e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Věda a výzkum / Tvůrčí činnost

Doktorský studijní program:
PhD Research sympozium 2017, FA VUT V BRNĚ, 8.11.2017, A118 – sympozium; výstava 6. 11.–10.11.2017, galerieMINI, FA VUT v Brně
6TH ANNUAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBANISM 2016, 11.11.2016, AUDITORIUM A310, galleryMINI, FA VUT BRNO
PhD WORKSHOP 2015, 3 – 10 června 2015, galerie MINI, FA VUT v Brně

Věda, výzkum a tvůrčí činnost:
SYMPOZIUM SPECIFICKÉHO VÝZKUMU FA VUT V BRNĚ 2016, 2.12.2016, A118 – sympozium; 11. 11.–18.11.2016, galerieMINI – výstava, FA VUT v Brně
Workshop specifického výzkumu 2015, 27. listopadu 2015 od 10:00 hod, v posluchárně A118, FA VUT v Brně
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: