e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Akademický senát FA

Předsedkyně
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.

Místopředseda
Ing. arch. Kristýna Smržová

Členové
Bc. Jakub Czapek
Bc. David Helešic
Bc. Marieta Malíková
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.
Ing. Stanislav Mikeš
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
Ing. arch. Vítězslav Nový
Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph. D.
Ing. arch. Daniel Struhařík
MgA. Jan Šebánek, Ph. D.
Ing. arch. Ing. Jiří Vítek

Ekonomická pracovní skupina: K. Smržová - předseda skupiny, M. Petříčková, J. Šebánek
Legislativní pracovní skupina: D. Helešic, V. Nový, M. Petříčková
Pracovní skupina pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost: M. Malíková, K. Smržová


Dokumenty AS FA VUT v Brně
Program 32. ořádného zasedání AS FA 17. 12. 2019 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 13.12.19)
USNESENÍ 31. zasedání AS FA 10. 12. 2019 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 13.12.19)
Zápis 29. řádného zasedání AS FA ze dne 24. 9. 2019 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 09.12.19)
Program 31. mimořádné zasedání AS FA VUT v Brně (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 29.11.19)
Program 30. zasedání AS FA 19.11. 2019 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 13.11.19)
USNESENÍ 29. zasedání AS FA 24. 9. 2019 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 24.09.19)
Program 29. zasedání AS FA 24. 9. 2019 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 18.09.19)
USNESENÍ 28. zasedání AS FA 10. 9. 2019 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 12.09.19)
Program 28. mimořádného zasedání AS FA 10. 9. 2019 (vložil(a) Petrickova dne 04.09.19)
USNESENÍ 27. zasedání AS FA 9. 7. 2019 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 09.07.19)
Archiv dokumentůAkademický senát VUT
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: