J. Českoslovenští architekti v SSSR  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. : , 2015, p.28-31. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení a bytové výstavby  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, p.40-43. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
PALACKÝ, J. Člověk a prostor ve středu zájmu  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, p.8-11. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
PALACKÝ, J.; STŘÍTESKÝ, P. PhD Workshop studentů doktorského studia 2015.Fakulta architektury VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2015, p.1-106. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference proceedings)
Toman, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách, definované na základě analýzy a pozorování čínských měst  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, p.84-87. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
DOBROVOLNÝ, P. Navrhování budov s ohledem na recyklaci  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, p.24-27. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
WITTMANN, M.; KUBÍNOVÁ, Š. Budoucnost panelových sídlišť  In PhD Workshop 2015. Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2015, p.48-51. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
NOVÁK, J. Súdobé metódy v architektonickom navrhovaní  In PhD WORKSHOP Sborník doktorského workshopu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2015, p.60-63. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
LIČKOVÁ, N. Hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích  In Sborník příspěvků PhD workshop 2015. : , 2015, p.1-25. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
GUZDEK, A. Panelová sídliště.nádraží ČD Havířov: , 2015. ISSN . (lecture)
GUZDEK, A. Stopy funkcionalismu.nádraží ČD Havířov: , 2015. ISSN . (lecture)
EYER, D. Tvorba vitálního architektonického prostředí. Domov, ISSN Domov, 2015, vol.2015, no., p.90-93. (journal article)
EYER, D. Baubiologie in Tschechien II.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2015, vol.2015, no.155, p.12-13. (journal article)
KAFTAN, M.; KRAKHOFERAND, S. Augmented Reality Design Decision Support Engine for the Early Building Design Stage  In CAADRIA 2015 - 20th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia: Emerging Experiences in the Past, Present and Future of Digital Architecture. : , 2015, p.231-240. ISBN 978-988-19026-6-5. (conference paper)
KAFTAN, M.; HIRSCHBERG, U.; PAVLÍČEK, J.; HESS, E.; MANAHL, M. Design System for Near Zero Carbon Architecture  In Environment and Architecture, The 2nd International Conference with Exhibition S.ARCH. : , 2015, p.209-209.9. ISBN 978-3-9816624-5-0. (conference paper)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení  In Zdravé domy - Zdravý interiér 2015. Bratislava, Slovensko: Nakladatelstvo STU Bratislava, 2015, p.83-88. ISBN 978-80-227-4359-4. (conference paper)
MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MÍRA PENETRACE HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015, p.193-199. ISSN . (bibliography)
PALACKÝ, J. Posudek knihy zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, 2015, p.1-3. ISSN . (review)
WITTMANN, M. Brno - the sustainable development of the city in students projects..Istanbul, Turecko: Yildiz Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul, Turecko, 2015. (lecture)
VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Dřevěná střešní konstrukce Penny Marketu ve Velké Bystřici. TZB-info, ISSN TZB-info, 2015, vol., no.1, p.1-7. (journal article)
EYER, D. Úvod do stavební biologie. Domov, ISSN Domov, 2015, vol., no.52, p.90-93. (journal article)
CHYBÍK, J.; GUZDEK, A. CO2 jako indikátor kvality vnitřního prostředí. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2015, vol.18, no.2, p.3-6. (journal article)
GUZDEK, A. Socialistické město Havířov.Městská knihovna Havířov: , 2015. ISSN . (lecture)
ŠLAPETA, V. ALFRED NEUMANN. Chapter: ALFRED NEUMANN.Ostrava: Kabinet architektury., 2015, p.19-45. ISBN 978-80-905953-1-6. (book chapter)
GUZDEK, A. Jak to bylo a jak to bude.Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity: , 2015. ISSN . (lecture)
ŽABIČKOVÁ, I.; STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z. Kombinace dřevěné konstrukce a hliněných prvků v současné stavební praxi  In Dřevostavby 2015. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně , 2015, p.49-59. ISBN 978-80-86837-72-7. (conference paper)
KILNAROVÁ, P.; LELKES, I.; ŠKODA, K.; KUZNETCOVA, E.; VESELY, M. Hodnocení kvality náměstí. Projekt mojenamesti.com. Architektonické listy FA STU Bratislava, ISSN Architektonické listy FA STU Bratislava, 2015, vol.20, no.1, p.40-43. (journal article)
STŘÍTESKÝ, P.; NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. urbanistický kit / přisvoj si město.Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury, 2015, p.1-62. ISBN 978-80-214-5084-4. (book)
HORÁČEK, M. Úvod do památkové péče.Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4621-9. (book)
 
2014
EYER, D.; CHYBÍK, J. Vitalita v architektonickém prostoru. TZB-info, ISSN TZB-info, 2014, vol.2014, no.12, p.1-6. (journal article)
ŽÁČKOVÁ, M. Historie a činnost urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně .Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav teorie, 2014. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
Vrabelová R., Šlapeta V. Brněnská architektura 1918-2008.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 9788072049042. ISSN . (course reader)
URBÁŠKOVÁ, H.; VOLNOHRADSKÝ, R.; ZHURAVLYOVA, Y. Proměny města.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014, p.1-116. ISBN 978-80-7204-910-3. (book)
PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Akupunktura krajiny. Prostor pro novodobého poutníka  In Krajina jako dílo. Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2014, p.46-49. ISBN 978-80-214-5083-7. (conference paper)
WITTMANN, M.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Budoucnost brněnského výstaviště. Práce studentů Fakulty architektury VUT v Brně..Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014, p.0-100. ISBN 978-80-7204-895-3. (book)
KRISTEK, J. Park, parking, veřejnost.Brno: Pixl-e, 2014, p.16-18. ISSN . (interview)
HAVLÍKOVÁ, D.; URBÁŠKOVÁ, H.; HAVLÍK, J.; LOUTOCKÁ, V. COPA+FA Spolupráce COPA a NPÚ ÚOP v Brně s Fakultou architektury VUT v Brně.Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7204-911-0. (book)
KOPÁČIK, G. Náměstí v prostředí současných evropských měst  In Public Spaces Bratislava. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2014, p.1-12. ISBN 978-80-227-4355-6. (conference paper)
KILNAROVÁ, P.; LELKES, I.; ŠKODA, K. Náměstí - metody hodnocení kvality  In PUBLIC SPACES. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2014, p.1-4. ISBN 978-80-227-4355-6. (conference paper)
STŘÍTESKÝ, P. miniBrownfields (Brno): na hraně mezi urbánní taktikou a strategií  In mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium studentů doktorského studia: Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, p.77-79. ISBN 978-80-01-05580-9. (conference paper)
CHYBÍK, J. Automobile in the Disposition of Energy-saving Houses. Trans Tech Publications, ISSN Trans Tech Publications, 2014, vol.8, no.12, p.158-163. (journal article)
KUZNETCOVA, E. Moje náměstí. Chapter: Znovuoživení veřejných prostranství prostřednictvím občanských aktivit.Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2014, p.21-26. ISBN 9788072048946. (book chapter)
KOPÁČIK, G.; ZDRAŽILOVÁ, J.; KUZNETCOVA, E.; LELKES, I.; KILNAROVÁ, P.; ŠKODA, K.; VESELY, M.; TOUCHAN, S. Moje náměstí.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-894-6. (book)
VACEK, P. Vegetační střechy a jejich budoucnost.Hradec Králové: Centrum stavebního inženýrství, a.s., 2014, p.107-111. ISBN 978-80-7086-006-9. (conference proceedings)
BÍMOVÁ, M. Specifické formy bydlení - couhousing  In Mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium studentů doktorského studia. Praha: ČVUT v Praze, 2014, p.23-26. ISBN 978-80-01-05580-9. (conference paper)
URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I. Sustainable Development in Architectural Education. Trans Tech Publications, ISSN Trans Tech Publications, 2014, vol.12, no.11, p.153-157. (journal article)
GUZDEK, A. Individuálně v blízkosti hromadného  In Individuální bydlení v České republice v evropském kontextu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, p.14-17. ISBN 978-80-01-05603-5. (conference paper)
VACEK, P.; MATĚJKA, L. Nová měření tepelných vodivostí a vodních propustností panelů z hydrofilních minerálních vln pro konstrukce vegetačních střech..Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, p.33-34. ISBN 978-80-248-3623-2. (conference proceedings)
KOŽELOUHOVÁ, A. Housing Policy of the City of Vienna as an Example for the Czech Republic. Advanced Materials Research (online), ISSN Advanced Materials Research (online), 2014, vol.1020, no., p.726-731. (journal article)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení a bytové výstavby.Brno: , 2014. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
CHYBÍK, J. Problémy nevytápěných prostor v energeticky úsporných domech. Energeticky soběstačné budovy, ISSN Energeticky soběstačné budovy, 2014, vol.3., no.3, p.35-39. (journal article)
VOLNOHRADSKÝ, R. Rozvoj centra Olomouce na bázi fraktální geometrie. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2014, vol., no.5/2014, p.20-26. (journal article)
Systém vzdělávání řemeslníků v ČR pro provádění a opravy hliněných staveb..: , 2014. ISSN . (lecture)
KOŽELOUHOVÁ, A. Housing Policy of the City of Vienna as an Example for the Czech Republic  In Contemporary Problems in Architecture and Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd, 2014, p.726-731. ISBN 978-3-03835-237-2. (conference paper)
POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H. Sustainable Development in Architectural Education. Advanced engineering Forum, ISSN Advanced engineering Forum, 2014, vol.8, no.12, p.153-157. (journal article)
Aleš Filip, Petr Polívka, Jiří Šťasta Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Chapter: Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně.Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2014, p.38-44. ISBN 978-80-87864-10-4. (book chapter)
Filip Aleš, Polívka Petr Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně / Aleš Filip a kolektiv. Chapter: Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně.Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2014, p.38-43. ISBN 978-80-87864-10-4. (book chapter)
STEHLÍK, O.; STEHLÍK, M. Brno postavené nepostavené.Brno: Vutium, VUT Brno, 2014. ISBN 978-80-214-4778-3. (book)
KAFTAN, M.; PAVLÍČEK, J.; MANAHL, M.; HIRSCHBERG, U.; HESS, E. AUGMENTED PARAMETRICS - ERWEITERTE PARAMETRIK - Simulation und Expertenwissen im parametrischen Entwerfen. TU Graz Research, ISSN TU Graz Research, 2014, vol.1, no.11, p.27-29. (journal article)
LHOTÁKOVÁ, Z. Rekonstrukce koupelen a kuchyní v panelových domech. Obklady dlažba sanita, ISSN Obklady dlažba sanita, 2014, vol.7, no.4, p.26-31. (journal article)
ZEMÁNKOVÁ, H. Ouessant - De fascinantes sculptures en pierre.Brest: Oestelio, 2014, p.1-54. ISBN 978-2-9534262-4-3. (book)
CHYBÍK, J. Ekologická stopa v Modřicích. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2014, vol.1, no.3, p.66-67. (journal article)
POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A. Diplomové práce 2014.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISSN . (miscellaneous)
POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A. Bakalářské práce 2014.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISSN . (miscellaneous)
KOŽELOUHOVÁ, A.; CHYBÍK, J. Udržitelnost bytové výstavby ve městě Vídni. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2014, vol.17, no.4, p.3-7. (journal article)
PALACKÝ, J. Slavnostní otevření Výstavní síně a stálé expozice života a díla architekta Bohuslava Fuchse v autorově rodné obci Všechovice.Všechovice: Mikroregion Záhoran, 2014, p.22-23. ISSN . (review)
WITTMANN, M. Příběhy světových metropolí /2/ (New York, Chicago, Las Vegas).Brno: Český rozhlas Brno, 2014. ISSN . (interview)
ZEMÁNKOVÁ, H. Preservation of Cultural Patrimony and Re-use of the monument of Tomas Bata.Brno: FA VUT v Brně, 2014, p.1-67. ISBN 978-80-214-5002-8. (book)
WITTMANN, M. Příběhy světových metropolí /1/ (Řím, Istanbul, Londýn, Paříž).Brno: Český rozhlas Brno, 2014. ISSN . (interview)
LHOTÁKOVÁ, Z. Současné trendy výstavby rodinných bazénů. Obklady dlažba sanita, ISSN Obklady dlažba sanita, 2014, vol.7, no.4, p.24-27. (journal article)
PALACKÝ, J. Interview v regionálním vysílání televize Hranice.Hranice: , 2014. ISSN . (interview)
PALACKÝ, J. Webové stránky Výstavní síně Bohuslava Fuchse ve Všechovicích.Brno: , 2014. ISSN . (multimedia)
PALACKÝ, J. Film: 8 works of Architect Bohuslav Fuchs in the Czech Republic and Slovakia: Permanent exhibition.Brno: , 2014. ISSN . (multimedia)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Studijní texty II.Brno: , 2014, p.1-24. (book)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Studijní texty I.Brno: , 2014, p.1-30. (book)
HOŠŤÁLKOVÁ, A.; SEDLÁK, J.; PALACKÝ, J.; ŠLAPETA, V. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Personální bibliografie.Brno: , 2014, p.1-19. ISSN . (bibliography)
PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha fotografií.Brno: , 2014, p.1-20. (book)
PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha kreseb a maleb.Brno: , 2014, p.1-30. (book)
PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha personálií.Brno: , 2014, p.1-44. ISSN . (biography)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha výkresů.Brno: , 2014, p.1-60. (book)
PALACKÝ, J.; VOSTALOVÁ, H.; NOVÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha modelů.Brno: , 2014, p.1-25. (book)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs Život a dílo: Průvodce expozicí.Brno: iBooks Author, 2014, p.1-150. ISSN . (multimedia)
STŘÍTESKÝ, P. Pavilon miniBrownfields prezentuje návrhy studentů FA.Brno: Vutium, 2014, p.14-15. ISSN . (report)
ZEMÁNKOVÁ, H. Patrimoine Industriel en danger Le Lavoir a charbon des Chavannes France, Bourgne. , ISSN , 2014, vol.2014, no.31, p.116-116. (journal article)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bytové výstavby ve městě Vídni.: , 2014. ISSN . (presentation)
GUZDEK, A.; POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H. XVIII. vědecká konference doktorandů.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference proceedings)
EYER, D. Vitalita v architektonickém prostoru.  In Sborník textů. XVIII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, p.43-48. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
EYER, D. Baubiologie in Tschechien I.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2014, vol.2014, no.151, p.7-9. (journal article)
KUBÍNOVÁ, Š. Budoucnost panelových sídlišť  In XVIII. Vědecká konference doktorandů. Sborník textů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, p.93-95. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
Koncepce bytové politiky města Vídně  In XVIII. Vědecká konference doktorandů. Sborník textů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, p.77-82. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
ŠLAPETA, V. Adolf Benš (1894-1982) architektonické dílo.Praha: Nadace Charty 77, 2014, p.1-288. ISBN 978-80-260-5727-7. (book)
VAVERKA, J. Součinitel prostupu tepla nových stavebních prvků. Topenářství, ISSN Topenářství, 2014, vol.2014, no.5, p.38-40. (journal article)
KAFTAN, M.; MANAHL, M.; PAVLÍČEK, J.; HESS, E.; HIRSCHBERG, U. AUGMENTED PARAMETRICS A novel framework for numerical optimisations in a parametric design workflow  In Proceedings of the 19th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2014). Hong Kong: Chinese University of Hong Kong, 2014, p.615-624. ISBN 978-988-19026-5-8. (conference paper)
GUZDEK, A. Modelová sídliště  In XVIII. vědecká konference doktorandů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, p.49-59. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
KUZNETCOVA, E. Prázdná veřejná prostranství jako výzva pro formování městské společnosti  In XVIII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. Sborník textů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, p.101-109. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
DOFKOVÁ, J. Východiska a vývoj avantgardní architektury v ČSR a SSSR.  In XVIII. Vědecká Konference Doktorandů. Sborník textů.. : , 2014, p.187-201. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
ŽABIČKOVÁ, I. Hliněné stavby - tradice a současnost: sympozium s cílem propojit české, rakouské a další odborníky  In . Atzenbrugg: Muzeum Wuebviertel Niedersultz GmbH, 2014, p.124-133. ISBN 978-3-901820-91-5. (conference paper)
KOŽELOUHOVÁ, A. Koncepce bytové politiky města Vídně.: , 2014. ISSN . (presentation)
BÍMOVÁ, M. Vývoj typologie bydlení specifické formy bydlení - cohousing  In XVIII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2014, p.12-17. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
ŠLAPETA, V.; VRABELOVÁ, R. Brněnská architektura 1918-2008.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-904-2. (book)
ZEMÁNKOVÁ, H. Nový život opuštěných továren. Události na VUT v Brně, ISSN Události na VUT v Brně, 2014, vol.24, no.4/2014, p.30-31. (journal article)
CHYBÍK, J. Dřevo v pracích studentů FA VUT v Brně  In Dřevostavby 2014. Volyně: VOŠ Volyně, 2014, p.139-141. ISBN 978-80-86837-57-4. (conference paper)
DOBROVOLNÝ, P. Navrhování budov s ohledem na recyklaci  In 10. mezinárodní konference Zdravé domy 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, p.28-35. ISBN 978-80-214-4912-1. (conference paper)
ZHURAVLYOVA, Y. Nové generace sídel  In XVIII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Breně. Brno: VUT v Brně, 2014, p.239-245. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
ŽABIČKOVÁ, I. Zachránit nebo zbourat?  In 10. Mezinárodní konference Zdravé domy 2014. Brno: VUT v Brně, 2014, p.163-167. ISBN 978-80-214-4912-1. (conference paper)
CHYBÍK, J.; MEIXNER, M. Zdravé domy 2014.Brno: FA VUT v Brně, 2014, p.1-170. ISBN 978-80-214-4912-1. (conference proceedings)
ŠLAPETA, V. Vila Münz. Chapter: Ernst Wiesner a Brno .Brno: H.R.G., 2014, p.7-17. ISBN 978-80-905608-2-6. (book chapter)
ŽABIČKOVÁ, I. Vesnická stavební kultura Stavební materiál - domová dispozice-slohové ohlasy -dřevěné sakrální stavby. Chapter: Poruchy hliněných staveb způsobené vodou.Brno: Masarykova univerzita, 2014, p.80-86. ISBN 978-80-210-7540-5. (book chapter)
CHYBÍK, J. Výstavy studentů FA VUT v Brně. Bulletin České komory architektů, ISSN Bulletin České komory architektů, 2014, vol.21, no.1, p.48-51. (journal article)
CHYBÍK, J. Ekonomika a vzhled energeticky velmi náročných budov - mýty a skutečnost. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2014, vol.17, no.1, p.13-18. (journal article)
ŠÍMOVÁ, J. Veřejný prostor v obcích  In XVIII. Vědecká konference doktorandů sborník textů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
OBRTLÍK, J. Emil Králík (1880-1946). Připomenutí významného díla. .Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury, 2014, p.133-137. ISBN 978-80-214-4994-7. ISSN . (abstract)
KUČEROVÁ, P. Typy post-katastrofických dočasných staveb  In XVIII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. : , 2014. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
OBRTLÍK, J. Zpět ke skrytým pramenům.Praha: Vydavatelství KABINET, 2014, p.129-129. ISSN 0862-7010. (report)
VAVERKA, J. Tepelně technické a akustické vlastnosti vertikálních konstrukcí. Eurostav Brat, ISSN Eurostav Brat, 2014, vol.2014, no.1-2, p.30-35. (journal article)
VAVERKA, J. Akustika vertikálních konstrukcí. Střechy, fasády, izolace, ISSN Střechy, fasády, izolace, 2014, vol.2014, no.2, p.22-24. (journal article)
KUBÍNOVÁ, Š. . Chapter: RES PUBLICA: KULTURNÍ CENTRUM KOPŘIVNICE.: , 2014, p.51-58. (book chapter)
CHYBÍK, J. Devastace smuteční síně v Židenicích. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2014, vol.8, no.01-02, p.14-19. (journal article)
BUREŠ, D. Stavební vývoj brněnské techniky ve světle výstavby univerzitního kampusu na Kraví hoře.Brno: Kaviár - webový server filmů o architektuře, 2014, p.1-1. ISSN . (editorial)
BUREŠ, D. Kampus Masarykovy univerzity: předválečné názorové změny a poválečný vývoj.Brno: Kaviár - webový server filmů o architektuře, 2014, p.1-1. ISSN . (editorial)
BUREŠ, D. Kampus Masarykovy univerzity - počátek výstavby.Brno: Kaviár - webový server filmů o architektuře, 2014, p.1-1. ISSN . (editorial)
BUREŠ, D. Počáteční úsilí o vybudování univerzitního kampusu Masarykovy univerzity.Brno: Kaviár - webový server filmů o architektuře, 2014, p.1-1. ISSN . (editorial)
© Brno University of Technology, Faculty of Architecture, Porici 273/5, 639 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420 541 146 623, Fax: +420 541 146 673, E-mail: