e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Studijní programy
studijní obor Architektura - 3501R002
forma studia - prezenční, standardní doba 4 roky
čj.: MSMT/6964/2012-M3 ze dne 29.2.2012
akreditován do 30.11. 2020
výuka probíhá v českém jazyce
studijní obor Architektura - 3501T002
forma studia je prezenční, standardní doba studia 2 roky
čj.: MSMT/6964/2012-M3 ze dne 29.2.2012
akreditován do 30.11. 2020
výuka probíhá v českém jazyce a v anglickém jazyce
Se dvěma obory Architektura (V002) a Urbanismus (V009), se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou
Rozhodnutí o udělení akreditace čj. MSMT-45166/2014 ze dne 23. prosince 2014
Platnost akreditace byla zákonem č. 168/2018 Sb. prodloužena do 31. 12. 2024 s možností přijímat do tohoto programu uchazeče do 31. 12. 2019*
Výuka probíhá v českém jazyce

*Poznámka: Zákon č. 168/2018 Sb., který nabyl účinnosti dne 31. 8. 2018, mění přechodná ustanovení zákona č. 137/2016 Sb., která prodloužila všechny k datu účinnosti uskutečňované akreditace studijních programů na období do 31. 8. 2019, a to tak, že platnost těchto akreditací dále prodlužuje do 31. 12. 2024.
Se specializacemi Architektura a Urbanismus, se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou
Rozhodnutí o udělení akreditace čj. NAU-156/2017-13 ze dne 29. června 2018
Platnost akreditace do 16. srpna 2028
Výuka probíhá v českém jazyce
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: