e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Vedení Fakulty architektury VUT v Brně


      
děkan Fakulty architektury VUT v Brně

tel: +420 54114 6601 | místnost A105


proděkan pro vědu

tel: +420 54114 6673 | místnost A208proděkan pro studium

tel: +420 54114 6653 | místnost A203proděkan pro rozvoj

tel: +420 54114 6698 | místnost B512

proděkan pro vnější vztahy

tel: +420 54114 6697 | místnost A304

děkanát fakulty architektury - tajemník fakulty

tel: +420 54114 6602 | místnost A103
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: