e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Vědecká rada


Předseda
Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D.

Členové interní
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
doc. MgA. Milan Houser
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.

Členové externí
univ. Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, Ph.D.
Ing. arch. Regina Loukotová
prof. Dr. Henri Hubertus Achten
doc. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.
doc. Ing. arch. Jiří Löw
PhDr. Zdeněk Vácha

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: