e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Studijní oddělení
Úřední hodiny
Pondělí 9:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Středa 9:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Čtvrtek 9:00 - 11:30
Personální obsazení


- vedoucí místnost A108 tel. 541 146 620
Akreditace
Habilitace a jmenovací řízení
Zahraniční vztahy
Agenda zahraničních studentů
Vědecká rada
Internetové stránky FA

místnost A107 tel. 541 146 622
bakalářský studijní program včetně státních závěrečných zkoušek, promocí a přijímacího řízení
magisterský studijní program včetně státních závěrečných zkoušek, promocí a přijímacího řízení

místnost A107 tel. 541 146 624
doktorský studijní program včetně státních závěrečných zkoušek, obhajob doktorských prací, promocí a přijímacího řízení
věda a výzkum a tvůrčí činnost
vědecké konference, publikační činnost

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: